Content is loading
Gå til hovedinnhold

Ytterligere bedring for Danske Bank - solid resultat etter 3. kvartal

Resultatene for Danske Bank Norge styrker seg ytterligere, og status etter 3. kvartal 2021 er preget av lavere avsetninger til tap, fallende kostnader og et betydelig hopp i handelsinntektene. Ser man på 3. kvartal isolert leverer banken sine beste tre måneder noen sinne målt på resultat før skatt.

  • Netto renteinntekter etter 3. kvartal var 4.113 mill. kr. i år mot 4.558 mill. kr. i fjor på samme tid, primært som følge av lavere marginer.
  • Betydelig løft med hensyn til handelsinntektene, som steg til 440 mill. kr. fra 12 mill. kr. ved 3. kvartal 2020 grunnet høyere aktivitet blant bankens kunder.
  • Bankens inntekter totalt etter 3. kvartal 2021 var stabile og kom inn på 5.462 mill. kr. sammenlignet med 5.475 mill. kr. i fjor på samme tid.
  • Driftskostnader på 2.477 mill. kr. nå, ned fra 2.760 mill. kr. etter 3. kvartal i fjor, i kjølvannet av flere tiltak på kostnadssiden
  • Avsetninger til mulige tap kraftig ned sammenlignet med etter 3. kvartal 2020, som i stor grad var påvirket av Corona-pandemien. Fasit ble 356 mill. kr. nå, ned fra 4.880 mill. kr. i fjor.
  • Resultat etter skatt på 1.981 mill. kr. mot et tap på 1.611 mill. kr. etter 3. kvartal 2020.
  • Utlånsveksten i privatmarkedet var på 8 prosent siste 12 måneder. Utlån til bedriftsmarkedet falt noe grunnet redusert eksponering i oljeservice-segmentet, samt at flere aktører har finansiert via obligasjonsmarkedet. Total utlånsvekst på rundt 1 prosent.

– Danske Bank i Norge fortsetter å levere solid gjennom 2021, og den positive utviklingen vi har sett så langt i år fortsatte også i 3. kvartal. Med hensyn til resultat før skatt er faktisk kvartalet vi nå har lagt bak oss isolert sett det beste for banken noen sinne, noe som må sies å være sterkt all den tid vi nettopp har vært gjennom en pandemi som var utfordrende for flere av våre kunder.

- Tapsavsetningene faller videre, det samme gjør kostnadene mens handelsinntektene fortsetter å styrke seg. Med hensyn til sistnevnte er det spesielt gledelig å se at banken tar ytterligere skritt innen feltet grønn finansiering, der vi blant annet nå er Nordens klart største aktør hva gjelder utstedelse av grønne obligasjoner. Gjennom 3. kvartal har vi hjulpet flere større aktører med å hente inn grønn kapital, der SalMar, Lerøy Seafood og Tensio er blant disse. Dette er et område der banken allerede gjør det meget bra, og som vi kommer til å satse ytterligere på i tiden som kommer, sier landesjef Trond Mellingsæter.