Content is loading
Siirry sisältöön

Paljonko autoilu maksaa? Vastaus riippuu suomalaisesta

Harva autoilija laskee autoilun kustannuksiin mukaan auton arvon alentumisen, rahoituksen ja renkaat. Yli 70 prosenttia arvioi, että selviää autoilusta alle 400 eurolla kuukaudessa, kertoo Danske Bankin Autobarometri.

Autoilijat arvioivat yleisimmin selviytyvänsä autoilusta 200-400 euron kokonaiskuluilla kuukaudessa. Näin vastasi 43 prosenttia Danske Bankin Autobarometriin osallistuneista autoilijoista. 

Kolmannes autoilijoista arvioi kokonaiskulujen jäävän alle 200 euroon kuukaudessa. 14 prosentin arvio on 400-600 euroa kuukaudessa.

”Autoilun kustannukset koostuvat monesta tekijästä, joista kaikki eivät ole ilmeisiä. Polttoaineen kulutus ja vakuutus on helppo laskea, mutta monet todelliset kustannukset jäävät piiloon. Siksi voi olettaa, että suomalaiset maksavat autoilusta enemmän kuin luulevat”, sanoo Danske Financen johtaja Altti Kuuri.

Autobarometrin mukaan enemmistö suomalaista laskee autoilun hintaan vain osan kustannuksista. Polttoaineen laskee mukaan 98 prosenttia ja vakuutukset 91 prosenttia. Huollot laskee mukaan enää vain noin 70 prosenttia.Harva laskee kuluihin myös renkaiden vaihdot ja säilytyksen, rahoituskustannukset ja auton arvon alenemisen.

”Nämä kustannukset ovat oleellinen osa autoilun kustannuksia. Jos ne jättää pois, syntyy vääristynyt kuva autoilun hinnasta. Yksityisleasing sisältää enemmän autoiluun liittyviä kustannuksia, kuten muun muassa auton arvon alentumisen. Siksi voi olla vaikeaa vertailla esimerkiksi oman auton ja yksityisleasingin kustannuksia, jotka moni olettaa korkeiksi.” 

Autoilun kokonaiskustannusten hahmottaminen lisäisi yksityisleasingin kysyntää

Yksityisleasing on Suomessa edelleen harvinaista, vaikka se on yleistynyt voimakkaasti muissa Pohjoismaissa. Nyt tehdyssä Autobarometrissä 26 prosenttia vastanneista on erittäin tai melko kiinnostunut yksityisleasingista auton ostamisen sijaan. Osuus on loivassa kasvussa, sillä vuotta aiemmin vastaava luku oli 23 prosenttia.

Hintamielikuva yksityisleasingista on korkea. 61 prosenttia pitää yksityisleasingia erittäin tai melko kalliina.

”Yksityisleasingin kallista mielikuvaa lisää osittain aiheellisesti toiminnan arvonlisävero, jota yksityinen kansalainen ei voi vähentää, kuten leasingia käyttävä yritys voi. Tämä varmasti hidastaa osaltaan yksityisleasingin suosiota Suomessa.”

Yksityisleasingista kiinnostuneiden valmius maksaa leasingista heijastaa vahvasti vastaajien arvioita autoilun kustannuksista ylipäätään. Vaikka suurin osa olisikin edelleen valmis maksamaan vain 201-400 euroa, niin maksuhalukkuus on hieman kasvusuunnassa. 

”Yksityisleasing on auton pitkäaikaista vuokrausta, joka pitää sisällään valtaosan autoilun kokonaiskustannuksista. ”

Tietoa tutkimuksesta

Enemmistöllä (43 prosenttia) autoilun kokonaiskustannukset ovat tällä hetkellä 201-400 euroa. Lähes kolmannekselle (30 prosenttia) ne jäävät alle 200 euron. 

Naiset osaavat arvioida kustannuksia selvästi miehiä heikommin. Kalleimmat kustannukset ovat 36-55 –vuotiailla ja edullisimmat alle 35-vuotiailla.

Kysyttäessä mitä kustannuksia laskettiin mukaan käyttö-kustannuksiin, lähes kaikki (yli 90 prosenttia) laskivat mukaan poltto-aineen ja vakuutukset.  Seuraavaksi yleisimmin mukaan laskettiin huollon kustannukset (70 prosenttia). Vain noin neljännes laski kustannuksiin mukaan rengassäilytyksen/ renkaiden vaihdon tai rahoituskustannukset. Harvimmin mukaan laskettiin auton arvon aleneminen.

Suurin osa on valmis maksamaan yksityisleasingista 201-400 euroa. Maksuhalukkuus on hieman kasvusuunnassa, sillä tänä vuonna vain neljännes olisi valmis maksamaan alle 200 euroa yksityisleasingista. Vuotta aiemmin osuus oli 36 prosenttia.

Miehistä 20 prosenttia on valmis maksamaa yli 400 euroa, kun naisilla vastaava osuus on vain 10 prosenttia.  Ikäryhmistä eniten maksuhalukkuutta on 46-55-vuotiailla, joista 23 prosenttia on valmis maksamaan yli 400 euroa. 

Tuloluokissa isompi hyppäys halukkuudessa tapahtuu vuotuisten bruttotulojen noustessa yli 60 000 euron.

Tiedot kerättiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa. Kysymyksiin, joissa ei tarvinnut omistaa autoa tai olla hankkimassa sellaista, vastasi 1466 vastaajaa ja auton hankintaan liittyviin kysymyksiin 1074 vastaajaa.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 21-79-vuotiaat suomalaiset miehet ja naiset. Aineisto on painotettu sukupuolen, iän ja asuinpaikkakunnan mukaan väestöjakaumaa vastaavaksi.