Content is loading
Gå til hovedinnhold

Resultatrapport 1. kvartal

Vesentlig resultatframgang i første kvartal

  • Resultat før skatt økte fra 330 til 531 millioner kroner fra første kvartal 2011 til første kvartal 2012.
  • Netto renteinntekter har økt fra 697 til 790 millioner kroner som følge av økt forretningsvolum og endrede pengemarkedsrenter.
  • Forsterket kostnadsstyring har bidratt til at kostnadene er redusert til 504 millioner kroner fra 508 millioner kroner.
  • Nedskrivninger på utlån utgjorde 146 millioner kroner, og var noe høyere enn året før som følge av økte porteføljenedskrivninger.
  • Utlånsvolumet steg med 7 prosent til 180 milliarder kroner.
  • Innskuddsvolumet steg med 12 prosent til 86 milliarder kroner, og har forsterket bankens finansieringssituasjon.
  • Kapitalavkastning etter nedskrivninger er som følge av styrket inntjening gått opp fra 12,0 til 17,1 prosent.

Les hele pressemeldingen