Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank -konsernin tulostiedote 2014

Danske Bankin nettotulos 516,7 miljoonaa euroa. Nettotulos ennen liikearvon alaskirjauksia oli 1 739,1 miljoonaa euroa – kasvua 82 prosenttia.

Danske Bank on julkistanut vuoden 2014 taloudellisen tuloksensa.

”Vuosi 2014 oli huomattavan edistyksen vuosi Danske Bankille. Keskittymisemme arvon tuottamiseen asiakkaille vahvisti sekä perusliiketoimintaamme että tulostamme", sanoo konsernijohtaja Thomas F. Borgen. ”Vaikka tavoitteidemme saavuttamiseen ja Danske Bankin täyden potentiaalin hyödyntämiseen on vielä matkaa, kehitys osoittaa, että olemme oikealla tiellä. Jatkamme strategiamme määrätietoista toteuttamista, jotta Danske Bank olisi entistäkin asiakaskeskeisempi, virtaviivaisempi ja tehokkaampi pankki sekä asiakkaiden että osakkeenomistajien eduksi”.

Vuosikertomus on saatavana osoitteessa danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia: 

Vuosien 2014 ja 2013 vertailu

 • Danske Bank -konsernin nettotulos oli 516,7 miljoonaa euroa vuonna 2014. Nettotulokseen vaikuttivat 1 222,4 miljoonan euron liikearvon alaskirjaukset (kts. 15.12.2014 päivätty yhtiön tiedote nro 26). Nettotulos kasvoi 82 prosenttia 1 739,1 miljoonaan euroon ennen liikearvon alaskirjauksia edellisvuoden (vuosi 2013) 953,7 miljoonasta eurosta ja sitä edeltävän vuoden (vuosi 2012) 633,3 miljoonasta eurosta. Nettotuloksen parantuminen oli seurausta kaikkien tuottoerien kasvusta, kulujen supistumisesta ja arvonalentumisten vähentymisestä. 
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 2,4 prosenttia vuonna 2014. Ennen liikearvon alaskirjauksia luku oli 8,5 prosenttia, kun se vuonna 2013 oli 5,0 prosenttia. 
 • Kokonaistuotot olivat 5 893,1 miljoonaa euroa, missä kasvua oli 10 prosenttia.
 • Kulut olivat 3 041,7 miljoonaa euroa. Jatkuvat toimet kustannustehokkuuden parantamiseksi pienensivät kuluja 5 prosenttia. Kulu-tuotto -suhde parani 8,3 prosenttiyksikköä 51,6 prosenttiin ennen liikearvon alaskirjauksia.
 • Ydintoimintojen arvonalentumiset, 374,5 miljoonaa euroa, olivat edelleen alhaisella tasolla. Luku vastaa 0,15 prosenttia luotoista ja takauksista (0,21 prosenttia vuonna 2013). Kehitys on seurausta makrotaloudellisen tilanteen parantumisesta Danske Bankin ydinmarkkinoilla. Arvonalentumiset vähenivät kaikissa liiketoimintayksiköissä. 
 • Muiden kuin ydintoimintojen tulos, joka koostuu lähinnä Irlannin muista kuin ydintoiminnoista johtuvista tappioista, oli 201,9 miljoonaa euroa tappiollinen ennen veroja, eli 36,3 miljoonaa euroa parempi kuin vuonna 2013.
 • Luotonanto kasvoi vuoden 2014 loppuun mennessä 2 prosenttia vuoden 2013 lopun tasosta. Kasvu oli heikkoa ja luottokysyntä alhaista useimmilla Danske Bankin markkinoilla. Talletukset olivat 2 prosenttia vuoden 2013 lopun tasoa alempana. 
 • Pankki on päättänyt kohdentaa uudelleen toimintaansa Baltian maissa ja vahvistaa yritysasiakasliiketoiminta muun muassa IT-lisäinvestoinnein. Samaan aikaa henkilöasiakasliiketoiminta lopetetaan vaiheittain.
 • Ydinpääomasuhdeluku oli 15,1 prosenttia, ja vakavaraisuussuhdeluku oli 19,3 prosenttia, kun ne vuoden 2013 joulukuun lopussa olivat 14,7 prosenttia ja 21,4 prosenttia. Maksuvalmiusvaatimus (LCR) oli 129 prosenttia 31.12.2014, joten Danske Bank -konsernin likviditeettiasema oli edelleen vankka. 

Osingonmaksu ja osakkeiden takaisinosto-ohjelma 

 • Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,74 euroa (5,5 Tanskan kruunua) osakkeelta. Tämä vastaa 43 prosenttia nettotuloksesta ennen liikearvon alaskirjauksia. 
 • Laskeneiden riskitasojen, vahvan pääomapohjan ja parantuneiden luottoluokitusten seurauksena hallitus on päättänyt tarkistaa pääomarakennetta ja aloittaa osakkeiden 671,7 miljoonan euron (5 miljardin Tanskan kruunun) takaisinosto-ohjelman vuonna 2015.

Näkymät vuodelle 2015

 • Odotamme nettotuloksen ylittävän 1880,8 miljoonaa euroa (14 miljardia Tanskan kruunua) vuonna 2015. Vuoden 2014 liikearvon alaskirjaukset huomioon ottaen olemme sitoutuneita pitkän aikavälin oman pääoman tuottotavoitteen eli 12,5 prosentin ylittämiseen viimeistään vuonna 2018. 

Yhteystiedot 3. helmikuuta 2015 klo 10 (CET) alkaen:
Thomas F. Borgen, konserninjohtaja, puh. +45 45 14 60 01
Henrik Ramlau-Hansen, talousjohtaja, puh. +45 45 14 06 66

Vuosikertomus esitellään lehdistötilaisuudessa klo 10 (CET) alkaen. Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu puhelinkonferenssi pidetään klo 14.30 (CET) alkaen. Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi lähetetään suorana webcastinä osoitteessa danskebank.com. Lisätietoa Danske Bank -konsernin taloudellisesta tuloksesta on saatavana osoitteessa danskebank.com/reports.