Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank-konsernin tulokset EU:n stressitesteissä

Danske Bank oli mukana EU:n laajuisissa stressitesteissä, jotka Euroopan pankkiviranomainen (EBA) järjesti 90 pankille kevään 2011 aikana.

Stressitesteissä sovellettiin kahta erillistä taloudellista skenaariota, jotka eivät vastaa Danske Bankin ennusteita talouden nykyisestä tai tulevasta kehityksestä, mutta joiden tarkoituksena oli arvioida Euroopan pankkisektorin kykyä selviytyä markkinoiden tai makrotalouden odottamattomasta heikkenemisestä.

EBA asetti stressitesteissä pankkien rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen suhteelle (Core Tier 1 -suhde) vähimmäisvaatimukseksi 5 prosenttia. Tiukimmassa stressiskenaariossa Danske Bankin Core Tier 1 -suhteen on laskettu vuoden 2012 lopussa olevan 13,0 prosenttia vakavaraisuusdirektiivin (CRD) siirtymäsäännösten mukaisesti, kun se vuoden 2010 lopussa oli 10,0 prosenttia. Vuoden 2012 luku sisältää pankin kevään 2011 aikana keräämän osakepääoman. Näin ollen Danske Bank ylitti selvästi EBA:n asettaman vähimmäisrajan. 

Stressitestin tulokset julkaistaan Danske Bankin verkkosivuilla osoitteessa www.danskebank.com/IR. Danske Bank tekee stressitestejä myös itsenäisesti osana riskienhallintaansa. 

”Danske Bank suoriutui hyvin stressitesteissä, kuten oli odotettavissa. Pankkimme Core Tier 1 -suhde ylitti selvästi EBA:n vähimmäisrajan myös tiukimmassa stressiskenaariossa”, toteaa Danske Bankin talousjohtaja Henrik Ramlau-Hansen. 

”Lisäksi testi osoittaa, että Danske Bankilla on erittäin vähäiset vastuut huonon luottoluokituksen saaneiden valtioiden joukkovelkakirjoissa.”

Danske Bank julkaisee osavuosikatsauksensa 9.8.2011.

Yhteyshenkilöt:
Talousjohtaja Henrik Ramlau-Hansen, puh. +45 45 14 06 66 
Viestintäpäällikkö Kenni Leth, puh. +45 45 14 56 83 ja +45 51 71 43 68