Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Suomen tammi-maaliskuu 2019: Vakaata luotonannon kasvua

Danske Bank Suomen toiminnot jatkoivat vakaata kehitystä vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä, luottokysynnän ollessa edelleen hyvällä tasolla. Asiakastyytyväisyys pysyi vakaana, ja pankki jatkoi toimiaan parantaakseen asiakastyytyväisyyttä edelleen

Vuosineljänneksen aikana edistettiin useita hankkeita asiakaskokeman parantamiseksi ja uuden sukupolven digitaalisten palvelujen tuomiseksi markkinoille. Luotonannon kasvu jatkui vakaana, erityisesti yritysasiakkaiden luotonannon kasvaessa voimakkaasti. Pankin kokonaisluottokanta kasvoi 3 prosenttia edellisvuodesta. Talletukset pienentyivät 15 prosenttia, koska eräät suuret institutionaaliset asiakkaat siirsivät varoja talletuksista muihin varallisuusluokkiin. Henkilöasiakkaiden ja pk-yritysten talletusten kokonaismäärä kasvoi vuoden lopusta.

Danske Bank Suomen toimintojen kokonaistuotot olivat 142,4 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2019, laskien 15 prosenttia edellisvuodesta (Q1 2018: 167,5 miljoonaa euroa). Tämä johtui joukkovelkakirjaportfolion sisäisestä myynnistä vertailuajankohtana, kirjanpitoperiaatteiden muutoksista vuoden 2018 aikana, pienemmästä aktiviteetista transaktiopohjaisessa liiketoiminnassa sekä rahoitusmarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Ydinpankkiliiketoiminta kehittyi tasaisesti. Arvonalentumiset palautuivat mallimuutosten myötä tavanomaisemmalle tasolle, ja luottosalkun yleinen laatu oli vahva ja vakaa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 17 prosenttia. Kustannuksiin vaikuttivat muun muassa investoinnit compliance-toimintaan eli vaatimustenmukaisuuden noudattamista koskeviin toimenpiteisiin ja muutokset arvonlisäverolainsäädännössä. Tulos ennen veroja oli 36,4 miljoonaa euroa.

”Luotonkysyntä sekä henkilö- että yritysasiakkailta pysyi hyvänä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, samoin kuin asiakasvirta vuonna 2018 markkinoille tuotuihin uusiin sijoituspalveluihin. Tammikuussa jatkoimme kumppanuusstrategiamme toteuttamista laajentamalla yhteistyötämme Akavan ja sen jäsenliittojen kanssa. Näin yhä useampi suomalainen voi kasvattaa varallisuuttaan asuntolainan maksamisen ohella, ja siten rakentaa itselleen ja kotitaloudelleen tasapainoisen henkilökohtaisen talouden”, sanoo Danske Bank Suomen maajohtaja Leena Vainiomäki.

”Kevään vaaleissa Suomen talouskasvun hidastuminen ei noussut keskustelun keskipisteeksi. Suomalaisten kotitalouksien taloudellisen mielenrauhan ja yritysten vakaan kehityksen vahvistamiseksi on kuitenkin tärkeää, että tuleva hallitus ylläpitää ennakoitavaa ja johdonmukaista finanssiympäristöä sekä keskittyy Suomen talouden kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Pitkän aikavälin kasvupotentiaalin kannalta on myös tärkeää, että Suomi panostaa edelleen tutkimukseen, koulutukseen ja infrastruktuuriin.

Danske Bankin Suomen toimintojen avainluvut

Danske Bank Suomi

Milj. €

Q1 2019

Q1 2018

muutos

Korkokate

82,7

89,9

-8 %

Nettopalkkiotuotot

51,1

57,8

-12 %

Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot

3,9

10,2

-62 %

Muut tuotot

4,8

9,6

-50 %

Tuotot yhteensä

142,4

167,5

-15 %

Liiketoiminnan kulut

99,2

84,8

17 %

Voitto ennen arvonalentumistappiota

43,2

82,7

-48 %

Arvonalentumistappiot luotoista

6,8

-4,4

-

Voitto ennen veroja

36,4

87,1

-58 %

Kulut/tuotto -suhde (C/I), %

70 %

51 %

19 %

Luottokanta

23,034,4

22 453.7

3 %

Talletukset

18125,2

21 427.2

-15 %

Lisätietoja:
Maajohtaja Leena Vainiomäki, Danske Bank Suomi, puh. 010 546 6675