Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank -konsernin tulostiedote - tammi-maaliskuu 2013

Danske Bankin vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen nettotulos 197,5 milj. euroa.

Danske Bank on julkistanut vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellisen tuloksensa. Raportti on saatavana osoitteesta www.danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia: 

  • Danske Bankin pääliiketoimintojen tulos ennen veroja vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 371 milj. euroa, joka parani 9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta. Nettotulos oli 197,5 milj. euroa, jossa oli kasvua 94 milj. euroa. Tulos oli odotettua alhaisempi.
  • Kokonaistuotot olivat 1 359 milj. euroa kun edellisvuoden vastaavana aikana tuotot olivat 1 584 milj. euroa. Tärkein syy laskuun oli korkokatteen ja nettomääräisten trading-tuottojen lasku. Nettomääräisten trading-tuottojen laskua selittävät vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen suuret tuotot, joita vastaavia tuottoja ei vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ollut.
  • Vakuutusliiketoiminnan nettotuotot nousivat 45,8 milj. euroa. Riskivarauksen tekeminen vaikutti tulokseen myönteisesti.
  • Kulut laskivat 7 prosenttia pääasiassa sen vuoksi, että edellisen vuoden kuluihin sisältyi Sampo Pankin nimeen liittyvä alaskirjaus. 
  • Saamisten arvonalentumiset laskivat 50 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Lasku johtui pääasiassa henkilö- ja  yritysasiakasliiketoimintojen huomattavasti pienemmistä saamisten arvonalentumisista.
  • Irlannin liikekiinteistöistä vastaavan yksikön tulos ennen veroja parani huomattavasti arvonalentumisten merkittävän vähenemisen vuoksi etenkin Irlannin liikekiinteistöasiakkaiden osalta.
  • Luotonanto ja talletukset vastasivat pitkälti vuoden 2012 lopun tasoa.
  • Konsernin ydinvakavaraisuus oli vakaa, 15,1 prosenttia (edellisenä vuonna 12,0 prosenttia), samoin vakavaraisuus, joka oli 21,6 prosenttia (edellisenä vuonna 17,6 prosenttia). Lokakuussa 2012 toteutettu osakepääoman korotus paransi ydinvakavaraisuutta 0,9 prosenttiyksikköä.
  • Oman pääoman tuotto parani 4,3 prosenttiin (p.a).
  • Danske Bank säilyttää vuoden 2012 vuosikertomuksessa esitetyn, vuotta 2013 koskevan kokonaisennusteensa, jonka mukaan nettotulos on 1 005-1 340 milj. euroa. Vaikka vuosi sai hitaan startin alhaisen korkotason ja luotonannon sekä trading-toiminnan  aktiivisuuden laskun takia, niin  liiketoiminnassa aloitettujen ja suunniteltujen toimenpiteiden uskotaan kuitenkin kompensoivan tätä laskua.

”Strategiamme toteuttaminen etenee suunnitelmien mukaan pankin koko organisaatiossa ”, konsernijohtaja Eivind Kolding sanoo. ”Olemme toteuttaneet toimenpiteitä kaikissa liiketoimintayksiköissämme kannattavuuden parantamiseksi ja tulevien vuosineljännesten aikana jatkamme työtä asiakastyytyväisyyden parantamiseksi, mikä auttaa meitä pitkän tähtäimen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Saamisten arvonalentumiset laskivat 50 prosenttia vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Myös kustannusten vähentäminen sujuu suunnitelmien mukaan. Tuotot eivät kuitenkaan ole täysin tyydyttävällä tasolla, joten ensimmäisen neljänneksen nettotulos ei vastaa täysin tavoitteitamme.”

Yhteystiedot:
Konsernijohtaja Eivind Kolding, puh. +45 45 14 60 01
Talous- ja lakijohtaja Henrik Ramlau-Hansen, puh. +45 45 14 06 66

Danske Bank pitää puhelinkonferenssin 2. toukokuuta 2013 klo 14.30 CET (15.30 Suomen aikaa). Puhelinkonferenssi lähetetään suorana osoitteessa www.danskebank.com.

Lisätietoja Danske Bank  konsernin taloudellisesta tuloksesta on saatavana osoitteesta www.danskebank.com/reports.