Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Oyj -konsernin tammi-joulukuu 2016

​Tyydyttävä tulos, kumppanuusstrategian toteuttaminen eteni

Suomen kansantalous vahvistui vuonna 2016, mutta bruttokansantuote jäi silti lähes 5 % pienemmäksi kuin taloussyklin edellisellä huipulla. Korot pysyivät ennätysalhaalla. Danske Bankin Suomen  liiketoiminnan kokonaistuotot olivat 617,9 miljoonaa euroa vuonna 2016 (2015: 632,2 miljoonaa euroa).

Korkokate oli edellisvuoden tasolla, vaikka korot pysyivät alhaalla ja talletuskorkotaso oli haastava. Nettopalkkiotuotot pienentyivät 4 %. Kehitykseen vaikutti muun muassa markkinamuutosten heijastuminen omaisuudenhoitopalkkioihin. Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuottoja pienensi johdannaisten arvonoikaisujen (xVA) kasvu, joka johtui mallin muutoksista. Liiketoiminnan kulut pienentyivät hieman, kun pankki kehitti edelleen kustannustehokkuuttaan ja toimintaprosessejaan. Voitto ennen veroja oli edellisvuoden tasolla, 241,2 miljoonaa euroa (243,2 milj. euroa). 

“Danske Bank Suomi saavutti tyydyttävän tuloksen ja kasvatti asiakastyytyväisyyttään kaikissa segmenteissä vuonna 2016. Meillä on vahva tahtotila kasvaa Suomessa olemalla yhä asiakaslähtöisempi, selkeämpi ja tehokkaampi pankki. Tärkeä osa kasvustrategiaamme ovat kumppanuudet, jotka tukevat tavoitettamme tarjota ensiluokkainen asiakaskokema ja innovatiivisia ratkaisuja. Otimme vuonna 2016 merkittäviä edistysaskeleita kumppanuusstrategiamme toteuttamisessa”, sanoo Danske Bank Oyj:n toimitusjohtaja Risto Tornivaara. 

Vuoden lopulla julkistimme tutkimus- ja palvelukehitysyhteistyön Akavan kanssa. Alkuvaiheessa yhteistyö keskittyy nuoriin vastavalmistuneisiin ja heidän elämäntilanteisiinsa räätälöityjen pankkipalveluiden tarjoamiseen. Hieman yli kuukaudessa jo 16 Akavan jäsenliittoa on liittynyt yhteistyöhön. 

Danske Bankin MobilePay-maksuratkaisusta solmittiin vuoden aikana kumppanuus yli 100 kauppiaan kanssa. MobilePay tarjoaa liikkeiden kassaratkaisun lisäksi maksuratkaisun verkkomaksamiseen ja sovellusten väliseen maksamiseen. 

Osana pienten ja keskisuurten yritysasiakkaidemme tukemista jatkoimme omistajavaihdospalvelumme vahvistamista yhdessä vahvan kumppaniverkostomme kanssa. Yhdessä kumppaneidemme kanssa pystymme tukemaan yrittäjää onnistuneessa omistajavaihdoksessa kokonaisvaltaisesti. Laajentamalla palveluamme jatkuvasti haluamme tukea suomalaisia yrityksiä ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan kasvaa ja innovoida.

 
Danske Bankin Suomen toimintojen avainluvut
Danske Bank Oyj:n ohella Danske Bankin Suomen toiminnot kattavat Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorin.
Milj. €1-12 20161-12 2015Muutos
Korkokate331,5332,7-0,3 %
Nettopalkkiotuotot257,8268,7-4,1 %
Arvopaperi ja valuuttatoiminnan nettotuotot16,419,3-14,9 %
Muut tuotot12,211,65,3%
Tuotot yhteensä617,9632,2-2,3 %
Liiketoiminnan kulut375,4376,1-0,2 %
Voitto ennen arvonalentumistappioita242,5256,1-5,3 %
Arvonalentumistappiot luotoista1,312,8-90,0 %
Voitto ennen veroja241,2243,2-0,8 %
Kulu/tuotto -suhde (C/I), %60,8 %59,5 %1,3 %
Luottokanta21 397,320 882,82,5 %
Talletukset18 576,819 830,6- 6,3%
 
