Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Capital odottaa keväälle korkeita osinkotuottoja

Helsingin pörssissä on nyt paljon korkeaa osinkotuottoa tarjoavia yhtiöitä. Danske Capitalin ja Bloombergin kokoamien markkinaennusteiden mukaan noin 20 Helsingin pörssin yhtiötä tarjoaa tulevana keväänä yli 5 prosentin osinkotuoton. Osinkotuotot ovat nyt Suomessa ennätyksellisen korkealla verrattuna esimerkiksi lyhyisiin korkoihin, valtionlainoihin ja moniin yrityslainoihin.

Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden osakekurssit ovat nousseet hyvin viime vuoden aikana – erityisesti toisen vuosipuoliskon aikana nähtiin nousua, joka on jatkunut aina tämän vuoden alkupuolelle saakka. 

Nousun taustalla ovat lisääntyneet merkit tuloskasvuennusteiden kääntymisestä. Lisäksi useissa yhtiössä kulukuurit ovat parantaneet kannattavuutta, ja euron kehitys on vaikuttanut vientipainotteisiin yhtiöihin suotuisasti. Markkina piristyi myös globaalien makrolukujen kuten USA:n asuntolukujen, Euroopan ostopäällikköindeksin ja Kiinan teollisuuden HSBC- indeksien osoitettua merkkejä talouden elpymisestä. Myös toiveet USA:n talouskuilun siirtymisestä ovat parantaneet tunnelmaa. 

Danske Capitalin mukaan Suomen markkinan odotettavissa oleva osinkotuotto on ennätyksellisen korkea verrattuna esimerkiksi lyhyisiin korkoihin, valtionlainoihin ja moniin yrityslainoihin.

- Tilanne luo suomalaiselle sijoittajalle mahdollisuuden päästä hyötymään suhteellisen korkealle kohonneista osinkotuottotasoista, toteaa osinkosijoittamiseen erikoistunut Danske Capitalin salkunhoitaja Patrik Kanerva.

Investoinnit pudottavat taseita

Tulosten puolestaan ennustetaan putoavan koko pörssin tasolla vuonna 2012 noin 10 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Syynä on Euroopan joutuminen taantumaan viime vuoden toisella puoliskolla. 

Kokonaisuutena suomalaisten yhtiöiden (Nokiaa lukuun ottamatta) osingonjakosuhde näyttäisi nousevan hiukan edellisestä vuodesta. Seikka selittyy osittain sillä, että esimerkiksi yhtiö, joka on aikaisempina vuosina maksanut osinkoa vaikkapa 1 euroa, haluaa maksaa sen tänäkin vuonna – huolimatta heikentyneestä tuloksesta. Yleensä osingonjakosuhteen nostaminen on väliaikaista ja vaatii yhtiöiltä hyvää kassavirtaa ja tasetta. 

Helsingin pörssin yhtiöiden taseet kokonaisuutena heikkenevät kuitenkin aavistuksen vuonna 2012. Markkina-arvopainotettua keskiarvoa pudottaa muutamien suurten yhtiöiden investoinnit, joita on meneillään mm. Stora Ensolla, Fortumilla ja Wärtsilällä.

Osingot viime vuoden tasolla

Danske Capitalin ja Bloombergin kokoamien tämänhetkisten markkinaennusteiden mukaan toistakymmentä Helsingin pörssin osaketta tarjoaa tulevana keväänä yli 5 prosentin osinkotuottoa. Kaiken kaikkiaan osingot ovat viime vuoden tasolla tai laskevat vain hieman.

- Tähän mennessä viime vuoden lukunsa ilmoittaneista yhtiöistä Nokian ja Wärtsilän osingot olivat odotustenmukaiset. Nokian nollaosinko pudottaa koko pörssin osinkopottia huomattavasti, sillä yhtiön osuus viime vuonna maksetuista osingoista oli noin 750 miljoonaa euroa, Kanerva sanoo.

Kanerva ennustaa, että edelliseen vuoteen verrattuna osinkoansa nostavat mm. Huhtamäki ja Nokian Renkaat, joissa tulokset ja siten myös osingot ovat petranneet viime vuosina reilusti. 

- Korostaisin, että osinkotuottoprosentit ovat nyt korkealla tasolla. Usean yhtiön kohdalla se tarkoittaa yli 5 prosentin osinkotuottoa, yksittäisissä tapauksissa osinkotuottoprosentti voi kohota jopa yli 6 prosentin.

Kanerva muistuttaa myös, että historiallisesti tarkasteltuna hyvistä osingonmaksajista koottu osakesalkku on pärjännyt markkinoiden keskimääräistä kehitystä paremmin.

- Korkeaa osinkoa maksavien yhtiöiden hinnoittelu on osakemarkkinoilla tyypillisesti ollut keskimääräistä maltillisempaa, ja lisäksi markkinariski on keskimääräistä matalampi. Uskon, että nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa sijoittajat suosivat nimenomaisesti näitä tunnettuja ja vakaiksi miellettyjä, korkeaa osinkotuottoa tarjoavia yhtiöitä.

Danske Bankin osinkoteemaa hyödyntävä rahasto on Patrik Kanervan hoitama DI Finland –rahasto. Lisäksi tarjolla on osinkoteemaa noudattavia salkunhoitostrategioita.

