Content is loading
Gå til hovedinnhold

Årsresultat 2011

Økt forretningsvolum, men redusert resultat

  • Resultat før skatt er redusert fra 2,1 til 1,2 milliarder kroner fra 2010 til 2011 primært som følge av svakere handelsinntekter og økte nedskrivninger på utlån
  • Netto renteinntekter har økt til 3,0 milliarder kroner som følge av økt forretningsvolum i 2011
  • Kostnadsveksten har vært 2 prosent korrigert for ett ekstraordinært forhold i 2010
  • Nedskrivninger på utlån har økt fra et uvanlig lavt nivå i 2010 og utgjør nå 0,23 prosent av samlede utlån
  • Utlånsvolumet har økt med 7 prosent til 180 milliarder kroner
  • Innskuddsvolumet har økt 17 prosent til 90 milliarder kroner, og gjenspeiler bankens tilpasning til endrede rammebetingelser
  • Allokert kapital har økt vesentlig, og dette bidrar til at kapitalavkastningen er redusert til 10,8 prosent etter nedskrivninger på utlån

Les hele pressemeldingen