Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank -konsernin tulostiedote 2012

Danske Bankin vuoden 2012 nettotulos 636,6 milj. euroa.

Danske Bank on julkistanut vuoden 2012 taloudellisen tuloksensa. Vuosikertomus on saatavana osoitteesta www.danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia: 

 • Danske Bankin tulos ennen veroja vuonna 2012 oli 1 148,5 milj. euroa. Nettotulos oli 636,6 milj. euroa, jossa oli kasvua 405,6 milj. euroa vuoden 2011 tasoon verrattuna. Tulokset vastasivat yleisesti ottaen odotuksia.
 • Vaikka korkotaso oli vuonna 2012 alhainen, toimenpiteet konsernin tuottojen parantamiseksi ja kustannusten vähentämiseksi sekä pääomamarkkinoiden parantunut tilanne johtivat taloudellisten tulosten paranemiseen. 
 • Kokonaistuotot olivat 6 391,7 milj. euroa, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. 
 • Pääomamarkkinoiden parantunut tilanne kasvatti nettomääräisiä trading-tuottoja yhteensä 1 193,1 milj. euroon, mikä oli 22 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Tradingin volyymit pysyivät melko korkeina koko vuoden ajan.
 • Kulut kasvoivat hieman vuoden 2011 tasosta. Kulu-tuottosuhde kuitenkin parani vuoden 2011 59,9 prosentista 55,8 prosenttiin vuonna 2012.
 • Luottojen arvonalentumiset laskivat 5 prosenttia. Ne ovat laskeneet jokaisella vuosineljänneksellä vuoden 2011 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Lasku johtui pääasiassa Tanskan, Pohjois-Irlannin ja Irlannin (liikekiinteistösegmentti mukaan lukien) vähittäispankkitoimintojen aiempaa pienemmistä arvonalentumisista.
 • Moody’s ja Standard & Poor’s (S&P) laskivat Danske Bankin luottoluokitusta vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä.
 • Lokakuussa 2012 konserni laski liikkeelle uusia osakkeita 951,69 milj. euron arvosta pyrkimyksenään nopeuttaa luottoluokitus- ja pääomatavoitteidensa saavuttamista. S&P muutti Danske Bankin luottoluokituksen vakaasta positiiviseksi pian osakeannin jälkeen.
 • Konsernin ydinvakavaraisuus oli vakaa, 14,5 prosenttia (vuoden 2011 lopussa 11,8 prosenttia), samoin vakavaraisuus, joka oli 21,3 prosenttia (vuoden 2011 lopussa 17,9 prosenttia).
 • Konsernin maksuvalmiusvaatimus (Liquidity Coverage Ratio, LCR) oli vuoden 2012 lopussa 121 prosenttia, mikä on selvästi enemmän kuin vähimmäistaso, jonka odotetaan tulevan pakolliseksi vuonna 2015.
 • Hallitus suosittelee yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2012 makseta osinkoa.
 • Konserni odottaa vuoden 2013 nettotuloksen olevan 1 005–1 340 milj. euroa, mikä vastaa 5,5–7,0 prosentin oman pääoman tuottoa verojen jälkeen.

”Saavutimme parhaan taloudellisen tuloksen vuoden 2007 jälkeen, joten suuntamme on selvästi oikea”, toteaa konsernijohtaja Eivind Kolding. ”Tuottojen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet alkavat nyt tuottaa tulosta. Tuottojen parantamiseen ja kustannusten vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet paransivat tilannetta vuonna 2012 yhdessä pääomamarkkinoiden tilanteen paranemisen kanssa. Strategiamme toteutus on täydessä vauhdissa, millä varmistamme, että saavutamme tavoitteemme vuoteen 2015 mennessä.”

Yhteystiedot 7. helmikuuta 2013 klo 10.00 CET (klo 11.00 Suomen aikaa) alkaen:
Konsernijohtaja Eivind Kolding, puh. +45 45 14 60 01
Talous- ja lakijohtaja Henrik Ramlau-Hansen, puh. +45 45 14 06 66
Sijoittajasuhdejohtaja Martin Gottlob, puh. +45 45 14 07 92

Vuosikertomus esitellään lehdistötilaisuudessa, joka alkaa klo 10.00 CET (klo 11.00 Suomen aikaa). Danske Bank pitää puhelinkonferenssin klo 15.00 CET (klo 16.00 Suomen aikaa). Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi lähetetään suorana osoitteessa www.danskebank.com. Lisätietoja Danske Bank ‑konsernin taloudellisesta tuloksesta on saatavana osoitteesta www.danskebank.com/reports.