Content is loading
Siirry sisältöön

Eläkemuutos toi ruuhkan PS-sopimuksiin loppuvuonna

Danske Bankin markkinaosuus suomalaisten PS-säästämissopimuksista nousi viime vuoden lopussa lähes 57 prosenttiin. Veromuutosta ennakoiden uusia PS-sopimuksia tehtiin Danske Bankissa viimeisellä vuosineljänneksellä yli 3500 kappaletta, mikä on noin 71 prosenttia kaikista Suomessa tuona ajankohtana tehdyistä uusista sopimuksista.

Vuodenvaihteessa voimaan tullut lakimuutos uusien PS-säästämissopimusten nostoehdoista hillitsee uusien PS-sopimuksien avaamisintoa tulevaisuudessa. Ennen vuodenvaihdetta avattuihin PS-sopimuksiin verotuetusti tehdyt nykyiset ja tulevat säästöt ovat nostettavissa yleisestä vanhuuseläkeiästä alkaen, joka on tällä hetkellä 63 vuotta. Uusissa 1.1.2013 jälkeen alkaneissa sopimuksissa säästöjä voi alkaa nostaa eläkeiän yläikärajasta alkaen, joka on tällä hetkellä 68 vuotta.

Danske Bankin Varallisuudenhoidosta vastaava johtaja Kimmo Laaksonen pitää ikärajan nostoa harmillisena takaiskuna tilanteessa, jossa eläkeaikaan varautumisen merkitys ei ole ainakaan vähentynyt. 

- Tarve varautua eläkevuosiin ei ole muuttunut mihinkään; päinvastoin ikääntyvässä Suomessa se on entistä tärkeämpää. PS-sopimuksen tehneet asiakkaamme ovat valinnallaan osoittaneet, että PS-sopimus on hyvä ja toimiva tapa varautua eläkeaikaan, Laaksonen sanoo.

Laaksonen korostaa, että PS-sopimus on edelleen Danske Bankissa tarjolla asiakkaille, nostoehtoja lukuun ottamatta aivan entisenlaisena pitkäaikaissäästämismuotona. 

- Mutta jos haluaa varautua säästämissuunnitelmassaan myös siihen vaihtoehtoon, että tarvitsee varoja ennen 68 ikävuotta, kannattaa PS-sopimuksen rinnalla säästää muillakin keinoin, esimerkiksi jatkuvalla rahastosäästösopimuksella, Laaksonen lisää. 

31.12.2012 mennessä PS-sopimuksen avanneita uusi säästöjen nostoikäraja ei koske, ja he voivat jatkaa säästämistä entisin ehdoin.

Vuonna 2012 Danske Bankin PS-säästämissopimuksia tehtiin yli 6 500 kappaletta. Vuodenvaihteessa Danske Bankin markkinaosuus kaikista Suomessa tehdyistä PS-sopimuksista oli noin 57 prosenttia.

Lisätiedot
johtaja Kimmo Laaksonen, Varallisuudenhoito, Danske Bank, puh. 010 546 6614

Faktaa PS-säästämissopimuksista  

PS-säästämissopimuksen sisällä varoja voi tilisäästämisen lisäksi sijoittaa rahastoihin, joukko- ja indeksilainoihin, osakkeisiin sekä ETF-sijoituksiin. 

Säästämissopimukseen tehtyjä maksuja voi vähentää verotuksessa enintään 5 000 euroa vuodessa, ja maksut vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista. Säästetyille varoille kertyvät tuotot, kuten osinko- ja korkotulot sekä luovutusvoitot ovat säästöaikana verovapaata tuloa.

Säästämissopimuksesta tehtäviä nostoja verotetaan aikanaan silloin voimassa olevan pääomatuloveroprosentin mukaan. Veroa maksetaan koko nostosummasta. 

Poikkeustilanteissa (työttömyys, työkyvyttömyys, avioero ja puolison kuolema) varat ovat nostettavissa aiemmin.