Content is loading
Siirry sisältöön

Kyselytutkimus: lähes kaikilla suomalaisilla nuorilla on unelmia – muttei tasavertaisia mahdollisuuksia toteuttaa niitä

Danske Bankin ja Aula Researchin aikuisille suunnatun Elä nyt -kyselytutkimuksen* vastaajista suurin osa kokee, ettei suomalaisilla nuorilla ole tasavertaisia mahdollisuuksia toteuttaa unelmiaan. Silti he uskovat, että suomalaisilla nuorilla on unelmia. Aikuiset uskovat nuorten unelmoivan työpaikasta, perheen perustamisesta ja hyvästä taloudesta. Sen sijaan vastaajat itse katuisivat kaikista eniten, elleivät olisi 100-vuotiaana matkustelleet ja nähneet maailmaa.

Kyselytutkimuksen vastaajista 78 % näkee, ettei nuorilla ole Suomessa tasavertaisia mahdollisuuksia toteuttaa unelmiaan. Silti selvä enemmistö (65 %) vastaajista näkee, että yhteiskunta tarjoaa nuorille hyvät edellytykset toteuttaa unelmiaan. Elä nyt -kyselytutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa vastaajana ovat vanhemmat, opetus- ja koulutushenkilökunta, nuorten työnantajat ja yhteiskunnalliset vaikuttajat. Kyselytutkimuksen seuraavassa vaiheessa keväällä 2017 lähestytään nuoria itseään. 

– Suomen 100-vuotisjuhlavuoden teemamme on nuoret – meistä jokaisen tulisi olla mukana rakentamassa Suomea, jossa jokaisen nuoren unelma on yhtä arvokas. Rakennustyötä ei voi jättää yksin yhteiskunnan harteille, vaan vastuu on kaikilla suomalaisilla, Danske Bank Suomen toimitusjohtaja Risto Tornivaara toteaa. 

Käsitykset siitä, minkä tahojen vastuulla tuen ja työkalujen tarjoaminen nuorille on, vaihtelevat hieman. Vastaajista suurin osa (89 %) näkee tuen ja työkalujen tarjoamisen nuorten unelmien toteuttamiseen olevan kodilla, sitä seuraavat koulut ja oppilaitokset (81 %) ja yhteiskunta eli valtio ja kunnat (75 %). Pienituloisissa kotitalouksissa (kotitalouden bruttotulot alle 25 000 euroa) yhteiskunnan vastuu nähdään huomattavasti suuremmaksi (91 %) kuin kodin (61 %). Suurituloisimmassa tuloluokassa (kotitalouden tulot yli 100 000 euroa) sitä vastoin korostetaan kodin merkitystä (87 %) yli yhteiskunnan (57 %). 

Aikuiset uskovat nuorten perinteisiin unelmiin

Aikuiset uskovat nuorten unelmoivan perinteisistä aiheista: työpaikasta (67 %), perheen perustamisesta (29 %) ja hyvästä taloudesta (28 %). Perheellisistä vastaajista yhdeksän kymmenestä toteaa, että heidän perheensä lapsella on unelmia. 

– Tämä vastaa omaa käsitystämme: olemme tavanneet nuoria kouluissa tänä syksynä ja kuulleet, että heillä lähes poikkeuksetta on tulevaisuuden unelmia. On ollut ilahduttavaa nähdä, kuinka erilaisia nuorten unelmat ovat aina opiskeluista omaan kotiin ja hyviin sosiaalisiin suhteisiin sekä vapaaehtoistöihin maailman toisella puolen, Tornivaara jatkaa.

Nuorten unelmien tukemiseksi, vastaajat odottavat yhteiskunnalta erityisesti nuorten koulutukseen panostamista. Tärkeimmiksi nuorille suunnatuiksi palveluiksi vastaajat nostivat maksuttoman koulutuksen ja opintotuen. Sen sijaan taloustaitojen opetusta tai yrittäjyyskasvatusta ei pidetty yhtä tärkeänä, vaikka vastaajat selvästi arvioivatkin nuorten taloustaidoissa olevan vielä kehittämisen varaa. 

- Vastauksissa yllätti se, miten paljon nuorten vanhemmat, koulut ja työnantajat antavat yhteiskunnalle vastuuta nuorten tukemisessa. Kodin merkitys on kuitenkin ratkaiseva unelmien toteutumisen kannalta. Kotitaustalla on suuri vaikutus esimerkiksi siihen, miten nuorten tulevaisuutta suunnitellaan sekä siihen, miten perheissä keskustellaan rahankäytöstä ja säästämisestä, Aula Researchin toimitusjohtaja Juha Vekkilä toteaa.

Danske Bank järjestää yhdessä kumppaninsa Nuorten Akatemian kanssa yhteensä 130 nuorten unelmatyöpajaa eri puolilla Suomea lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuoden 2017 loppuun mennessä. Työpajojen johtoajatus on Elä nyt – nuoria rohkaistaan sekä unelmoimaan että miettimään muun muassa taloudenhallinnan avulla miten omat unelmat voi muuttaa suunnitelmiksi.  Danske Bankin ”Elä nyt” -hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.  

Lisätietoa Danske Bankin Suomi 100 -hankkeesta: www.danskebank.fi/suomi100

* Aula Research Oy toteutti Danske Bankin toimeksiannosta Elä nyt -kyselytutkimuksen nuorten unelmista 5.1.-3.2.2017 välisenä aikana sähköisellä kyselyllä ja puhelinhaastatteluin. Kyselyyn vastasi 1088 henkilöä, joista nuorten vanhempia 409, opetus- ja koulutushenkilökuntaa 252, nuorten työnantajia 205 ja yhteiskunnallisia vaikuttajia 204. Kyselytutkimuksen seuraavassa vaiheessa keväällä 2017 lähestytään nuoria itseään.

Lisätietoja:
Risto Tornivaara, toimitusjohtaja, Danske Bank Suomi, puh. 010 546 6675
Juha Vekkilä, toimitusjohtaja, Aula Research, puh. 050 352 5335