Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank -konsernin tulostiedote tammi-syyskuu 2013

​Danske Bankin vuoden 2013 yhdeksän ensimmäisen kuukauden nettotulos 696,2 milj. euroa - koko vuoden 2013 nettotulosta koskevaa arviota alennettu.

Danske Bank on julkistanut vuoden 2013 ensimmäisten yhdeksän kuukauden taloudellisen tuloksensa.

”Vaikka kolmannen vuosineljänneksen tulos oli jonkin verran aiempaa parempi, on toimintaympäristö edelleen haastava. Kilpailukyvyn säilyttäminen ja pitkäaikaisen arvon tuottaminen asiakkaille ja osakkeenomistajille edellyttää entistä suurempaa asiakkaisiin keskittymistä, toimintojen yksinkertaistamista ja tehokkuuden selvää parantamista”, toteaa konsernijohtaja Thomas F. Borgen. 

”Kestävä kannattavuus syntyy tyytyväisistä asiakkaista. Jatkammekin sen vuoksi markkinoiden johtavien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä asiakkaillemme. Samalla teemme muissa kuin asiakkaalle suoraan näkyvissä toiminnoissa kustannusten merkittävään vähentämiseen tähtääviä toimia. Lisäksi järjestelemme uudelleen Irlannin liiketoimintamme. Keskitymme siellä jatkossa Corporates & Institutions ‑asiakkaisiin, joiden palvelussa kansainvälisyytemme ja vankka kokemuksemme antavat vahvan kilpailuedun. Olen varma, että nämä toimet vievät meidät askeleen lähemmäs Danske Bankin koko potentiaalin hyödyntämistä. Olemme sitoutuneet täysin pitkäaikaiseen tavoitteeseemme, yli 12 prosentin pääoman tuottoon verojen jälkeen. Alennamme kuitenkin vuotta 2015 koskevaa tavoitettamme yli 12 prosentista 9 prosenttiin oletettavasti pitkittyneenä jatkuvan vaisun markkinatilanteen ja alhaisen korkotason vuoksi.” 

Osavuosikatsaus on saatavana osoitteesta www.danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia: 

Q1–Q3 2013 verrattuna  Q1–Q3 2012 

  • Ydintoimintojen tulos ennen veroja oli 1 110,2 milj. euroa. Tulos verojen jälkeen oli 696,2 milj. euroa, missä oli kasvua 45 prosenttia.
  • Kokonaistuotot olivat 3 899,8 milj. euroa, missä oli laskua 15 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa vaikean markkinatilanteen aiheuttamista pienemmistä trading-tuotoista sekä vakuutusliiketoiminnan tuottojen laskusta. 
  • Kulut laskivat 3 prosenttia ja olivat 2 341,5 milj. euroa.
  • Ydintoimintojen luottojen arvonalentumiset laskivat 47 prosenttia ja olivat 448,1 milj. euroa. Kaikki kolme liiketoimintayksikköä kirjasivat vuoden 2012 ensimmäistä yhdeksää kuukautta pienemmät arvonalentumiset.
  • Muiden kuin ydintoimintojen arvonalentumiset laskivat 489,6 milj. eurosta 131,1 milj. euroon.
  • Konsernin ydinvakavaraisuus oli 14,2 prosenttia (vuoden 2012 lopussa 14,5 prosenttia) ja vakavaraisuus 19,1 prosenttia (vuoden 2012 lopussa 21,3 prosenttia). 

Q3 2013 verrattuna  Q2 2013 

  • Danske Bank kirjasi vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä ydintoiminnoista 345,7 milj. euron voiton ennen veroja. Nettotulos oli 206 milj. euroa. Tämä tulos ei täytä tavoitteitamme. 
  • Kokonaistuotot olivat 1 217,8 milj. euroa, mikä on 8 prosenttia vähemmän kuin vuoden toisella neljänneksellä. Nettokorkotuotot kasvoivat 2 prosenttia, kun taas epävarmat markkinaolosuhteet vaikuttivat trading-tuottojen nettomäärään lähes koko jakson ajan. 
  • Kulut laskivat 8 prosenttia ja olivat 743,5 milj. euroa.
  • Päämarkkina-alueiden arvonalentumiset pysyivät pitkälti ennallaan ja olivat 128,6 milj. euroa, mikä heijastaa näiden markkinoiden makrotalouden tilanteen parantumista. 

Kulut

Jatkamme johtavien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä asiakkaillemme. Samalla teemme muissa kuin asiakkaalle suoraan näkyvissä toiminnoissa kustannusten merkittävään vähentämiseen tähtääviä toimia. Olemme määrittäneet vuotuisten kustannussäästöjen tavoitteeksi 134,1 milj. euroa. Tavoite tulee täysimääräisenä voimaan vuonna 2014. Kustannussäästöjä saavutetaan virtaviivaistamalla ja tehostamalla sisäisiä toimintoja sekä vähentämällä ulkoisia kustannuksia.

Irlanti

Keskitämme Irlannin liiketoimintomme Corporates & Institutions ‑asiakkaisiin. Muutos tulee voimaan välittömästi. Personal Banking- ja Business Banking ‑palvelujen tarjoaminen uusille asiakkaille lopetetaan. Nykyiset Personal Banking- ja Business Banking ‑asiakkaat siirretään muiden kuin ydintoimintojen yksikköön palvelujen tarjoamista ja toiminnan lopettamista varten. Huolehdimme tarvittavin tavoin asiakkaidemme tukemisesta tämän prosessin aikana. Tämä päätös ei vaikuta Pohjois-Irlannin toimintoihimme, jotka säilyvät edelleen osana ydinliiketoimintaamme.

Näkymät

Alennamme koko vuotta 2013 koskevaa nettotulostavoitettamme 871,5–1 206,6 milj. eurosta 804,5–1 072,7 milj. euroon. Tämä johtuu kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta sekä myös Irlannin toimintojen restrukturointiin liittyvistä kuluista ja kustannusaloitteiden aikataulun nopeuttamisesta. 

Yhteystiedot:
Konsernijohtaja Thomas F. Borgen, puh. +45 45 14 60 01
Talousjohtaja Henrik Ramlau-Hansen, puh. +45 45 14 06 66
Sijoittajasuhdejohtaja Julie Quist, puh. +45 45 14 07 92

Lisätietoja Danske Bankin taloudellisesta tuloksesta on saatavana osoitteesta www.danskebank.com/reports.