Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Toimitusjohtaja Johanna Lamminen: Merkittävien muutosten kevät.

Kulunut kevät on ollut Danske Bank Oyj:n toiminnassa isojen uudistusten ja muutosten aikaa. Olemme reagoineet asiakaskäyttäytymisen ja finanssialan toimintaympäristön muutoksiin yhtäältä uudistaen merkittävästi pankin henkilöasiakasliiketoimintoja ja samalla panostaneet voimakkaasti uusiin verkko- ja mobiilipalveluihin. Toimme yritysasiakkaille ensimmäisen kansainvälisen mobiilipankin ja tablettipankin sekä uudistimme henkilöasiakkaiden verkkopankin, jota voi nyt käyttää ilman Java-ohjelmistoa.

Toimintatavan uudistuksen keskiössä ovat asiakkaiden toiveet hoitaa vaativimmatkin pankkiasiat riippumatta ajasta ja paikasta. Tämä trendi tulee edelleen voimistumaan tulevina vuosina ja näin ollen lisäämään sähköisten palvelujen kysyntää.

Taloudellisesti vuoden 2013 ensimmäinen vuosipuolisko oli pankkitoiminnassa edellisvuottakin haastavampi taantuman ja huippualhaisten markkinakorkojen vuoksi. Danske Bank Oyj:n korkokate heikkeni 14 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kustannuksia kasvattivat niin pankin verkoston ja toimintatavan muutoksista aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset kuin vuoden 2013 alusta pankille tullut pankkivero, joka rasittaa merkittävästi myös koko vuoden tulosta ja seuraavien vuosien tuloksia.

Danske Bank Oyj -konsernin voitto ennen veroja tammi-kesäkuussa parani 100,7 miljoonaan euroon, kun viime vuoden vastaavana aikana se oli 76,4 miljoonaa euroa. Tulosparannusta voi pitää hyvänä saavutuksena näissä olosuhteissa, joskin tuloskehitystä siivitti saamisten arvonalentumisten merkittävä vähentyminen. Tavoitteemme on edelleen parantaa kannattavuuttamme.

Danske Bank Oyj -konserni on hyvin vakavarainen, mitä todistaa kesäkuun lopun vakavaraisuussuhdelukumme, 15,6 (15,8) prosenttia. Se ylittää selvästi viranomaisten asettaman vaatimuksen.

Danske Bank Oyj:n osavuosikatsaus kokonaisuudessaan