Content is loading
Gå til hovedinnhold

Resultatrapport 3. kvartal

Godt resultat og verdiskapende kundeutvikling

Fokus Bank leverer i årets første tre kvartaler et solid resultat tilpasset nye rammebetingelser for finansnæringen.

Resultatet på 1 832 millioner kroner før skatt er et resultat av god kostnadskontroll, en solid portefølje med lave tap og mer normaliserte rentemarginer.

Resultatet viser at Fokus Bank evner å tilpasse seg den nye normalen som finansnæringen står overfor, der økte krav til egenkapital og soliditet står sentralt, sier Country Manager Tone Lunde Bakker.

I European Banking Authority (EBA)s siste kapitaltest av europeiske banker befester også Danske Bank-konsernet sin posisjon som en av Europas best kapitaliserte banker med sin 9.plass av i alt 71 testede banker.

Fra Fokus Bank til Danske Bank

Fokus Bank skifter 15. november navn til Danske Bank og blir i enda større grad en integrert del i et av nord-europas største finanskonsern. 21 000 ansatte i 15 land med ansvaret for fem millioner kunder samles nå under et felles merkenavn.

”Navnebyttet vil knytte oss enda tettere til vår eier og muliggjøre raskere produktutvikling og forsterket tilgang til spesialistkompetanse - på tvers av landegrenser”, sier Lunde Bakker.

Les hele pressemeldingen