Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Investin pohjoismainen sijoittajabarometri: Omat sijoitukset eivät huoleta suomalaisia sijoittajia

Danske Investin pohjoismaisen sijoittajabarometrin mukaan vuoden 2015 aikana nähdyt markkinaliikkeet ovat vähentäneet suomalaisten sijoittajien riskinottohalukkuutta. Omat sijoitukset eivät kuitenkaan aiheuta juurikaan huolta, ja niiden tuottoon ollaan kohtalaisen tyytyväisiä. Usko Helsingin pörssin nousuun on vähentynyt, ja kehittyvät ja kansainväliset osakemarkkinat kiinnostavat nyt suomalaisia kotimaan osakemarkkinoita enemmän.

TNS Gallup selvitti Danske Bank -konserniin kuuluvan Danske Investin toimeksiannosta pohjoismaalaisten sijoituskäyttäytymistä ja –näkemyksiä nyt toista kertaa. Tutkimus toteutettiin syyskuussa 2015 Suomessa, Ruotsissa, Norjassa sekä Tanskassa, ja siihen osallistui 1 000 vastaajaa kustakin maasta.

Sijoittajabarometri toteutettiin markkinatilanteessa, jossa korkotaso on laskenut ennätyksellisen alhaalle ja osakemarkkinoilla on juuri koettu kurssien korjausliike alaspäin.  Markkinoiden turbulenssi ei tutkimuksen mukaan kuitenkaan tunnu aiheuttaneen suuremmin päänvaivaa suomalaisille sijoittajille ja sijoittamisesta kiinnostuneille.

-  50 % tutkimukseen vastanneista suomalaisista sijoittajista sanoo, etteivät omat sijoitukset juurikaan huoleta. Suomalaiset suhtautuvat sijoituksiinsa esimerkiksi ruotsalaisia huolettomammin – vastaava luku länsinaapurissamme on 40 %,  kertoo liiketoimintajohtaja Kimmo Laaksonen Danske Bankista.

- Huolettomat suomalaiset ovat myös tutkimuksen mukaan vähintään jokseenkin tyytyväisiä omista sijoituksistaan saamiinsa tuottoihin. Näin kertoo 45 % vastaajista. Tämän perusteella näyttää siltä, että suomalaisten sijoitussuunnitelmat on rakennettu realistiselle pohjalle, Laaksonen kuvailee. 

Riskinottovalmius laskenut – pörssin nousuun ei uskota Suomessa

Markkinoiden turbulenssi on vähentänyt sijoittajien riskinottohalua kaikissa pohjoismaissa - eniten Suomessa ja vähiten Tanskassa.

- Tutkimukseen vastanneista suomalaisista 34 % arvioi riskinottovalmiutensa laskeneen 6 kk takaiseen verrattuna. Tämä on luonnollista, sillä osalla sijoittajista riskinottovalmius laskee, kun markkinat ovat levottomat ja reagoivat herkästi. Tällaisissa markkinatilanteissa on tärkeää pitää pää kylmänä ja noudattaa omaa sijoitussuunnitelmaa. Hätäisten liikkeiden seurauksena sijoitusten tuotto usein häviää,  Laaksonen sanoo.

Myös suomalaisten usko Helsingin pörssin nousuun on edelleen hiipunut.  Suurin osa (68 %) suomalaisista vastaajista uskoo osakekurssien Helsingin pörssissä laskevan tai pysyvän muuttumattomana seuraavien 12 kk aikana. Ruotsissa vastaava luku kotipörssin osalta on 47 % ja Tanskassa 35 %.

- Näissä tuloksissa on nähtävissä vahvasti Suomen taloustilanne. Tilanne ei kuitenkaan ole niin synkkä, jos katsomme sijoittajan maailmaa ja mahdollisuuksia Suomen ulkopuolella. Odotamme yleisesti osakemarkkinoiden kehittyvän  myönteisesti loppuvuoden aikana, vaikka markkinaliikkeet voivat olla voimakkaita molempiin suuntiin. Osakkeiden osinkotuotto on nyt erittäin korkealla korkotasoon verrattuna,  kuvailee Laaksonen.

Suomalaiset osakemarkkinat vasta 3. kiinnostavat

Vaikka kiinnostus osakesijoittamiseen on laskenut, on se edelleen 56 % prosentille suomalaisista sijoittajista ja sijoittamisesta kiinnostuneista kiinnostavin tai melko kiinnostava sijoitusmuoto. Osakemarkkinoista suomalaisia kiinnostavat nyt erityisesti kehittyvät markkinat ja kansainväliset osakemarkkinat. 

- Kotimaiset osakemarkkinat ovat kiinnostavuudeltaan tippuneet suomalaisten sijoittajien keskuudessa jaetulle kolmannelle sijalle Euroopan kanssa. Tutkimuksen suomalaisista vastaajista 49 % pitää kotimarkkinaa kiinnostavana tai melko kiinnostavana sijoituskohteena. Tässä poikkeamme tällä hetkellä muista pohjoismaista, joissa kotimarkkinat koetaan edelleen  houkuttelevimmiksi sijoituskohteeksi, toteaa Laaksonen.

Pessimistisestä kotimarkkinoihin suhtautumisesta huolimatta suomalaiset vastaajat eivät ole merkittävästi hajauttaneet sijoituksiaan oman maan rajojen ulkopuolelle. 

- Yli puolet suomalaisten vastaajien sijoituksista on edelleen Suomessa. Helsingin pörssin arvo on kuitenkin vain alle 0,5 prosenttia maailman osakemarkkinoista, joista kooltaan suurin on USA, kakkospaikkaa pitää Kiina ja kolmantena tulee Japani. Riskien huolellinen hajauttaminen pienentää suurten tappioiden riskiä ja tuottaa pitkällä aikavälillä paremman tuoton suhteessa sijoitusten riskiin, Laaksonen kertoo.

 
Muita havaintoja tutkimuksesta
Venäjä on edelleen suomalaissijoittajille vähiten kiinnostava markkina - vain 12 % pitää sitä kiinnostavana tai melko kiinnostavana. Ruotsalaiset (23 %) ovat suomalaisia kiinnostuneempia Venäjän mahdollisuuksista, Norjassa ja Tanskassa epätietoisten osuus on suuri.
53 % suomalaisista näkee kiinteistöt kaikkein matalariskisimpinä sijoituskohteina.
Muissa pohjoismaissa tässä luvussa on suurta hajontaa. Vastaava luku on Norjassa 57 %, Ruotsissa 43 % ja Tanskassa 21 %.
39 % suomalaisista on yhtä mieltä tai lähes yhtä mieltä väittämän ”Ammattisijoittaja saisi rahoilleni paremman tuoton kuin minä itse” kanssa. Vastaavasti samaa mieltä on 49 % ruotsalaisvastaajista, 50 % tanskalaisista vastaajista sekä 55 % norjalaisista tutkimukseen osallistuneista.

Lisätietoja 
Varallisuudenhoidosta ja yksityispankista vastaava liiketoimintajohtaja Kimmo Laaksonen, puh. 010 546 6614