Content is loading
Siirry sisältöön

Nuoret ja naiset kirittävät digitaalista autokauppaa

Suomalaiset aloittavat auton hankinnan nettiä selaamalla. Nyt myös autorahoitus on siirtymässä vahvemmin verkkoon. Erityisesti naiset ja nuoret ovat digitalisoituvassa autokaupassa mielenkiintoinen kohderyhmä. Tulokset ovat peräisin Danske Bankin rahoitusyhtiö Danske Financen vuosittain Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta.

Uusi auto on tänäkin keväänä monen suomalaisen haaveissa. Auton hankinnasta unelmoi tuoreen tutkimuksen perusteella joka viides suomalaisista (19 %) ja näistä lähes joka toinen (44 %) aikoo myös toteuttaa autounelmansa vuoden sisällä. On myös entistä todennäköisempää, että suomalaiset hankkivat täysin uuden auton. Tärkeimpänä uuden menopelin valintakriteerinä suomalaiset pitävät auton taloudellisuutta, ja joka viides (21 %) valitsisi seuraavaksi autokseen sähkö-, kaasu- tai hybridiauton.

Epävarmuus rahoituksen saamisessa on kuitenkin tällä hetkellä kaikkein merkittävin syy autounelmien toteuttamatta jättämiselle. Lähes 60 % vastaajista saattaa jättää auton hankkimatta, jos varmuutta rahoituksen saamisesta ei ole.

Kaikista vastaajista jopa 86 % olisi valmis hoitamaan auton hankintaan liittyviä asioita verkossa. Verkkoon mennään ensisijaisesti hakemaan tietoa: jopa 84% aloittaa autonhankintansa etsimällä tietoja ja vertailemalla netissä erilaisia vaihtoehtoja. Autokaupat voisi lyödä lukkoon verkossa 14 % vastaajista. 

–  Askel digitaalisesta tiedonhausta itse kaupan solmimiseen on niin pieni, että jatkossa kasvava osa autokaupasta hoitunee alusta loppuun verkossa. Myös autokauppaan liittyvän rahoituksen hoitaminen itsenäisesti verkossa on yhä tärkeämpää suomalaisille, sanoo Altti Kuuri Danske Financesta. 

Rahoitusvaihtoehtojen kartoittamisessa verkko on autoliikettä tai pankkia merkittävämpi, vaikka lopullinen päätös tehdäänkin autoliikkeessä tai pankissa. Vastaajista 31 % etsii tietoa rahoituksesta digitaalisissa kanavissa, ja kolmannes heistä olisi valmis tekemään rahoitushakemuksen itsenäisesti verkossa etukäteen.

Erityisesti nuoret digitaalisen autokaupan edelläkävijöinä

Autokaupan digitalisoituminen vaikuttaa kyselytutkimuksen mukaan olevan ikäkysymys. Rahoituksen olisi valmis hankkimaan verkossa yli 40 % alle 46-vuotiaista, kun taas yli 46-vuotiaista vastaava luku on hiukan alle 20 %.

– Auton hankinnan digitaaliset palvelut houkuttelevat kaikista eniten alle 46-vuotiaita. Autokaupan toimijoiden onkin syytä hankkia valmiudet digitalisoitumiseen, koska nuoremmat autonostajat haluavat jo nyt kaupoille verkkoon, kannustaa Kuuri.

Sen sijaan verkkomaksu näyttää tehneen tietään kaikkien ikäryhmien ostokäyttäytymiseen autokaupoilla. Alle 46-vuotiaista lähes puolet olisi valmis maksamaan auton verkossa, ja yli 46-vuotiaiden keskuudessakin noin kolmannes vastaajista on samalla kannalla.

Naiset suhtautuvat autoihin miehiä järkiperäisemmin

Naisostajan unelma autokaupoilla on ympäristöystävällinen ja edullinen auto, jonka kulutus on pieni ja rahoitus on taattu. Miehet sen sijaan unelmoivat hienommista ja paremmin varustelluista autoista. Naisista 63 % valitsisi alle 20 000 € maksavan auton, kun taas miehistä vastaava luku on 49 %. 

Naisostajien kohtaaminen autoliikkeessä ei suju tänä päivänä aivan kitkatta. Naisasiakkaista 42 % kokee, että myyjät suhtautuvat heihin eri tavalla kuin miesasiakkaisiin (alle 36-v.: 61 %) ja jopa 61 % (alle 36-v.: 74 %) kokee, että myyjät sivuuttavat naisen ostajana ja puhuttelevat ensisijaisesti mukana olevaa miestä autokaupoilla. 

Tämä kohtelu näkyykin siinä, että alle 36-vuotiaista naisista merkittävästi suurempi osa aikoo jatkossa vähentää autoliikkeissä asiointia ja siirtyä hoitamaan auton ostamiseen liittyviä asioita verkossa itsenäisesti. Valtaosa naisista (62 %) kokee kuitenkin saavansa kysymyksiinsä myyjältä vastauksen asiallisesti ja vähättelemättä.

– Naiset ovat erityisen kiinnostava kohderyhmä toisaalta asiakaskokemuksen parantamisen osalta, mutta erityisesti juuri digitaalisen autokaupan kehittämisessä, Danske Financen Kuuri toteaa.

Lisätietoja: 
Stefan Thesslund, Danske Finance Oy
Puh. 050 526 6265, stefan.thesslund@danskebank.fi