Content is loading
Siirry sisältöön

Tiedon puute vaikeuttaa asunnon ostamista

Yli 80 % asunnon ostoa seuraavien 12 kk aikana harkitsevista suomalaisista on sitä mieltä, että tiedon puute vaikeuttaa ostopäätöksen tekemistä, 41 %:n mukaan jopa merkittävässä määrin. Erityisesti tietoa kaivataan taloyhtiöistä sekä remonteista ja niiden kustannuksista. Danske Bank, Kiinteistömaailma ja Fennia tarjoavat nyt uudenlaisen, ostopäätöstä entistä paremmin tukevan lainaneuvottelumallin, jossa asiakas saa rahoituksen ohella neuvoja myös taloyhtiön talouden tilan ja remontin kulujen arviointiin.

Vaikka suomalaisten kuluttajien luottamus talouteen on alhaisella tasolla jo neljättä vuotta peräkkäin, eivät asunnonostoaikeet näytä kadonneen minnekään. Danske Bankin TNS Gallupilla teettämän tutkimuksen mukaan peräti 13 % suomalaisista harkitsee asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana. Asuntokaupoille asti on viimeisen vuoden aikana päässyt 5 % suomalaisista. Ahkerimmin asuntoja on ostettu kotitalouksissa, joissa vuositulot ovat 35 000 - 50 000 euroa ja joissa koetaan tultavan ”melko mukavasti” toimeen.

Valtaosa sekä asunnon jo ostaneista (77%) että ostamista vasta harkitsevista (84%) kokee, että tiedon puute vaikeuttaa asunnon ostamista. Erityisen iso ongelma tiedon puute näyttää olevan ostamista harkitseville, sillä heistä peräti 41 % kertoi sen vaikeuttavan ostamista merkittävässä määrin.

- Se, että vastaajista noin suuri osa harkitsee asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana, kielii patoutuneesta kysynnästä. Kodinvaihto kiinnostaa, mutta jostain syystä ostopäätösten tekeminen lykkääntyy. Haastavan taloustilanteen lisäksi tiedon puute näyttää olevan yksi merkittävä syy tähän, sanoo henkilöasiakkaista vastaava johtaja Kenneth Kaarnimo Danske Bankista.

Tutkimuksen ensimmäisessä, väestöä edustavassa osassa oli mukana 1 081 suomalaista. Toisessa osassa 990 asunnon hiljattain ostaneelta tai ostamista lähiaikoina harkitsevalta suomalaiselta kysyttiin, miten hyvin he kokevat saavansa asunnonvälityssivustojen myynti-ilmoituksista tietoa asunnoista ja taloyhtiöistä sekä millaisia lisätiedon tarpeita heillä on.

Taloyhtiön tulevat suunnitelmat ja talouden tila askarruttavat

Tutkimuksen mukaan erityisesti taloyhtiötiedolle on tilausta. Lisätietoa kaivattiin eritoten taloyhtiöissä suunnitteilla olevista remonteista sekä taloyhtiöiden talouden tilasta. Asuntojen osalta lisätietotoiveet koskivat asunnon remonttitarpeita sekä remonttien hintoja.

Tulokset saavat tukea Kiinteistömaailman tuoreesta kiinteistönvälittäjäbarometrista:

- Välittäjiemme mukaan asiakkaat pohtivat usein ääneen remonttien hintaa ja arvioivat remonttien hinnan monesti yläkanttiin. Samoin välittäjät arvioivat, ettei taloyhtiöistä välttämättä osata kysyä olennaisimpia kysymyksiä, sanoo Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Seppo Hämäläinen.

Lähes puolet tekee ostopäätöksen vajavaisin tiedoin

Jos kohde kiinnostaa, myynti-ilmoituksesta avoimiksi jääneitä kysymyksiä pyritään aktiivisesti selvittämään. Lisätietoa etsitään ensisijaisesti kiinteistönvälittäjältä (69%), isännöitsijältä (63%) tai asunnon nykyiseltä omistajalta (40%).

