Content is loading
Gå til hovedinnhold

Presisering av AvtaleGiro-tekst

Danske Bank tydeliggjør nå sin kommunikasjon knyttet til bruk av AvtaleGiro for betaling av kredittkortgjeld etter spørsmål fra Finanstilsynet.

- AvtaleGiro er en direkte avtale mellom banken og hver enkelt kunde i forhold til hvilket beløp som skal belastes og kan sånn sett ikke sammenlignes med en klassisk faktura, men vi innser at det totalt utestående beløpet burde kommet tydeligere fram, sier kommunikasjonssjef Stian Arnesen.

Følgende endringer innføres derfor fra og med 15.11.21 for AvtaleGiro:

  • Faktura vil inneholde tydeligere informasjon om hele utestående beløp
  • Faktura vil inneholde informasjon om at betaling vil skje med AvtaleGiro og beløpet som skal betales vil være ihht. kundens avtale med banken, med et angitt minimumsbeløp.
  • Faktura vil inneholde informasjon om at kunde kan, om ønskelig, innbetale samlet utestående kreditt via ordinær innbetaling (fra sin nett-/mobilbank)