Content is loading
Gå til hovedinnhold

Danica selger i Norge

I dag offentligjør Danica at den norske delen av selskapet blir solgt til Storebrand. Samtidig inngår Danske Bank en langsiktig avtale med Storebrand om salg av deres produkter og løsninger.

Danicas norske datterselskap har de siste årene hatt svært høy vekst og levert sterke finansielle resultater.

”Vi er stolte av veksten og resultatene våre norske kollegaer har skapt i det norske pensjonsmarkedet de siste årene. Danica i Norge er i fred med å avslutte en suksessrik strategiperiode. Dette har fått oss til å vurdere vår tilstedeværelse i Norge, og om vi er de rette eierne til å videreutvikle selskapet. Vi kom frem til, at både våre kunder og Danica samlet sett vil være bedre tjent med en ny eier,” sier CEO Ole Krogh Petersen i Danica Pension.

Danica i Norge har ca. 29 000 avtaleforhold knyttet til privat pensjonssparing og i overkant av 60 000 personforsikringer. Selskapet har i også 14.000 bedriftskunder. I Danica er det 30,4 milliarder norske kroner i plasserte midler og ca. 100 medarbeidere.

Viktig marked for Danske Bank

Som en del av avtalen vil Storebrand tilby attraktive løsninger og vilkår til Danske Banks kunder. En langsiktig samarbeidsavtale mellom Storebrand og Danske Bank vil sikre fortsatt produktutvikling og –tilbud til Danske Banks-kunder i Norge.

”Vi har vært en del av det norske bankmarkedet i 150 år, og ser fortsatt det norske marked som svært viktig for Danske Bank. Dette salget var en god mulighet for oss til å eksekvere på vår strategi om å forenkle og styrke vår forretning gjennom å til en attraktiv pris selge den norske delen av vår pensjonsforretning. Vi ser fram til å videreutvikle vår kjerneforretning i Norge i årene som komme,” sier styreleder i Danica og Head of Personal and Business Customers i Danske Bank-konsernet Glenn Söderholm.

Verdiskapene samarbeid

Både landesjef Trond F. Mellingsæter i Danske Bank og konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand ser fram til samarbeidet det nå legges til rette for.

"Vi ser fram til å få Storebrands lange erfaring, sterke utviklingskraft og solide produkter og løsninger inn som del av vårt tilbud. Begge parter er meget innstilt på å ta de grepene som er nødvendig for å få dette til å bli en suksess til beste for våre kunder," sier Mellingsæter.

"Storebrand har effektive og veletablerte systemer og sterk kompetanse innen pensjonsforvaltning, mens Danske Bank har et utmerket oppsett for distribusjon og kundebetjening. Med Danske Bank som distribusjonspartner vil kundene nyte godt av markedsledende produkter og tjenester, " sier konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad.

Salget er godkjent av konkurransemyndighetene, og skal nå behandles av det norske finanstilsynet.

For mer informasjon, kontakt:

Øystein Schmidt, Pressesjef
Danske Bank Norge

+47 951 47 645

ysc@danskebank.no