Content is loading
Gå til hovedinnhold

Høyere inntekter, lavere kostnader og sterk kundevekst gir solid resultat

Danske Bank Norges resultat etter 2. kvartal 2021 viser at den gode trenden fra begynnelsen av året fortsetter. De totale inntektene stiger ytterligere, driftskostnadene holdes lave og bankens sterke vekst i privatmarkedet opprettholdes.

  • Netto renteinntekter etter 2. kvartal var 2.746 mill. kr. i år mot 3.074 mill. kr. i fjor på samme tid, primært som følge av lavere marginer.
  • Betydelig løft med hensyn til handelsinntektene, som steg til 314 mill. kr. fra -151 mill. kr. ved 2. kvartal 2020.
  • Bankens inntekter totalt etter 2. kvartal 2021 steg til 3.649 mill. kr. fra 3.588 mill. kr. i fjor på samme tid. 
  • Driftskostnader på 1.682 mill. kr. nå, ned fra 1.877 mill. kr. etter 2. kvartal i fjor.
  • Avsetninger til mulige tap kraftig ned sammenlignet med etter 2. kvartal 2020. Fasit ble 485 mill. kr. nå, ned fra 4.238 mill. kr. i fjor.
  • Resultat etter skatt på 1.118 mill. kr. mot et tap på 1.890 mill. kr. etter 2. kvartal 2020.  
  • Utlånsveksten i privatmarkedet var på 11 prosent sammenlignet med etter 2. kvartal 2020. Utlån til bedriftsmarkedet falt noe grunnet redusert eksponering i oljeservice-segmentet, samt at flere aktører har finansiert via obligasjonsmarkedet. 

– Danske Bank i Norge bygger videre på den gode starten vi fikk i 1. kvartal, og fasit etter første halvår viser bedring på en rekke punkter. Det er i så måte betryggende å se at banken hever seg videre etter et utfordrende 2020, og spesielt at tapsavsetningene nå er nede på lave nivåer igjen. Årets to første kvartaler har i tillegg vært preget av høyere totale inntekter, drevet av et videre løft for handelsinntektene, samt av fremdeles lave kostnader. Vi ser også at utlånsveksten i privatmarkedet fortsatt er meget sterk, og at flere og flere nordmenn altså velger oss som sin hovedbank. Gjennom de siste månedene er det også gledelig å se at våre norske fond og vårt norske investeringsteam fortsetter å høste betydelig med lovord, og at vi på shippingsiden nå har tatt ytterligere grep for å bidra til en enda mer bærekraftig utvikling av bransjen, sier landesjef Trond Mellingsæter i Danske Bank Norge.

 

Danske Bank-konsernet offentliggjorde også sine tall for 2. kvartal 2021 den 23. juli

Se her for mer info. 

Kontaktinfo:

Stian Arnesen, kommunikasjonsdirektør
Danske Bank Norge
stian.arnesen@danskebank.no