Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank -konsernin tulostiedote tammi-kesäkuu 2011

Vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon nettovoitto 256 milj. euroa

Danske Bank julkisti tänään vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon taloudellisen tuloksensa. Tiedote ja osavuosikatsaus ovat luettavissa osoitteessa www.danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia:

  • Danske Bank ‑konsernin tulos ennen veroja vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla oli 480 milj. euroa, 14 % enemmän kuin vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla. Nettovoitto oli 256 milj. euroa. Tulokset vastasivat yleisesti ottaen odotuksia.
  • Kokonaistuotot olivat 3.111 milj. euroa, mikä on 4 % vähemmän kuin vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla.
  • Kulut nousivat 6 % vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon tasosta. Kulut sisältävät arvion sitoumuksesta Tanskan tallettaja- ja sijoittajarahastoon Amagerbanken A/S:n ja Fjordbank Mors A/S:n konkursseista johtuvia tappioita koskien.
  • Luottojen arvonalentumiset olivat yhteensä 750 milj. euroa, mikä on useimpien konsernin markkinoiden tilanteen parantumisen vuoksi 28 % vähemmän kuin vuoden 2010 alkupuoliskolla. Lasku johtui pääosin Tanskan vähittäispankkitoiminnan ja Baltian maiden pankkitoiminnan lainojen arvonalentumisten vähenemisestä. Irlannin ja Pohjois-Irlannin vaikea markkinatilanne pysyi ennallaan.
  • Henkilöasiakkaille myönnettyjen lainojen arvonalentumiset olivat yhteensä 77 milj. euroa ja yritysasiakkaille myönnettyjen lainojen 701 milj. euroa, mistä pienten ja keskisuurten yritysten osuus oli 493 milj. euroa. Rahoitusinstrumenteista koostuvien sijoitusten arvonalentumisten palautus oli 28 milj. euroa.
  • Luotonanto ja talletukset olivat samalla tasolla kuin vuoden 2010 lopussa. Tanskassa myönnettiin uusia luottoja (repo-lainoja lukuun ottamatta) yhteensä 2.802 milj. euroa, mistä yritysasiakkaiden osuus oli 1.502 milj. euroa jahenkilöasiakkaiden 1.300 milj. euroa. Uusien henkilöasiakkaille myönnettyjen asuntolainojen nettoarvo oli 362 milj. euroa.
  • Konserni hankki huhtikuussa 2011 lisäpääomaa osakkeenomistajille suunnatulla annilla. Annin nettotuotto oli 2.650 milj. euroa. Osakeanti nosti Danske Bank ‑konsernin rajoituksetonta Tier 1 ‑vakavaraisuutta noin 2,3 prosenttiyksikköä. Konsernin rajoitukseton Tier 1 ‑vakavaraisuus 30. kesäkuuta 2011 oli 16,6 % (14,8 % vuoden 2010 lopussa) ja Tier 1 ‑vakavaraisuus 18,8 % (17,7 % vuoden 2010 lopussa).
  • Danske Bank oli yksi 90:stä eurooppalaisesta pankista, joille Euroopan pankkiviranomainen (EBA) teki vuonna 2011 EU:n laajuisen stressitestin. Danske Bank sijoittui testissä kuudenneksi, mikä osoittaa konsernin taloudellisen aseman vahvuuden.
  • Konserni laski vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla liikkeelle katettuja joukkovelkakirjoja ja etuoikeutettuja lainoja yhteensä 5,670 milj. euron arvosta. Konsernin mahdollisuudet hankkia joukkovelkakirjarahoitusta rahoitusmarkkinoilta olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla hyvät.
  • Maailmantalouden elpymisen odotetaan jatkuvan vuoden 2011 toisella puoliskolla, mutta kasvunopeuden odotetaan olevan länsimaissa vain kohtuullinen. Etelä-Euroopan ja Irlannin talouksien rakennemuutokset ja Yhdysvaltojen voimakas budjettivaje rajoittavat edelleen talouskasvua ja vaikuttavat rahoitusmarkkinoiden vakauteen.

”Pankkitoiminta tuo edelleen vakaat tuotot”, toteaa konsernijohtaja Peter Straarup.

”Saavutimme positiivisen tuloksen kaikilla markkinoillamme Irlantia ja Pohjois-Irlantia lukuun ottamatta. Etenkin Tanskan pankkitoimintayksikön tulos on rohkaiseva. Koko konsernin arvonalentumiset laskivat 28 % vuoden 2010 ensimmäiseen puoliskoon nähden, ja odotamme niiden laskun jatkuvan. Useimpien liiketoimintayksikköjen arvonalentumiset ovat nyt normaalitasolla tai sitä pienemmät. Tanskan vähittäispankkitoiminnan arvonalentumiset lähestyvät normaalitasoa, mutta arvonalentumiset ovat edelleen korkeat Irlannin ja Pohjois-Irlannin pankkitoimintayksiköissä.”

Yhteyshenkilöt:

Tiistaina 9. elokuuta 2011 klo 11.00 CET alkaen

Konsernijohtaja Peter Straarup, puhelin  +45 45 14 60 01
T
alousjohtaja Henrik Ramlau-Hansen, puhelin  +45 45 14 06 66
Sijoittajasuhdejohtaja Martin Gottlob, puhelin  +45 45 14 07 92

Vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon osavuosikatsaus esitellään lehdistötilaisuudessa, joka alkaa klo 11.00 CET (klo 12.00 Suomen aikaa). Lehdistötilaisuus lähetetään suorana Internetissä osoitteessa www.danskebank.com.

Danske Bank järjestää puhelinkonferenssin klo 14.30 CET (klo 15.30 Suomen aikaa). Konferenssi lähetetään suorana Internetissä osoitteessa www.danskebank.com.

Danske Bankin osavuosikatsaus on saatavana Internetistä osoitteesta www.danskebank.com/onlinefinancialstatements.