Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank -konsernin tulostiedote - tammi-syyskuu 2015

Danske Bankin nettotulos 1 755 miljoonaa euroa tammi–syyskuussa 2015

Danske Bank on julkistanut vuoden 2015 yhdeksän ensimmäisen kuukauden taloudellisen tuloksensa.

”Vuoden 2015 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana hyödyimme hajautetusta liiketoimintamallistamme edelleen, ja kirjasimme tyydyttävän tuloksen huolimatta siitä, että negatiivisen korkotason heikentävä vaikutus jatkui. Tulosta vauhditti asiakkaiden vahva aktiivisuus erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja arvonalentumisten vähentyminen”, sanoo konsernijohtaja Thomas F. Borgen.

”Perusliiketoimintamme on edelleen vakaalla pohjalla, ja asiakaspuolen myönteinen kehittyminen ja tuotteidemme kasvava kysyntä useimmilla markkinoillamme tasapainottivat negatiivisen korkotason vaikutusta. Kokonaistuotot olivat samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla, vaikka vuoden 2015 kolmas neljännes oli hiukan kahta edeltävää neljännestä heikompi. Jatkoimme strategiamme toteuttamista, jotta Danske Bank olisi entistäkin asiakaskeskeisempi, selkeämpi ja tehokkaampi pankki. Käynnistimme muun muassa useita hankkeita, joiden tavoitteena on helpottaa päivittäistä pankkiasiointia ja parantaa asiakaskokemusta. 

Pidämme näkymämme ennallaan ja odotamme nettotuloksen ylittävän 2 145 miljoonaa euroa (16 miljardia Tanskan kruunua) vuonna 2015.”

Vuoden 2015 yhdeksän ensimmäisen kuukauden osavuosikatsaus on saatavilla osoitteessa danskebank.com. Seuraavassa valikoituja pääkohtia: 

Tammi-syyskuu 2015 vs tammi–syyskuu 2014

 • Danske Bankin ydinliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 2 261 miljoonaa euroa vuoden 2015 tammi-syyskuussa. Nettotulos oli 1 755 miljoonaa euroa, eli 28 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Nettotulos on tyydyttävä, ja sen kehitystä siivittivät hajautettu liiketoimintamalli, asiakkaiden hyvä aktiivisuus erityisesti vuoden 2015 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä, jatkuva kustannusfokus ja arvonalentumisten vähentyminen.
 •  Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 11,5% prosenttia p.a., kun se vuoden 2014 tammi-syyskuussa oli 9,1% prosenttia p.a.
 • Kokonaistuotot olivat 4 425 miljoonaa euroa, eli samalla tasolla kuin vuosi sitten.
  • Korkokate laski 2 prosenttia 2 168 miljoonaan euroon johtuen talletuksiin ja lainamarginaaleihin kohdistuneesta paineesta sekä valuuttakurssien heikentävästä vaikutuksesta.
  • Nettopalkkiotuotot olivat 1 202 miljoonaa euroa, eli kasvua oli viime vuodesta 12 prosenttia. Nettopalkkiotuottojen kasvuun vaikutti asuntolainojen aktiivinen uudelleenrahoittaminen vuoden 2015 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä, sillä monet asiakkaamme hyödynsivät historiallisen matalaa korkotasoa. Nettopalkkiotuottoihin vaikutti myönteisesti myös asiakkaiden lisääntynyt aktiivisuus kaikissa pankkitoimintayksiköissä sekä myönteinen kehitys Danske Capitalissa.
  • Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat 707 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 9 prosentin laskua verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, johon sisältyi Nets-osakkeidemme myynti.
 • Jatkuvan kustannusfokuksen ansiosta liiketoiminnan kulut laskivat 4 prosenttia 2 139 miljoonaan euroon. Tuotto/kulusuhde parani 48,3 prosenttiin asiakkaiden aktiivisuuden kasvusta huolimatta.
 • Arvonalentumiset ydinliiketoiminnassa laskivat 90 prosenttia 26 miljoonaan euroon. Arvonalentumisten väheneminen heijastaa jatkuvaa työtä luottolaadun parantamiseksi ja makrotaloustilanteen paranemista. Arvonalentumiset olivat 0,01 prosenttia luotonannosta ja takauksista. Viime vuoden vastaava luku oli 0,14 prosenttia. Kehitys oli myönteistä kaikissa liiketoimintayksiköissä.
 • Luotonanto kasvoi 2 prosenttia vuoden 2014 lopun tasosta. Kasvua oli kaikissa pankkitoimintayksiköissä. Talletukset kasvoivat 8 prosenttia. Kasvua oli etenkin Corporates & Institutions -liiketoimintayksikössä.

Heinä–syyskuu 2015 vs huhti–kesäkuu 2015

 • Ydinliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 632 miljoonaa euroa kun se vuoden 2015 toisella neljänneksellä oli 787 miljoonaa euroa, sillä kahden ensimmäisen neljänneksen vilkas asiakasaktiivisuus ei odotetusti jatkunut kolmannella neljänneksellä. 
 • Kokonaistuotot laskivat 10 prosenttia vuoden 2015 toiseen neljännekseen verrattuna, mikä johtuu pääasiassa asiakkaiden vähentyneestä aktiviteetista rahoitusmarkkinoilla sekä asuntolainojen vähäisemmästä uudelleenrahoituksesta.
 • Osin luottokannan luottolaadun jatkuvan paranemisen ansiosta ydinliiketoiminnan arvonalentumisten nettopalautus oli 12 miljoonaa euroa, kun luku toisella vuosineljänneksellä oli 29 miljoonaa euroa.

Vankka ydinpääomasuhdeluku ja vakavaraisuussuhdeluku

Pääomarakenteen jatkuva optimointi on johtanut vahvoihin pääomasuhdelukuihin. Ydinpääomasuhdeluku (CET1) oli 15,7 prosenttia ja vakavaraisuussuhdeluku 20,6 prosenttia, kun ne vuoden 2014 lopussa olivat 15,1 prosenttia ja vastaavasti 19,3 prosenttia. Maksuvalmiusvaatimus (LCR) oli 133 % eli vankalla tasolla.

Käynnistimme 30.3.2015 omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka arvo on 669 miljoonaa euroa. 30.9.2015 mennessä olimme ostaneet takaisin osakkeita yhteensä 546 miljoonalla eurolla. 

Nettotulosennuste pidetään ennallaan

Pidämme nettotulosennusteemme ennallaan, ja odotamme nettotuloksen ylittävän 2 145 miljoonaa euroa eli 16 miljardia Tanskan kruunua vuonna 2015. 

Danske Bank

Yhteystiedot:
Thomas F. Borgen, konsernijohtaja, puh. +45 45 14 14 00
Henrik Ramlau-Hansen, talousjohtaja, puh. +45 45 14 14 00

Lisätietoa Danske Bank -konsernin taloudellisesta tuloksesta on saatavana osoitteessa danske-bank.com/reports.

Tämä on käännös englanninkielisestä lehdistötiedotteesta, joka on käännös tanskankielisestä tiedotteesta. Mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, on tanskankielinen versio ratkaiseva. Tanskan kruunut on muunnettu euroiksi kurssilla 1:745.98.