Content is loading
Siirry sisältöön

Asuntojen hintojen läpinäkyvyyttä lisättävä

Suomalainen tarvitsee aina tarpeisiinsa sopivan kodin, myös talouden epävarmoina aikoina. Asuntokaupan osapuolten tiedonjano on loputon, mutta asuntojen vallitsevan markkinahintatason arviointi on hankalaa hajanaisesta informaatiosta johtuen. Alan ammattilaiset voivat seurata asuntomarkkinoiden yksityiskohtaisia muutoksia Hintaseurantapalvelun kautta, mutta myös kuluttajakäyttöön olisi syytä saada järjestelmä, jonka kautta asuntojen toteutuneita kauppahintoja voisi vertailla nykyistä kattavammin.

Syyskuussa 2011 tehtiin välittäjien Hintaseurantapalvelun mukaan noin 7000 asuntokauppaa. Luku on vajaat 10 % vähemmän kuin elokuussa, joka oli tähän mennessä vuoden vilkkain kaupantekokuukausi. Keskimääräiset myyntiajat ovat kuitenkin HSP:n tilastojen mukaan lähellä viime vuoden lukuja: käytetyn kerrostalohuoneiston myyntiaika koko Suomessa oli syyskuussa keskimäärin 61 päivää ja Helsingissä 46 päivää. Vuosi sitten vastaavan ajan luvut olivat 61 ja 53. 

Edellisen finanssikriisin jälkeinen asuntohintojen nousu tasaantui jo kesällä 2010, ja viime kuukausina keskineliöhinnat ovat paikoitellen hienoisesti laskeneetkin, etenkin kalliimman hintaluokan kohteiden osalta. Tämänhetkisessä taloustilanteessa kuluttajan ostopäätöksen tueksi tulisi tarjota tiedot asuntojen todellisesta hintatasosta. 

- Ilmassa on nyt aistittavissa selvää harkintaa: talouden epävarmat näkymät ja pelko oman työn säilymisestä heijastuvat suoraan asuntomarkkinoihin, sanoo Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Tommi Rytkönen. 

Ostajille ja myyjille lisää turvaa asuntokauppaan

Mahdollisimman tarkan, toteutuneen markkinahintatiedon tarjoaminen hyödyttäisi sekä asunnon myyjiä että ostajia. Erityisesti taloyhtiökohtaisen tiedon saatavilla olo kirkastaisi eroja hyvin ja huonosti hoidettujen taloyhtiöiden välillä. Suuri osa Suomen asuntokannasta on rakennettu 1960 – 1970 luvuilla, ja näihin kohteisiin on patoutunut paljon korjaustarvetta.

Pakolliseksi tulleet korjaustarveselvitykset ovat parantaneet asukkaiden tietämystä, mutta keskusteluissa on jäänyt kovin vähäiselle huomiolle se tosiasia, että hintaero peruskorjattujen ja korjauksia vielä odottavien taloyhtiöiden välillä on edelleen aivan liian pieni. Puutteellinen tieto johtaa väistämättä siihen, että asuntokaupan osapuolten näkemykset asuntomarkkinoiden vallitsevasta hintatasosta vääristyvät.

Ympäristöministeriön hintatietopalvelu askel oikeaan suuntaan

Tällä hetkellä kuluttajien käytössä ei ole sellaista kattavaa tietolähdettä, josta asuntojen toteutuneita kauppahintoja voisi seurata. Kuluttajien hintamielikuva ei perustu useinkaan faktoihin: he vertailevat eri asuntoportaaleissa perinteisen kauppatavan pyyntihintoja, käyvät asuntonäytöillä sekä kuuntelevat mediassa ja lähipiirissään käytävää keskustelua. 

