Content is loading
Gå til hovedinnhold

Skylder kundene 65 kroner i gjennomsnitt

Danske Bank i Norge har gjennom de siste månedene arbeidet med å beregne omfanget av feilen som primært er knyttet til renter på purregebyr. Tallene og analysene viser så langt at kundene i gjennomsnitt er avkrevd 65 kroner for mye.

Slik denne saken står nå er banken av den forventning at ca. 184 000 kunder i Norge potensielt er påvirket av problemstillingen som primært går ut på at banken har tatt for høye renter på purregebyr siden 2006. Ut av disse har vi så langt kommunisert til samtlige av de ca. 174 000 kunder som vi har tilgjengelige adresseopplysninger på.

- Vi undersøker fortsatt, men våre foreløpige analyser basert på data fra de minst komplekse sakene viser at kundene i gjennomsnitt urettmessig har betalt 65 kr for mye, sier kommunikasjonsdirektør Stian Arnesen i Danske Bank i Norge.

Kompenserer også rettmessig oppkrevde gebyrer

I Norge vil banken i tillegg til å kompensere de urettmessig oppkrevde beløp, også refundere de rettmessig oppkrevde gebyrene, i tråd med norsk lovgivning. De kundene som har krav på det vil også få ytterligere kompensasjon som for eksempel tidskompensasjon. Dette vil til sammen utgjøre i gjennomsnitt 378 kroner per kunde, og vil komme i tillegg til de 65 kronene som er urettmessig innkrevd.

- Dette gjør igjen at totalsummen vil bli høyere i Norge enn i Danmark både per kunde og totalt. Basert på de samme data vil det samlede kompensasjonsbeløp være på 77 millioner norske kroner, men dette er et tall vi forventer vil stige når vi har analysert samtlige saker, sier Arnesen

Danske Bank i Norge i er i dialog med skattemyndighetene om hvorvidt de som er påvirket av denne saken vil få en skatteeffekt som følge av en eventuell kompensasjon. De kundene dette eventuelt gjelder vil bli kontaktet så snart dette er avklart.

- Vi skulle selvsagt vært denne saken foruten og beklager det merarbeidet dette medfører for våre kunder og andre. Samtidig opplever vi at vi har en god og konstruktiv dialog med Skattemyndighetene om denne saken og håper å finne en god løsning for alle parter, sier Arnesen.
Danske Bank i Norge har som mål å starte å kompensere til kundene i 2021, men en del saker vil på grunn av kompleksitet først bli kompensert i 2022.

Kontaktinfo:

Stian Arnesen, kommunikasjonsdirektør
Danske Bank Norge
stian.arnesen@danskebank.no