Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank -konsernin tulos tammi-maaliskuu 2011

Vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen nettovoitto 95 milj. euroa.

Danske Bank julkisti tänään vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellisen tuloksensa. Tiedote ja osavuosikatsaus ovat luettavissa osoitteessa www.danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia:

  • Danske Bank -konsernin tulos ennen veroja vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 201 milj. euroa. Nettovoitto oli 95 milj. euroa. Tulos oli odotusten mukainen.
  • Kokonaistuotot olivat 1 568 milj. euroa, mikä on 3 % vähemmän kuin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Nettokorkotuotot laskivat odotetusti edellisen vuoden tasosta. Nettomääräiset trading-tuotot olivat myönteisten kaupankäyntiolosuhteiden ja asiakkaiden aktiivisuuden vuoksi odotettua suuremmat.
  • Kulut nousivat 14 % vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen tasosta. Nousu johtui kertaluontoisista kuluista, pääasiassa arviolta 114 milj. euron sitoumuksesta Tanskan tallettaja- ja sijoittajarahastoon Amagerbanken A/S:n konkurssista johtuvia tappioita koskien.
  • Luottojen arvonalentumiset olivat yhteensä 381 milj. euroa ja vähenivät 34 % vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen tasosta. Arvonalentumiset vähenivät pääasiassa Tanskan ja Baltian maiden yksiköiden arvonalentumisten vähenemisen vuoksi. Irlannin vaikea markkinatilanne jatkui edelleen. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus luottojen arvonalentumisista oli 221 milj. euroa.
  • Taseen loppusumma oli 419 220 milj. euroa. Laskua vuoden 2010 lopun tasosta oli 3 %, mikä johtui luottolaitosten ja keskuspankkien saatavien vähenemisestä. Luotonanto ja talletukset olivat samalla tasolla kuin vuoden 2010 lopussa.
  • 31. maaliskuuta 2011 Tier 1 ‑vakavaraisuus oli 14,6 % (14,2 % 31. maaliskuuta 2010) ja vakavaraisuusprosentti 17,4 % (17,9 % 31. maaliskuuta 2010), eli arvot pysyivät vakaina.
  • Konsernin mahdollisuudet hankkia joukkovelkakirjarahoitusta rahoitusmarkkinoilta ovat ennallaan.
  • Konserni hankki huhtikuussa 2011 osakeannilla lisää pääomaa 2 686 milj. euroa. Osakeanti nostaa Danske Bank ‑konsernin rajoituksettoman Tier 1 ‑vakavaraisuuden 10,0 %:sta noin 12,4 %:iin (laskettuna 31. maaliskuuta 2011). Danske Bank on nyt yksi EU:n vakavaraisimmista pankeista.
  • Maailmantalouden elpymisen odotetaan jatkuvan vuonna 2011, ja kasvunopeuden odotetaan olevan länsimaissa kohtuullinen. Makrotalouden tunnusluvut antavat toivoa liiketoimintaympäristön kehittymisestä myönteiseen suuntaan kuluvan vuoden aikana. Talouden elpyminen on silti edelleen haurasta joillakin konsernin markkinoilla.

”Liiketoimintamme kehittyy yleisesti ottaen myönteisesti”, toteaa konsernijohtaja Peter Straarup. ”Tanskan ja useimpien konsernin muiden markkinoiden makrotalouden tila on parantunut, mikä johti arvonalentumisten vähenemiseen edelleen. Irlannin pankkitoiminnalla on kuitenkin edelleen vakavia haasteita.”

Danske Bank   

Yhteyshenkilöt:
Konsernijohtaja Peter Straarup, puhelin  +45 45 14 60 01
Talousjohtaja Henrik Ramlau-Hansen, puhelin  +45 45 14 06 66
Sijoittajasuhdejohtaja Martin Gottlob, puhelin  +45 45 14 07 92

Danske Bankin osavuosikatsaus on luettavissa  Internetistä osoitteesta www.danskebank.com/onlinefinancialstatements.

Danske Bank järjestää puhelinkonferenssin 10. toukokuuta 2011 klo 14.30 CET (klo 15.30 Suomen aikaa). Konferenssi lähetetään suorana Internetissä osoitteessa www.danskebank.com.