Tiedon hakeminen koetaan kuitenkin usein hankalaksi ja aikaa vieväksi (25%)  ja lähes puolet (46%) löysi vain osan kaipaamistaan tiedoista.

- Näyttää siltä, että elämän suurin hankinta joudutaan usein tekemään vajavaisin tiedoin. Kun tähän tietovajeeseen lisätään vielä Suomen haastava taloustilanne ja korkea työttömyys, ei todellakaan ole ihme, ettei asunnon ostopäätöksiä uskalleta tehdä, sanoo Danske Bankin Kenneth Kaarnimo.

Lainaneuvottelu uudistuu: Mukana nyt myös taloyhtiön arviointi ja suosituksia remontoijista

Keinoja tiedon lisäämiseen ja ostopäätösten tukemiseen etsitään nyt uudella, Danske Bankin, Kiinteistömaailman ja Fennian yhteistyössä tuottamalla palvelukokonaisuudella, johon kuuluvat taloyhtiön talouden tilan arviointi, kodin pintaremontin rahoitustarpeen arviointi sekä lista suositeltavista remontoijista.

Taloyhtiön talouden tilan arviointimalli löytyy 20.4. alkaen verkosta osoitteesta www.danskebank.fi/helpompikodinvaihto.

- TNS Gallupin mukaan asunnon ostajat kokevat taloyhtiöt itselleen vieraiksi. Arviointimalli auttaa kiinnittämään huomiota oikeisiin asioihin ja sen avulla voi ohjatusti saada paremman käsityksen mistä tahansa taloyhtiöstä. Lisäksi lainaneuvottelun yhteydessä laina-asiantuntijamme auttaa tarkemmin kiinnostuksen kohteena olevan taloyhtiön talouden tilan arvioinnissa, sanoo Kenneth Kaarnimo.

Myös kodin pintaremonttiasioissa palvelukokonaisuus auttaa asunnon ostajaa alkuun.

- Olemme kehittäneet Fennian korvaus- ja remontointitilastoihin perustuvan laskurin, jonka avulla asiakas voi yhdessä pankin laina-asiantuntijan kanssa arvioida pintaremontin hinnan. Samoin tarjoamme tietoa ja voimme suositella luotettavia tekijöitä remonteille, sanoo Fennian varatoimitusjohtaja Kimmo Kilpinen.

Asiakkaille palvelusta kerrotaan Kiinteistömaailman verkkopalvelussa Danske Bankin laina-asiantuntijoiden chatissä.

Palvelu avautuu 20.4. Lainaneuvottelun yhteydessä annettava asiantuntijaneuvonta aloitetaan Helsingin Munkkivuoressa ja Haagassa Kiinteistömaailman myynnissä olevista asunnoista. Myöhemmin palvelu laajenee muualle Suomeen. 

Danske Bank: TALOYHTIÖN TARKISTUSLISTA
1.Tutustu remonttihistoriaan sekä siihen, miten remontit on rahoitettu.
2.Selvitä, mitä remontteja lähivuosina on suunnitteilla ja tutustu niiden kustannusarvioon.
3.Selvitä, kattaako yhtiövastike kiinteistön suunnitelmallisen ylläpidon.
4.Pyri selvittämään, onko päätöksenteko taloyhtiössä sujuvaa ja pitkäjänteistä.
5.Huoneiston lisäksi tutustu myös taloyhtiön yhteisiin tiloihin.
Lisätietoa 20.4. alkaen osoitteessa www.danskebank.fi/helpompikodinvaihto

LISÄTIETOA
Kenneth Kaarnimo, henkilöasiakkaista vastaava johtaja, Danske Bank, puh. 050 423 4124
Kimmo Kilpinen, varatoimitusjohtaja, Fennia, puh. 050 565 1299
Seppo Hämäläinen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma, puh. 050 310 4090