Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank -konsernin tulos - tiedote tammi-syyskuu 2011

Vuoden 2011 yhdeksän ensimmäisen kuukauden nettotulos 205 milj. euroa.

Danske Bank julkisti tänään vuoden 2011 ensimmäisten yhdeksän kuukauden taloudellisen tuloksensa. Tiedote ja osavuosikatsaus ovat luettavissa osoitteessa www.danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia:

  • Danske Bank ‑konsernin tulos ennen veroja vuoden 2011 tammi-syyskuulta oli 482 milj. euroa. Nettotulos oli 205 milj. euroa. Tulosta heikensivät alhainen korkotaso, heikko talouskasvu ja vaikeudet pääomamarkkinoilla.
  • Kokonaistuotot olivat 4.235 milj. euroa, jossa oli laskua  11 % vuoden 2010 yhdeksän ensimmäiseen kuukauteen verrattuna. Tämä johtuu pääasiassa alhaisemmista trading-tuotoista sekä vakuutustoimialan tappioista. 
  • Kulut pysyivät edellisen vuoden tasolla.
  • Varmistaakseen kannattavuutensa  tulevaisuudessa, konserni käynnistää  kolmivuotisen kustannussäästöohjelman, jolla vähennetään kuluja  10 % eli noin 269 milj. euroa vuosina 2012-2014. Säästöohjelman mukaisesti  työntekijämäärä vähenee noin 2.000 henkilöllä vuoteen 2014 mennessä. Konserni arvioi, että valtaosa työntekijävähennyksistä pystytään toteuttamaan ilman irtisanomisia, edellyttäen että luonnollinen poistuma ja eläköityminen konsernissa  pysyvät tavanomaisella tasolla.
  • Luottojen arvonalentumiset olivat yhteensä 1.128 milj. euroa, joka oli 23 % vähemmän kuin vuoden 2010 vastaavan ajanjakson aikana. Kehitys heijastaa useiden markkinoiden tilanteen paranemista. Arvonalentumiset vähenivät eniten Tanskassa ja Baltian maissa, Irlannin ja Pohjois-Irlannin vaikean markkinatilanteen pysyessä ennallaan.
  • Henkilöasiakkaille myönnettyjen lainojen arvonalentumiset olivat yhteensä 145 milj. euroa ja yritysasiakkaille myönnettyjen lainojen 1.109 milj. euroa, mistä pienten ja keskisuurten yritysten osuus oli 846 milj. euroa. Rahoitusinstrumenteista koostuvien sijoitusten arvonalentumisten palautus oli 127 milj. euroa.
  • Luotonanto ja talletukset olivat samalla tasolla kuin vuoden 2010 lopussa. Tanskassa myönnettiin uusia lainoja (repo-lainoja lukuun ottamatta) 4.676 milj. euroa, josta 2.069 milj. sisälsi euroa henkilöasiakkaille myönnettyjä lainoja.
  • 30. syyskuuta 2011 Tier 1 ‑vakavaraisuus oli 16,0 % (14,8 % vuoden 2010 lopussa) ja vakavaraisuusprosentti 18,0 % (17,7 % vuoden 2010 lopussa). Rajoitukseton Tier 1 ‑vakavaraisuus oli 11,8 % (10,1 % vuoden 2010 lopussa).
  • Konserni laski vuoden 2011 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana liikkeelle katettuja joukkovelkakirjoja ja etuoikeutettuja lainoja yhteensä 6.526 milj. euron arvosta. Konserni on saavuttanut vuoden 2011 pitkäaikaista rahoitusta koskevassa suunnitelmassa esitetyt tavoitteet.
  • Epävarmuus maailmantaloudessa on edelleen suuri ja länsimaiden talouskasvun  odotetaan pysyvän alhaisena  loppuvuoden 2011 aikana. Etelä-Euroopan ja Irlannin talouksien rakennemuutokset ja Yhdysvaltojen voimakas budjettivaje rajoittavat talouskasvua ja vaikuttavat rahoitusmarkkinoiden vakauteen. Edellämainitut tekijät voivat vaikuttaa siihen, että luottojen arvonalentumiset ovat viimeisellä vuosineljänneksellä korkeammalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä, mutta koko vuoden tason odotetaan edelleen olevan vuotta 2010 alhaisempi.

”Kolmannen vuosineljänneksen tulokset kärsivät taloudellisen epävakauden lisääntymisestä”, toteaa konsernijohtaja Peter Straarup. ”Talouskriisi, lisääntynyt sääntely ja korkeat rahoituskulut heikensivät tulosta. Pystyäksemme parantamaan tulostamme keskitymme kuluihin. Konserni pyrkii vähentämään kustannuksiaan 10 prosentilla vuosina 2012–2014. Konserni on viime vuosien aikana vahvistanut vakavaraisuuttaan ja maksuvalmiuttaan huomattavasti, ja Danske Bank on edelleen yksi Euroopan vakavaraisimmista pankeista.”

Ylin johto

Konsernijohtaja Peter Straarup täytti tänä kesänä 60 vuotta ja haluaa työsopimuksensa ehtojen mukaisesti jäädä eläkkeelle. Hallitus on käynnistänyt uuden konsernijohtajan hakuprosessin ja Peter Straarup jatkaa konsernijohtajana seuraajan aloittamiseen saakka.

Johtoryhmän jäsen Per Skovhus haluaa erota yhtiön palveluksesta henkilökohtaisten syiden vuoksi ja hän jättää johtoryhmän jäsenyyden viimeistään 1. heinäkuuta 2012.

Yhteyshenkilöt:
Konsernijohtaja Peter Straarup, puhelin  +45 45 14 60 01
Talousjohtaja Henrik Ramlau-Hansen, puhelin  +45 45 14 06 66
Sijoittajasuhdejohtaja Martin Gottlob, puhelin  +45 45 14 07 92

Danske Bankin osavuosikatsaus on saatavana Internetistä osoitteesta www.danskebank.com/reports.

Danske Bank järjestää puhelinkonferenssin 1. marraskuuta 2011 klo 14.30 CET (klo 15.30 Suomen aikaa). Konferenssia voi seurata suorana osoitteessa www.danskebank.com.