Moni hakee tietoa myös Ympäristöministeriön ylläpitämästä asuntojen.hintatiedot.fi -palvelusta. Se onkin hyvä alku asuntohintojen seurantaan, mutta palvelua tulisi kehittää kuluttajaa entistä paremmin palvelevaksi. Järjestelmän heikkoutena on, että siihen kerätään kaupat ainoastaan neljän suurimman välitysliikkeen osalta ja että seuranta-aika on vain vuosi. Lisäksi asuntokauppaa koskevat tiedot jätetään kokonaan julkaisematta, ellei aineistoon kuulu vähintään kolmea samat hakukriteerit täyttävää asuntoa.

- Ympäristöministeriön palvelun rajoituksia olisi syytä muuttaa siten, että kuluttajat voisivat vertailla tietoja taloyhtiökohtaisella tarkkuudella. Myös kaupantekokuukausi olisi syytä olla näkyvillä. Yksityisyyden suoja taattaisiin pitämällä huoneistokohtainen tieto poissa ja edelleen annettaisiin mahdollisuus kieltää omien tietojen julkaiseminen, esittää Rytkönen.

Tarjouskaupan avoimuus tullut kuluttajille tutuksi: kauppoja tehty yli 14.000

TarjouskauppaTM sai alkunsa halusta edistää asuntomarkkinoiden avoimuutta: ideana oli tarjota kuluttajille kaikki tarvittava tieto osto- ja myyntipäätöksen tueksi. Kokemukset TarjouskauppaTM-mallista ovat olleet myönteisiä: kuluttajat ovat ottaneet Tarjouskaupan positiivisesti vastaan ja sen on todettu palvelevan asiakkaita hyvin ja läpinäkyvästi. 

- Jos välityskauppa alkaisi vasta nyt, olisi TarjouskauppaTM varmasti ensisijaisesti alalla käytettävä kauppatapa. Kukaan tuskin hyväksyisi perinteistä käytäntöä, jossa tarjousten piilottelu olisi sallittua ja kilpailutilanteessa ostajaehdokkaat eivät tietäisi, paljonko muut ovat tarjonneet, Rytkönen toteaa.

Nyt Tarjouskaupan avoimuus on saanut uuden asteen, sillä kuluttaja voi hakea tarjousten historiatietoja samantyyppisillä kriteereillä kuin myynnissä olevia asuntojakin. Kaikki tehdyt tarjoukset näkyvät Kiinteistömaailman verkkosivuilla* ja jäävät Tarjouskaupan päätyttyä näkyviin historiatietopankkiin. Näin kuluttajan on helppo seurata asuntojen todellista tarjoustasoa paitsi reaaliajassa, myös historiatietojen valossa.

Loppuvuonna 2007 lanseeratusta Tarjouskaupasta on jo muodostunut vakiintunut kauppatapa – tähän mennessä sillä on ollut peräti 28 000 osapuolta. TarjouskauppaTM sopii kauppatapana kaikkiin kohteisiin, ja tätä nykyä jo joka kolmas Kiinteistömaailman välittämä koti vaihtaa omistajaansa Tarjouskaupan avulla.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Tommi Rytkönen. Kiinteistömaailma Oy, puh. 010 622 3011

* Kiinteistömaailman Tarjoushistoria: www.kiinteistomaailma.fi/hinnat

Vuonna 1990 perustettu Kiinteistömaailma on valtakunnallinen kiinteistönvälitysketju, jossa työskentelee yli 700 asuntokaupan ammattilaista 59 paikkakunnalla 120 asuntomyymälässä.  Brändin omistaa Sampo Pankki, asuntomyymälät ovat itsenäisten franchisingyrittäjien omistamia osakeyhtiöitä. Kiinteistömaailma haluaa tehdä asiakkaidensa asunnonvaihdosta mahdollisimman mukavaa ja turvallista. Siksi se kuuntelee aktiivisesti asiak- kaitaan ja kehittää jatkuvasti palveluaan paremmaksi.  Monella alueella – esimerkiksi pääkaupunkiseudulla – Kiinteistömaailma on alansa kiistaton markkinajohtaja.