Content is loading
Siirry sisältöön

Osakkeet kiinnostavat suomalaissijoittajia – ruotsalaiset valmiimpia lisäriskinottoon

Danske Investin pohjoismaisen sijoittajabarometrin mukaan pohjoismaiset sijoittajat suhtautuvat epätavalliseen markkinatilanteeseen varsin rauhallisesti. Matalaa korkotasoa pidetään ongelmana erityisesti Suomessa ja Ruotsissa, mutta ruotsalaiset ovat suomalaisia valmiimpia lisäriskinottoon parempien tuottojen toivossa. Sijoittajien mielenkiinto kohdistuu nyt erityisesti osakkeisiin, joskin yllättävän moni pitää pankkitalletustakin edelleen kiinnostavana sijoitusvaihtoehtona.

TNS Gallup selvitti Danske Bank -konserniin kuuluvan Danske Invest -rahastoyhtiön toimeksiannosta pohjoismaalaisten sijoituskäyttäytymistä ja -näkemyksiä. Selvitys tehtiin tilanteessa, jossa korot ovat ennätyksellisen alhaalla, ja järkevällä riskitasolla saatavien korkotuottojen puute on nostanut osakkeiden hintoja. Tutkimukseen osallistui maaliskuussa 1 627 aktiivisesti sijoittavaa tai sijoittamisesta kiinnostunutta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomalaisia vastaajia tutkimuksessa oli 402.

Alkuvuoden kurssikehitys ei säikäyttänyt sijoittajia

Nyt ensi kertaa julkaistavan pohjoismaisen sijoittajabarometrin mukaan osakemarkkinoiden vahva alku sijoitusvuodelle 2015 ei lyhyellä aikavälillä juurikaan näy muutoksena riskinottovalmiudessa. 

– Tutkimukseen vastanneista suomalaisista 63 % arvioi riskinottovalmiutensa pysyneen ennallaan 3 kk takaiseen verrattuna. Tältä osin sijoittajabarometrin tulokset ovat samansuuntaisia kaikissa pohjoismaissa, kertoo liiketoimintajohtaja Kimmo Laaksonen Danske Bankista.

Ruotsalaiset aktiiviset sijoittajat ja sijoittamisesta kiinnostuneet vaikuttavat muita vastaajia rohkeammilta kysyttäessä, olisivatko he halukkaita ottamaan suuremman riskin saadakseen pankin talletuskorkoa paremman tuoton. 

– Jopa 57 % ruotsalaisista vastaajista olisi valmis suurempaan riskinottoon suuremman tuoton toivossa, kun vastaava luku on Suomessa 43 % ja Tanskassa 38 %, kuvailee Laaksonen.

Suomalaisten usko paikalliseen pörssinousuun heikompaa kuin muissa Pohjoismaissa

Noin puolet sijoittajabarometriin vastanneista pohjoismaisista sijoittajista ja sijoittamisesta kiinnostuneista uskoo, että nyt on hyvä aika sijoittaa osakkeisiin. Toinen puolikas jakautuu erimielisiin ja epätietoisiin. 

– Tyypillisimmin vastaajat uskovat osakehintojen omassa paikallispörssissään jatkavan nousuaan seuraavan vuoden aikana (46 %). Suomalaisvastaajien joukossa tähän uskovien osuus on 38 %, joten tuotto-odotuksissa ollaan astetta varovaisemmalla linjalla, sanoo Laaksonen.

– Näkemyksemme on, että osakemarkkinoiden nousu tulee varmasti tasaantumaan verrattuna viime vuosien vahvaan kasvuun. Lisäksi markkinoilla voidaan jatkossa nähdä enemmän heiluntaa ja hermostuneisuutta, ja sijoituskohteiden valinnan merkitys korostuu. Parin viime viikon takainen pörssilasku kertoo juuri tästä hermostuneisuudesta.

Osakkeiden arvostustason äkillistä romahdusta ei Laaksosen näkemyksen mukaan ainakaan tällä hetkellä ole syytä pelätä. 

Matala korkotaso koetaan ongelmaksi kaikkialla – talletukset kiinnostavat yllättävän paljon

Osakkeet kiinnostavat sijoittajia matalan korkotason maailmassa. Tutkimuksen kaikista vastaajista 68 % ja suomalaisvastaajista 70 % pitää osakkeita tällä hetkellä erittäin tai melko kiinnostavana sijoituskohteena. Kuitenkin noin joka kolmas (30 %) pohjoismaalainen vastaaja pitää matalassakin korkotasossa käteistalletusta erittäin tai melko kiinnostavana sijoitusvaihtoehtona.  

– 61 % suomalais- ja ruotsalaisvastaajista pitää matalaa korkotasoa ongelmana itselleen sijoitusmielessä, mutta harvempi – Suomessa 42 % – on tehnyt asialle mitään. Norjassa (31 %) ja Tanskassa (19 %) asian johdosta toimineiden määrät jäävät tätäkin alhaisemmiksi, sanoo Laaksonen.

Laaksosen mukaan tämä on ymmärrettävää vallitsevassa markkinatilanteessa, jossa moni saattaa ajatella ettei hyviä vaihtoehtoja talletuksille löydy. 

– Onneksi myös matalassa korkoympäristössä on vaihtoehtoja, joissa tuottoa on mahdollista tavoitella kohtuullisella arvonvaihtelulla.  Monet asiakkaamme ovat esimerkiksi löytäneet Danske Invest Navigaattori -rahaston, jossa yhdistetään osake- ja korkomarkkinoiden hyötyjä, Laaksonen toteaa.

 
Havaintoja tutkimuksesta

Suomalaiset selvästi muita pohjoismaisia sijoittajia kiinnostuneempia kehittyvistä markkinoista.
Suomalaisvastaajista 62 % on erittäin tai melko kiinnostunut kehittyvistä markkinoista sijoituskohteena, kun vastaava luku on ruotsalaisvastaajilla 39 %, Norjassa 30 % ja Tanskassa 28 %.

Venäjä suomalaissijoittajille vähiten kiinnostava markkina
Ruotsalaiset suomalaisia kiinnostuneempia Venäjän mahdollisuuksista, Norjassa ja Tanskassa epätietoisten osuus on iso.

Talletusten osuus Suomessa suuri matalasta korkotasosta huolimatta
47 % tallettajista haluaisi sijoittaa pankkitalletuksensa, mutta ei ole vielä tehnyt sitä. 19 % ei tiedä, mihin kohteeseen varansa sijoittaisi.

Lisätietoja: 
Varallisuudenhoidosta ja yksityispankista vastaava liiketoimintajohtaja Kimmo Laaksonen, puh. 050 324 5006