Content is loading
Gå til hovedinnhold

Høyere inntekter og lavere kostnader gir solid resultat

Danske Bank Norges resultat etter 1. kvartal 2021 viser klar bedring med hensyn til flere punkter. COVID-19-pandemien påvirker i betydelig mindre grad resultatet denne gang sammenlignet med det man så gjennom 2020.

  • Netto renteinntekter i 1. kvartal kom inn på 1.348 mill. kr. i år mot 1.531mill. kr. i fjor på samme tid, primært som følge av lavere marginer.
  • Betydelig løft med hensyn til handelsinntektene, som steg til 199 mill. kr. fra -254 mill. kr. ved Q1-20.
  • Bankens inntekter totalt i 1. kvartal 2021 steg til 1.835 mill. kr. fra 1.626 mill. kr. i fjor på samme tid. 
  • Driftskostnader på 842 mill. kr. nå, ned fra 882 mill. kr. ved 1. kvartal i fjor.
  • Avsetninger til mulige tap kraftig ned sammenlignet med 1. kvartal 2020. Fasit ble 64 mill. kr. nå, ned fra 2.883 mill. kr. i fjor.
  • Resultat etter skatt på 701 mill. kr. mot et tap på 1.602 mill. kr. ved 1. kvartal 2020.  
  • Utlånsveksten i privatmarkedet var på 14 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2020. Utlån til bedriftsmarkedet falt noe grunnet redusert eksponering i oljeservice-segmentet, samt at flere aktører har finansiert via obligasjonsmarkedet. 

– På bakgrunn av utviklingen i 1. kvartal har Danske Bank Norge fått en god start på året, og vi skal nå bygge videre på dette. Etter en periode med betydelig avsetninger til mulige tap, knyttet til utfordringene i oljebransjen samt COVID-19-pandemien er det godt å se at situasjonen nå er i markant bedring, og at tapsavsetningene nå er nede på lave nivåer igjen. Dette løfter naturlig nok bankens resultat. Første kvartal 2021 ble videre preget av høyere inntekter, drevet av et løft for handelsinntektene, samt av lavere kostnader. Gjennom årets tre første måneder har vi også fått på plass nye digitale løsninger, blant annet knyttet til finansiering av bilkjøp. I tillegg er det svært gledelig å se at to av våre fond, Danske Invest Norge Vekst og Danske Invest Horisont Rente, begge ble premiert med Morningstar-priser, sier landesjef Trond Mellingsæter i Danske Bank Norge.

Danske Bank-konsernet offentliggjorde også sine tall for 1. kvartal 2021 den 28. april

Se her for mer info. 

Kontaktinfo:

Stian Arnesen, kommunikasjonsdirektør
Danske Bank Norge
stian.arnesen@danskebank.no