Content is loading
Gå til hovedinnhold

Resultatrapport 2. kvartal

Godt resultat og verdiskapende kundeutvikling

Fokus Bank leverer i første halvår et godt resultat på 1 226 millioner kroner før skatt. Dette er en økning på 40 prosent i forhold til samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt forretningsvolum og flere nye kunder.

”I et konkurransepreget norsk bankmarked viser veksten i første halvår at Fokus Bank både har konkurransedyktige produkter og kompetente medarbeidere som appellerer til kundene,” sier Country Manager Tone Lunde Bakker i Fokus Bank.

Kundeorientert organisasjonsendring

Danske Bank har i løpet av perioden gjennomført en omfattende omorganisering av konsernet og varslet en kommende navneendring for Fokus Bank.

”Nå bygger vi en organisasjon der beslutningene blir tatt tettere på kundene. Dette vil gjøre prosessene enklere, hurtigere og mer effektive”, sier Lunde Bakker.

I perioden har 12 000 nye personkunder og 650 nye kunder innenfor det tradisjonelle bedriftsmarkedet valgt Fokus Bank.

Banken har i tillegg tilrettelagt en rekke obligasjons­utstedelser og har også vunnet flere store Cash Management-mandater.

Teknologidrevet produktutvikling

Fokus Bank og Danske Bank-konsernet har vist vei når det gjelder teknologiutvikling innen bankløsninger og lanserte nylig en kraftig forbedret versjon av sin Brettbank – blant annet med muligheten for aksjehandel.

”Når vi nå samles under Danske Bank-navnet i alle land vil denne typen produktlanseringer kunne gjennomføres enda raskere. Vi er sikre på at dette vil gi oss en konkurransefordel i det norske markedet”, sier Lunde Bakker.

Les hele pressemeldingen