Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014

Danske Bank A/S -konsernin Suomen tytäryhtiö eli Danske Bank Oyj -konserni ylsi tulosparannukseen vaativassa toimintaympäristössä. Vuoden 2014 tulos verojen jälkeen oli 169,3 miljoonaa euroa, missä parannusta edellisvuoteen oli 17 prosenttia. Suotuisaan tuloskehitykseen vaikuttivat ennen muuta parannukset pankin kulurakenteessa sekä palkkiotuotot kasvaneesta maksuliikkeestä ja uudesta yritysluotonannosta.

Erittäin haasteellisessa matalassa korkoympäristössä myös korkotuotot pysyivät lähes edellisvuoden tasolla laskien vain yhden prosentin. Pankin tavoitteena on edelleen parantaa kannattavuuttaan. Kulu-tuotto -suhde parani edellisvuodesta 6,5 prosenttiyksikköä ollen 61,8 prosenttia. Saamisten arvonalentumiset kasvoivat edellisvuodesta ja nousivat 16,7 miljoonaan euroon, mikä heijastaa heikentynyttä markkinaa erityisesti yritysasiakas-liiketoiminnassa.

Hyvän taloudellisen tuloksen lisäksi toinen keskeinen tavoitteemme on asiakastyytyväisyyden jatkuva parantuminen. Teimme vuoden aikana sekä henkilö- että yritysasiakasliiketoiminnassa useita merkittäviä asiakastyytyväisyyden kasvamiseen tähtääviä uudistuksia.

Henkilöasiakasliiketoiminnassa tärkein oli toukokuussa avattu uusi Danske Etuohjelma, johon vuoden loppuun mennessä oli liittynyt jo 100 000 asiakasta. Yritysasiakasliiketoiminnassa asiakastyytyväisyystavoite – asemoituminen maan kahden parhaan pankin joukkoon – saavutettiin sekä keskisuurissa että suurissa yritysasiakkaissa. Corporates and Institutions -liiketoiminnassa Danske Bank valittiin Suomen parhaaksi suuryrityksiä palvelevaksi pankiksi asiakastyytyväisyyttä kartoittavassa Prospera-tutkimuksessa jo toista kertaa peräkkäin. Myös muissa asiakasryhmissä sekä henkilö- että yritysasiakaspuolella tyytyväisyys parani vuoden edetessä.

Tyytyväisyyteen vaikuttavat sekä laadukas henkilökohtainen palvelu että jatkuva monipuolinen sähköisten asiointikanavien kehittäminen. Hyvä esimerkki tästä on ensimmäisenä suomalaispankkina vuonna 2013 asiakkaiden käyttöön avaamamme mahdollisuus Verkkotapaamisiin, jossa yhdistyy sekä henkilökohtainen vuorovaikutus että teknologian hyödyntäminen. Vuonna 2014 jo neljännes kaikista henkilöasiakkaitten ennalta sovituista tapaamisista tapahtui Verkkotapaamisena verkkopankin suojatun yhteyden kautta.

Danske Bank Oyj -konsernin vakavaraisuus säilyi edelleen erittäin hyvänä. Vakavaraisuussuhdelukumme 14,5 prosenttia (16,7%) ylittää selvästi viranomaisten asettaman vaatimuksen. Sääntelyn jatkuvan tiukentumisen sekä Eurooppa-tasoisen valvonnan kautta pankkien vakavaraisuus on jatkossakin tärkeä mittari pankkien hyvinvoinnin arvioinnissa. Euroopan Keskuspankki julkisti lokakuussa sen suoraan valvontaan siirtyvien pankkien laajat taseiden laatutarkastukset ja stressitestitulokset. Tutkituista suomalaispankeista Danske Bank Oyj ylsi parhaaseen arvioon, mikä kertoo määrätietoisesta riskienhallintatyöstä pankissa.

Danske Bank Oyj maksoi vuoden 2013 tuloksestaan veroa yhteensä 50,4 miljoonaa euroa. Olemme siten edelleen yksi suurimmista finanssialan veronmaksajista Suomessa.

Danske Bank Oyj -konserni avainluvut
7-12/ 2014 7-12/ 2013

1-12/
2014

1-12/
2013

Tuotot yhteensä, milj. euroa

301316603622
Voitto ennen veroja, milj. euroa11099214200
Tase kauden päättyessä, milj. €29 69226 68029 69226 680
Henkilöstön määrä (FTE) kauden lopussa1 7091 776

Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan 

Liitteenä Danske Bank Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote 2014 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:
Danske Bank Oyj:n toimitusjohtaja Risto Tornivaaran haastattelut vuoden 2014 tilinpäätökseen liittyen: ota yhteys Viestintä/Irja Kukkolaan  puh. 010 546 8006

Danske Bank Oyj on osa Danske Bank –konsernia. Suomessa Danske Bankilla on liiketoimintaa  Danske Bank Oyj:n lisäksi myös Danske Bank A/S, Helsingin sivuliikkeessä.

Danske Bank Oyj tilinpäätöstiedote 2014