Content is loading
Gå til hovedinnhold

God drift til tross for utfordrende markedsforhold

Den gode utviklingen hva gjelder utlån, renteinntekter og kundevekst fortsatte for Danske Bank Norge i 2020. Det kraftige fallet i oljeprisen i starten av året, og følgene av Corona-pandemien, gjorde imidlertid at året samlet sett ble utfordrende for banken.

  • Utlånsveksten fortsatte og renteinntektene steg 20 prosent sammenlignet med i 2019 – 6.742 mill. kr. nå mot 5.631 mill. kr.
  • Negativt resultat for handelsinntekter på 669 mill. kr. mot et positivt resultat på 562 mill. kr. i 2019, knyttet til posisjoner med tilhørende renteinntekter. Provisjonsinntektene opp 5 prosent grunnet stor aktivitet blant bankens større kunder.  
  • Følgene av Corona-viruset og oljeprisfallet ga betydelig økning i avsetninger til mulige tap sammenlignet med i 2019. Totalt ble avsetningene 5.461 mill. kr.
  • Negativt resultat etter skatt på 1.440 mill. kr.  
  • Utlånsveksten var 5 prosent mens innskuddsveksten endte på 29 prosent.
– Ser man på den underliggende driften fortsatte Danske Bank Norge å levere gode tall i 2020, til tross for utfordrende markedsforhold. Også når det gjelder antallet nye kunder så man at den gode utviklingen fortsatte gjennom året, og totalt kunne vi ønske rett i underkant av 10.000 nordmenn velkommen til oss. Dette resulterte i videre vekst både på utlånssiden og med hensyn til renteinntekter. Videre steg provisjonsinntektene i løpet av året og innskuddsveksten var på nærmere 30 prosent. Samtidig ble 2020 også et noe utfordrende år, og vi ser fremdeles at enkelte av våre bedriftskunder – spesielt innenfor olje- og oljeservicebransjen – opplever vanskelige tider. Vi fortsetter å fokusere på å gi trygg og solid rådgivning til alle som har hatt behov for det, og å finne gode løsninger som passer til den enkelte, sier landesjef Trond Mellingsæter i Danske Bank Norge.


Danske Bank-konsernet offentliggjorde også sin årsrapport 2020 den 4. februar

Se her for mer info. 

Kontaktinfo:

Stian Arnesen, kommunikasjonsdirektør
Danske Bank Norge
stian.arnesen@danskebank.no