Lisätietoja:
Patrik Kanerva, Senior Portfolio Manager, Danske Capital, puh. 010 546 6584

AMER SPORTS OYJOsinkopolitiikka väh kolmannes tuloksesta. Tulos parantunut vauhdilla viime vuosina. 2012 flätti.
CARGOTEC OYJ-B SHARETulos parantunut selvästi 2009 romahduksen jälkeen. Marinen tulos ja tilaukset vielä heikkoja. Saanut uusia tilauksia. 30-50% maksettu tuloksesta.
ELISA OYJTavoite nettovelalle 1,5- 2 vs käyttökate. Alittava osuus maksettu osinkoina.
FORTUM OYJLähes varma 1 euron osinko jo viidettä vuotta. Investoinnit nousseet. Kululeikkausohjelma tulossa. Yli puolet tuloksesta maksettu.
HUHTAMAKI OYJKassavirta ja tulos kasvussa kehittyvien markkinoiden ja yritysostojen avulla. 40-50% tuloksesta maksettu osinkoina.
KEMIRA OYJTulos laskee hieman edellisvuodesta. Varastoja purettu. Vesiliiketoiminnot tuovat vakautta. Noin puolet tuloksesta maksettu osinkoina.
KESKO OYJ-B SHSTulos laskee edellisvuodesta. Kauppainvestoinneista tulevat kulut kasvavat 2012 ja edelleen 2013. Nouseeko osingonjakosuhde?
KONE OYJ-BMatala suhdanneherkkyys ja vahva tase. Voittanut markkinaosuutta. Alkanut maksaa lisäosinkoja.
KONECRANES OYJTulos paranee 2012. Kysyntä jatkuu hyvänä. Eurooppa heikko, Pohjois-Amerikka ja kehittyvät positiivisia.
LEMMINKAINEN OYJTehostamisohjelman kautta +50Meur/vuosi. Kannattavuustavoitetta nostettu. Kartellijuttu edelleen, auki arviot yli 100 milj korvauksista.
METSO OYJSyksyllä peruttu lisäosinko siirtynee keväälle. Kaivosteollisuuden investoinnit pehmentyneet. Arvostus edullinen.
NESTE OIL OYJJalostusmarkkina ollut vahva. Uusiutuvien polttoaineiden kehitys fokuksessa. Velka ja tulos jättänee osingon matalaksi.
NOKIA OYJTulos putoaa voimakkaasti, 2012 Osakekohtainen tulos miinukselle. Kassa sulaa, strategiauudistus meneillään.
NOKIAN RENKAAT OYJErittäin hyvä tuloskasvu ja kannattavuus. Osinko kolminkertaistunut 6 vuodessa. Euroopan kysyntä heikentynyt.
NORDEA BANK AB - FDRKustannukset alas tehostustoimenpiteiden avulla-> kannattavuus ja funding paranee -> tulos paranee -> osinko paranee.
ORIOLA-KD OYJ B SHARESTuloksen teko epätasaista, maksanut noin 50% tuloksesta. Taseessa varaa Venäjän lisäostoille.
ORION OYJ-CLASS BN.90% tuloksesta maksetaan osinkoina. Erääntyvien patenttien neg.tulosvaikutus ei ole näkynyt. Korkea osinko vuodesta toiseen.
OUTOKUMPU OYJTulos miinuksella. Kevään osakeannilla kerätty yritysjärjestelyjä varten, jotka vastatuulessa nyt. Irtisanomisia pohjoismaissa 900. Ei osinkoa.
OUTOTEC OYJTuloskunto hyvä, osinkoa maksetaan vähintään 40% tuloksesta.
POHJOLA BANK PLC-A SHSHyvä osinko. Operatiivinen kehitys hyvä vakuutuspuolella, pankkipuolella luottotappiot laskussa.
RAMIRENT OYJVähintään 40% tuloksesta maksetaan, jos gearing alle 120%. Kassavirta parantunut.
RAUTARUUKKI OYJKassavirta vahvistuu vähitellen, konsensus osinko liian korkea. 2013 tulos plussalle, koska kustannussäästöt ja halvemmat raaka-aineet.
SAMPO OYJ-A SHSKorkea osinko, vakaa tuloksentekijä. Ifin tulos ja yhdistetty kulusuhde loistava. Osinko noussee viime vuodesta.
SANOMA OYJKorkeaa velkaisuutta saatu alas. Kestääkö annettu 10% marginaali ohjeistus. Printtimedian tulevaisuus.
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARELiikevaihtokehitys hyvä, kannattavuus fokuksessa nyt. Vähintään 50% tuloksesta maksettu.
STORA ENSO OYJ-R SHSVuosia jatkuneesta tulosheikentymisestä huolimatta korkea osinkotuotto. Kysyntä ja hinnankorotukset vaikeat.
TELIASONERA ABHyvä, tasainen kassavirta, maksanut yli 50% tuloksesta. Mistä kasvua? Lisäosinko mahdollinen Megafon järjestelyiden jälkeen.
TIETO OYJPayout min 50%. Marginaalit parantunevat, henkilöstöleikkaukset ja kulusäästöt alkavat näkyä, toimintoja suljetaan UK:ssa ja Intiassa.
UPM-KYMMENE OYJSelkeä osinko: 1/3 kolmen vuoden keskiarvon kassavirrasta vähennettynä käyttöinvestoinneilla.
UPONOR OYJKysyntä ja näkymä heikentynyt. Käänne lähellä. Arvostus kallis. Osinko yli tuloksen, tase terve, osinkoa vaativat omistajat.
WARTSILA OYJ ABPTulos paranee 2012 ja 2013. Vahva tilauskanta. Hyötyy rikkidirektiivistä. Maksanut 50 tuloksesta. Nyt odotus osinkotuotolle matala.
YIT OYJMaksanut 40-60% tuloksesta. Liikevaihto ja -voitto paranee. Venäjän rakentamisessa suuri potentiaali.