Content is loading
Siirry sisältöön

Yrittäjän taloudellinen mielenrauha paikoin kuluttajia matalampi - eniten taloudellista mielenrauhaa riipii asiakkaiden määrä

Suomalaisen yrittäjän taloudellinen mielenrauha heikentyi vuodessa erityisesti oman taloustilanteen osalta. Harva yrittäjä tavoittelee vaurastumista. Danske Bank tutki toisen kerran suomalaisyrittäjien taloudellista mielenrauhaa.

Asiakkaiden määrä, yleinen taloustilanne ja oma työkyky ovat eniten suomalaisten yrittäjien taloudellista mielenrauhaa painavia tekijöitä. Asiakkaiden liian pienestä määrästä murehtii vähintään jonkin verran lähes 70 prosenttia yrittäjistä.

Sen sijaan työvoiman osaaminen ja yrityksen talousseuranta ovat vähiten yrittäjiä arjessa stressaavia tekijöitä, kertoo Danske Bankin Yrittäjän taloudellinen mielenrauha -tutkimus.

”Yritys elää asiakkaistaan, ja sen tuntee jokainen yrittäjä. Asiakkaiden hankinta ja pitäminen ovat yritykselle keskeinen asia. Sen takana on kuitenkin myös monia muita asioita, kuten osaavat työntekijät, oikea hinnoittelu ja oma jaksaminen”, sanoo Danske Bankin pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava johtaja Tuomas Aho.

Viime vuoteen verrattuna taloudellinen mielenrauha heikentyi kaikissa vertailussa mukana olleissa tekijöissä. Suurin pudotus oli luottamuksessa omaan taloustilanteeseen. Yrittäjien tilanne näyttää kehnolta myös, kun sitä vertaa kuluttajiin. Yrittäjät joutuvat huolehtimaan rahan riittävyydestä useammin ja luottavat omaan talouteensa vähemmän kuin kuluttajat.

”Yrittäjän tulisi vaatia enemmän. Yrittäjäriskin pitäisi tuottaa vähintään sama taloudellinen mielenrauha kuin kuluttajalla on”, Aho sanoo.

Tavoitteet yritystoiminnalle matalat

Yrittäjien arviot oman yrityksen tilanteesta eivät ole muuttuneet vuodessa. Optimisteja oman yrityksensä talouden suhteen on reilut puolet yrittäjistä.
Yrittäjistä noin viidennes uskoo voivansa vaurastua elämänsä aikana tai kokee jo olevansa vauras. Silti yritystoiminnalla miljoonaomaisuutta tavoittelee vain kolme prosenttia yrittäjistä. Tutkimuksen mukaan huomattavasti suurempi osa tavoittelee rikastumista sijoittamisella. Osuudet ovat samalla tasolla kuin vuosi sitten.

”Yrittäjä voi valita panostaako tulonsa omaan yritykseen vai pyrkiikö hajauttamaan varallisuuttaan. Tuloksen perusteella näyttää sitä, että yrittäjät uskovat rahan tuottavan paremmin muualla kuin omassa yrityksessä. Tämä voi olla järkevääkin hajauttamisen näkökulmasta”, Aho sanoo.

Varovaisuus heijastuu myös vastauksissa kysymykseen, miksi yrittäjä ei investoi yritykseensä. 37 prosenttia yrittäjistä kokee, että yrityksellä ei ole tarvetta investointeihin, viidennes, että ei halua ottaa riskiä ja 11 prosenttia ei usko yrityksensä mahdollisuuksiin kasvaa. Rahoituksen puutteen kertoo syyksi neljännes vastaajista.

”Yrittäjälle kasvun pitäisi olla perushyve, koska se hyvin suunniteltuna lisää taloudellista mielenrauhaa. Toinen vaihtoehto on, että yrittäjä rakentaa liiketoimintaansa sellaiseksi, että se on mahdollisuus myydä myöhemmin. Positiivista on, että vuotta aiempaan verrattuna useampi tavoittelee nyt kansainvälistymistä.”

Tietoa tutkimuksesta

Danske Bank kysyi 3000 suomalaiselta, millä tasolla heidän taloudellinen mielenrauhansa on: millaisena oma taloudellinen tilanne ja sen tulevaisuus suomalaisille itselleen näyttäytyy. Sama kyselytutkimus toteutettiin myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutkimus tehtiin toista kertaa. Suomessa tutkittiin myös yrittäjien taloudellista mielenrauhaa. Toisen kerran tehtyyn kyselyyn vastasi 315 yrittäjää. Kysely tehtiin heinäkuun aikana.

Yrittäjien luottamus omaan taloustilanteeseen on laskenut vuodessa. Nyt 20 prosenttia luottaa suuressa määrin talouteensa, kun vuosi sitten osuus oli 27 prosenttia. Lähes joka kolmas on vähintään viikoittain huolissaan rahan riittävyydestä. Nuorimmat yrittäjät ovat muita selvästi useammin huolissaan rahan riittävyydestä. 

Palkasta henkilökohtaisia käyttövaroja arvioitiin jäävän keskimäärin 831 euroa, kun vuosi sitten keskiarvo oli peräti 1164 euroa. Kaikkien suomalaisten keskiarvo oli tutkimuksessa korkeampi kuin yrittäjille: 856 euroa. 

Lähes joka toinen uskoo taloudellisen tilanteensa olevan vuoden kuluttua parempi kuin nyt, joka kymmenes uskoo sen olevan heikompi. Tässä ei ole suurta muutosta vuoden takaiseen.

Näkemykset oman yrityksen taloudellisesta tilasta eivät ole lainkaan muuttuneet viime vuodesta, vaikka luottamus omaan henkilökohtaiseen talouteen hieman heikkenikin. Joka toinen (51%) on optimistinen  oman yrityksen taloudellisen tilanteen suhteen ja joka viides (21%) pessimistinen.

Lähes joka toinen (48%) yrittäjä sanoo sijoittavansa rahojaan osakkeisiin, arvopapereihin tai vastaaviin. 

Ylimääräisen rahan puute on selvästi suurin syy, miksei sijoiteta. Tosin myöskään omiin sijoitustaitoihin ei luoteta riittävästi ja riskinkin moni kokee liian suureksi. Etenkin taloudellinen puskuri, mutta myös tuoton lisääminen nousevat suurimmiksi syiksi sijoittamiselle. 

Lisätietoja:

Lehdistöpäällikkö Josi Tikkanen, Danske Bank, josi.tikkanen@danskebank.fi, 0503269701