Danske Bank Oyj -konsernin avainluvut
Milj. €1-12 20161-12 2015Muutos
Korkokate296,1304,4-2,7 %
Nettopalkkiotuotot230,3234,5-1,8 %
Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot14,414,3 0,8%
Muut tuotot22,421,63,5 %
Tuotot yhteensä563,1574,7-2,0 %
Liiketoiminnan kulut351,7352,5-0,2 %
Voitto ennen arvonalentumistappioita211,5222,2-4,8 %
Arvonalentumistappiot luotoista1,212,6-90,5 %
Voitto ennen veroja210,3209,5 0,3 %
Kulu/tuotto -suhde (C/I), %62,4 %61,4 %1,0 %
Oman pääoman tuotto, %6,7 %6,6 %0,1 %
Vakavaraisuussuhde, %*20,0 %18,4 %1,6 %
Ydinpääomasuhdeluku, (Tier 1), %*19,2 %17,5 51,7 %
Henkilöstön määrä (FTE) kauden lopussa1 5941 730-7,9 %
Luottokanta20 235,119 818,8 2,1 %
Talletukset16 635,518 115,3 - 8,2 %
Oma pääoma2 626,2

2 515,4

4,4 %
Taseen loppusumma28 962,130 312,9- 4,5 %

*Danske Bank Oyj:n tilikauden voittoa verojen jälkeen ei ole luettu mukaan ensisijaisten omien varojen vapaaseen omaan pääomaan vakavaraisuuslaskennassa joulukuun lopussa 2016.

Näkymät vuodelle 2017

Suomen talouden kasvun odotetaan jatkuvan vaatimattomana vuosina 2017–2018 ja korkotason, erityisesti lyhyiden korkojen, odotetaan pysyvän alhaisena myös vuoden 2017 aikana. 

Odotamme luotonannon niin henkilö- kuin yritysasiakkaille jatkavan kasvua vuoden 2017 aikana ja näin korkokatteen sekä tuottojen yhteensä odotetaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna.

Liikekulujen odotetaan olevan hieman alemmalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, sillä pankin tavoitteena on edelleen parantaa kustannustehokkuuttaan ja toimintaprosessejaan. Kaiken kaikkiaan odotamme nettotuloksen vuodelle 2017 olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2016. 

Toimintojen mahdollinen sulautuminen Suomessa

Danske Bank pyrkii jatkuvasti yksinkertaistamaan organisaatiotaan ja parantamaan tehokkuuttaan. Osana tätä työtä Danske Bank -konserni tutkii mahdollisuuksia sulauttaa toimintonsa Suomessa – Danske Bank Oyj ja Danske Bank A/S Helsingin sivuliike – yhdeksi sivuliikkeeksi. Näin Danske Bank -konserni saavuttaisi yhtenäisen organisaatiorakenteen kaikissa Pohjoismaissa.

Muutos olisi luonteeltaan lähinnä tekninen, eikä sillä olisi vaikutusta siihen, miten palvelemme asiakkaitamme. Toimintojen sulauttaminen ei vaikuttaisi myöskään työntekijöihimme.

Osana asian valmisteluja olemme käynnistäneet keskustelut sidosryhmien kuten valvovien viranomaisten kanssa, ja vuoden 2017 aikana odotamme tekevämme toimia, jotka voivat johtaa yhden sivuliikkeen muodostamiseen.

Tilinpäätös kokonaisuudessaan

Danske Bank Oyj -konsernin tammi–joulukuun 2016 tilinpäätös kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja löytyy pankin internet-sivuilta osoitteesta www.danskebank.fi. Danske Bank Oyj -konserni julkaisee vain yhden osavuosikatsauksen 2017. Konsernin tammi–kesäkuun 2017 osavuosikatsaus julkaistaan 20.7.2017.

Danske Bank Oyj - tilinpäätös 2016 PDF

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Risto Tornivaara, Danske Bank Oyj

Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Danske Bank Oyj on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia. www.danskebank.fi

Danske Bank A/S -konserni

Danske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Palvelemme yli 3,4 miljoonaa henkilö-, yritys- ja instituutioasiakasta, joille tarjoamme pankkipalveluiden lisäksi henki- ja eläkevakuutuksia, varainhoitoa, kiinteistönvälitys- ja leasing-palveluita.anske Bank on pohjoismainen yleispankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Palvelemme yli 3,4 miljoonaa henkilö-, yritys- ja instituutioasiakasta, joille tarjoamme pankkipalveluiden lisäksi henki- ja eläkevakuutuksia, varainhoitoa, kiinteistönvälitys- ja leasing-palveluita.

Tavoitteemme on tulla tunnetuksi luotetuimpana taloudellisena kumppanina, ja haluamme tuottaa pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, sijoittajille sekä yhteisöille joiden osana toimimme.

Danske Bank A/S–konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. www.danskebank.com