Content is loading
Siirry sisältöön

Sampo Pankin Suhdannekatsaus - syyskuu 2011

Sampo Pankin ekonomistien mukaan Suomen suhdanneodotukset ovat heikentyneet kesän jälkeen nopeasti. Kokonaistuotannon odotetaan kasvavan vuonna 2011 hyvän alkuvuoden siivittämänä 2,5 prosenttia. Maailmantalouden kasvun odotetaan jäävän erittäin heikoksi. Ennakoivat mittarit eivät vielä viittaa suoranaiseen taantumaan, mutta poliittinen epävarmuus ja velkakriisi voivat heikentää suhdannekuvaa edelleen.

Länsimaiden velkaongelmien kärjistyttyä heinä-elokuussa ovat Suomenkin suhdanneodotukset vaimentuneet nopeasti. 

- Syksyllä tuotantomäärä polkenee paikoillaan, mutta hyvän alkuvuoden vuoksi koko vuoden bruttokansantuotteen ennustamme kasvavan sentään 2,5 prosenttia. Vielä kesäkuussa odotimme tälle vuodelle prosenttiyksikön verran nopeampaa kasvua. Ensi vuodelle ennustamme vain 1,2 prosentin talouskasvua, sanoo Sampo Pankin johtava neuvonantaja Lauri Uotila.

Uotilan mukaan nousu on ensi vuonna puhtaasti kotimaisen kulutuskysynnän varassa. Mikäli rahoituskriisi kärjistyy Euroopassa, jää Suomenkin suhdannekehitys tätä ennustetta selvästi huonommaksi

Työttömyys paikoillaan, inflaatio hellittää

Työttömyysaste on nyt painunut hieman alle 8 prosentin ja ekonomistit odottavat sen säilyvän samalla tasolla pidempään. Inflaatiohuippu nähtiin kesällä.

- Odotamme työttömyyden pysyvän jokseenkin paikoillaan loppuvuotena sekä ensi vuonna. Inflaatio saavutti huippunsa heinäkuun 4 prosentissa, mutta ensi vuodelle ennustamme 2,5 prosentin keskimääräistä inflaatiota. Kotitalouksien ostovoima polkenee paikoillaan, koska tulot nousevat vain inflaation verran, toteaa Uotila.

Uotila ennustaa kotitalouksien velkatason säilyvän kohtuullisina, ja lainojen korkomenojen pysyvän pieninä. Lisääntynyt suhdannepessimismi hillitsee kuitenkin asuntokauppaa, ja myyntihinnat säilyvät jokseenkin ennallaan. Valtionvelan Uotila ennakoi jatkavan nousuaan muutamalla miljardilla niin tänä kuin ensi vuonna. 

- Joitakin valtion menoja on leikattava, koska tulojen kasvu vaimenee heikkenevän suhdanteen myötä. Myös kuntataloudessa on siirryttävä niukkuuden aikaan. Suomi jatkaa talous- ja rahaliiton mallioppilaana täyttämällä kasvu- ja vakaussopimuksen vaatimukset yhtenä harvoista euromaista, hän sanoo.

Maailmantalous syysmyrskyyn 

Maailmantalouden kasvu on likimain pysähtynyt elpymisvaiheen jälkeen. Ennakoivat mittarit eivät vielä viittaa suoranaiseen taantumaan, poliittinen epävarmuus ja velkakriisi voivat heikentää suhdannekuvaa edelleen.

- Maailmantalouden tilanne on heikentynyt edellisen ennusteemme jälkeen, koska velkaongelmia ei ole saatu hallintaan ja elvytysvara käytettiin jo loppuun. Epävarmuus saa monet yritykset lykkäämään investointeja. Näin ollen oletamme talouskasvun jäävän erittäin heikoksi seuraavan vuoden kuluessa, eikä taantumakaan ole mahdoton ajatus, toteaa Sampo Pankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki. 

- Myönteistä viime aikojen kehityksessä on ollut inflaation lasku, merkit Japanin talouden jälleenrakennuksesta sekä kehittyvien talouksien suhteellisen hyvä tilanne. Vaikka emme ennusta syvää taantumaa, täytyy pitää silmät auki ja olla valmiina riskien äkillisen purkautumisen varalta, sanoo Kuoppamäki.

Öljyn ja elintarvikkeiden maailmanmarkkinahinnat eivät enää aiheuta suuria inflaatiopaineita ja kotoiset kustannuspaineet ovat nekin rajalliset. Kuoppamäen mukaan EKP pystyy tässä tilanteessa tukemaan muuta talouspolitiikkaa ilman että hintavakaus vaarantuu. 

- Keskuspankki pitää kiinni itsenäisyydestään, mutta se on myös valmis poikkeustoimiin. Odotamme, että EKP ei enää nosta ohjauskorkoa ja että markkinakorot pysyvät poikkeuksellisen alhaisella tasolla myös ensi vuonna. Mikäli suhdannenäkymät heikkenevät selvästi, voi keskuspankki laskeakin ohjauskorkoa. Joka tapauksessa 12kk euribor alittanee 2 % vielä ennen vuodenvaihdetta, Kuoppamäki sanoo.

Ennusteessa on oletettu EU-maiden pystyvän hallitsemaan velkakriisin vaikutukset luvatuin toimenpitein ennusteperiodin ajan. Kreikan ajautuminen lähipäivinä hallitsemattomaan maksujärjestelyyn todennäköisesti aiheuttaisi uuden finanssikriisin, minkä hallinta vaatisi uusia poikkeustoimia. Tällöin Euroopan suhdannekuva muuttuisi vielä synkemmäksi.

SUOMI

 

 

 

Ennuste

 

 

Ennuste

 

Kysyntä ja tarjonta

2009

2010

2011

2012

Määrän muutos

 

 

 

 

Bkt

-8,2

3,6

2,5

1,2

Tuonti

-16,1

7,4

3,0

1,5

 

 

 

 

 

Vienti

-21,5

8,6

2,0

1,0

Kulutus

-2,0

2,1

2,5

1,2

- yksityinen

-3,1

2,7

3,2

1,5

- julkinen

0,9

0,6

0,5

0,5

Investoinnit

-13,5

2,8

5,5

0,0

 

 

 

 

 

Indikaattoreita

2009

2010

2011

2012

Työttömyysaste, %

8,2

8,4

7,9

7,9

Ansiotaso, %

4,0

2,6

2,7

2,8

Inflaatio, %

0,0

1,2

3,3

2,5

Vaihtotase, mrd, EUR

4,7

5,2

2,0

2,0

Vaihtotase/bkt, %

2,7

2,9

1,1

1,0

Julkinen alijäämä/bkt, %

-2,6

-2,5

-1,6

-1,0

Julkinen velka/bkt, %

43,8

48,4

51,0

52,5


Lataa koko Suhdannekatsaus

Lisätietoja:
Pasi Kuoppamäki, pääekonomisti, Sampo Pankki, puh. 010 546 7715
Lauri Uotila, johtava neuvonantaja, Sampo Pankki, puh. 010 546 7714