Content is loading
Siirry sisältöön

Nuoret säästävät ensiasuntoon lyhyesti ja vähän

Danske Bankin teettämän Ensiasunnon ostajat 2016 -kyselytutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa nuorista pitää itseään suunnitelmallisena rahankäyttäjänä. Asuntoon säästetään kuitenkin lyhyen aikaa ja säästösummat ovat pieniä. Ensiasunnon ostajia tuleekin käsitellä myös sääntelyn näkökulmasta erityisryhmänä – julkisessa keskustelussa esitetty sääntely voisi iskeä heihin kaikista voimakkaimmin.

Danske Bankin Taloustutkimuksella teettämään kyselytutkimukseen vastanneista yli 1000 suomalaisesta nuoresta (18-35-vuotiaat) yli kaksi kolmasosaa pitää itseään suunnitelmallisena rahankäyttäjänä – vain 22 % vastaajista kokee olevansa huolettomia rahan suhteen. Jo asunnon omistaneista noin puolet oli kuitenkin säästänyt asunnon ostamista varten alle kolme vuotta ja yli puolet (59 %) vähemmän kuin 300 euroa kuukaudessa. 

- Myös sääntelyssä tulee ottaa huomioon ensiasunnonostajat erityisryhmänä, sillä heillä on usein asunnonvaihtajia matalampi tulotaso ja vähemmän säästöjä. Jos esimerkiksi maksimilainamäärä sidotaan sen hetkisiin tuloihin, tämä vaikuttanee ensiasunnonostajiin eniten. Ensiasunnon ostajien mahdollisuus päästä kiinni omaan asuntoon on säilyttävä erityisesti kasvukeskuksissa, joissa ensiasuntojen hinnatkin ovat korkeammat, Danske Bankin henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Kenneth Kaarnimo toteaa.

Miesvastaajat ovat säästäneet ensiasuntoa varten naisvastaajia selvästi useammin (59 % vs. 39 %). Yli kaksi kolmasosaa heistä ei näe taloudellisilla kannustimilla kuten ASP-säästämisellä tai verohelpotuksilla olleen vaikutusta asunnonostoonsa. Jo asunnon omistaneet näkevät omistusasuntonsa ensisijaisesti kotina (70 %) – vain kahdeksalle prosentille kyseessä on ensisijaisesti sijoitus. 95 prosenttia omistusasujista on tyytyväisiä asumismuotoonsa.

Omistusasunto tärkeä – ei tietoa mihin on varaa 

Nuorisobarometri 2016* osoittaa, että kaksi kolmasosaa vastaajista pitää erittäin tai melko tärkeänä, että on saavuttanut omistusasunnon 35-vuotiaana. 

- Oma koti pitää pintansa nuorten unelmana. Tämän rinnalla on selvää, että myös ihmissuhteet ja matkustelu ovat suuressa roolissa nuorten elämässä. On tärkeää, että samalla kun lyhentää asuntolainaa, voi myös nauttia elämästä. Tämä näkyykin joustavissa asuntolainoissamme esimerkiksi maksuttomana mahdollisuutena lyhennysvapaisiin, Kaarnimo kuvailee.

Kaksi kolmasosaa Ensiasunnon ostajat 2016 -kyselytutkimukseen vastanneista, jotka eivät ole omistaneet asuntoa uskovatkin omaan asuntoon tulevaisuudessa. Syyt omistaa asunto liittyvät nimenomaan taloudellisiin tekijöihin, omistaminen nähdään hyvänä sijoituksena, tapana kerryttää varallisuutta ja edullisempana kuin vuokra-asuminen. 

- Estävinä tekijöinä nousee taloudellisten syiden lisäksi elämäntilanne. Lähes kaksi kolmasosaa tutkimukseemme vastanneista ei tiedä, mihin heillä olisi varaa. Vastaajilla oleva näkemys asunnonostokyvystään perustuu useimmiten internetistä tai sosiaalisesta mediasta hankittuun tietoon, Kaarnimo päättää.

Danske Bank aloitti toukokuussa 2016 kampanjan, jolla haluttiin rohkaista ensimmäisen oman kodin ostajia tarjoamalla vuoden 2016 loppuun asti ensiasunnon ostajille Vakaa Plus -asuntolaina ilman järjestelykuluja sekä jopa 100 euron pesämuna säännöllisen rahastosäästämisen aloittaville ensiasunnon ostajille. Kampanjan myötä ensiasunnon ostamiseen myönnettyjen lainojen määrä nousi 26 % vuoden aikana. Danske Bankin pääteema myös tänä vuonna ovat nuoret: Danske Bank järjestää yhdessä kumppaninsa Nuorten Akatemian kanssa yhteensä 130 nuorten unelmatyöpajaa eri puolilla Suomea lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuoden 2017 loppuun mennessä. Työpajojen johtoajatus on Elä nyt – nuoria rohkaistaan sekä unelmoimaan että miettimään muun muassa taloudenhallinnan avulla miten omat unelmat voi muuttaa suunnitelmiksi.  Danske Bankin ”Elä nyt” -hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017 ja juhlimme sillä myös Danske Bankin 130-vuotiasta taivalta Suomessa.  

Ensiasunnon ostajat 2016 -kysely:
Ensiasunnon ostajat 2016 -kyselytutkimuksen toteutti Danske Bankin toimeksiannosta Taloustutkimus Oy.  Kyselyyn vastasi 21.-27.9.2016 yhteensä 1 034 18-35 vuotiasta suomalaista.

Lisätietoa:
Kenneth Kaarnimo, Danske Bank, puh. 010 546 8319