Content is loading
Siirry sisältöön

Kyselytutkimus: Suomalaisnuoret uskovat perinteisiin unelmiin ja pitävät niiden saavuttamista realistisena

Nuorten suurin unelma tällä hetkellä on työpaikan ja ammatin löytyminen. Unelmien työpaikka on sisällöltään mielekäs ja koulutusta vastaava.

Nuorten suurin unelma tällä hetkellä on työpaikan ja ammatin löytyminen. Unelmien työpaikka on sisällöltään mielekäs ja koulutusta vastaava. Perinteisten, arkeen liittyvien unelmien lisäksi nuoret haaveilevat matkustelus¬ta. Maailman näkeminen ja eri kult-tuureihin tutustuminen on lähes joka kolmannen nuoren haave. Kun lisäksi monet mainitsivat unelmakseen ulko-mailla opiskelun tai työskentelyn, voi todeta, että kansainvälisyys on erittäin tärkeä asia suomalaisille nuorille. Sen sijaan esimerkiksi rikastumisesta unelmoi vain 4 prosenttia suomalaisnuorista, kertoo Elä nyt -kyselytutkimus.

Nuorten top 5 unelmat:

 1. Mielekäs työpaikka ja ammatti
 2. Matkustelu: maailman näkeminen ja eri kulttuureihin tutustuminen
 3. Oma koti
 4. Perheen perustaminen
 5. Opiskelupaikka

Suomalaisnuorista peräti 81 prosentilla on ainakin alustava suunnitelma unelman toteuttamiseksi, ja 88 prosenttia nuorista uskoo unelmansa toteutuvan ainakin joltain osin. Peräti neljäsosa nuorista uskoo unelmansa toteutuvan kokonaan. Tärkein tekijä unelman toteuttamisen näkökulmasta on nuorten mielestä itseluottamus ja usko omaan osaamiseen, ja toiseksi tärkeimmäksi nousevat ahkeruus ja vaivan näkeminen. Yhteiskunnan tuet ja palvelut tulevat nuorten mielissä vasta kaukana perässä.

”Nuoret ajattelevat unelmien saavuttamista itsensä ja oman tekemisensä kautta. Eivät – kuten usein väitetään – rakenteiden tai tukiverkostojen kautta. Nuoret tietävät selkeästi, että unelmat eivät toteudu itsestään, vaan ne pitää toteuttaa. Se vaatii nuorelta itseltään draivia ja määrätietoisuutta, mutta myös meiltä nuorten kanssa tekemisissä olevilta tukea ja kannustusta”, sanoo Danske Bank Suomen toimitusjohtaja Risto Tornivaara.

Nuoret pitävät monia isompiakin unelmia hyvin realistisina saavuttaa, ja kaikkein realistisempana unelmana he pitävät asunnon ja perheen hankkimista. Myös itseä kiinnostavaa työtä ja menestyvän yrityksen perustamista pidetään hyvin realistisina unelmina. Toisaalta voi kysyä miksi vain 77 prosenttia nuorista Suomessa pitää realistisena ajatusta kasvattaa lapsensa vakaassa ja turvallisessa yhteiskunnassa.

 • 90 % nuorista pitää realistisena unelmana oman asunnon, puolison ja kolmen lapsen hankkimista.
 • 89 % nuorista pitää realistisena unelmana itseä kiinnostavaa työtä.
 • 82 % nuorista pitää realistisena unelmaa menestyvästä yrityksestä.
 • 80 % nuorista pitää realistisena unelmaa maailman ympäri matkustamisesta.
 • 77 % nuorista pitää realistisena unelmaa voida kasvattaa lapsensa vakaassa ja turvallisessa yhteiskunnassa.
 • 69 % nuorista pitää realistisena unelmaa rikastumisesta.
 • 51 % nuorita pitää realistisena unelmaa maailman muuttamisesta.

Danske Bank haluaa juhlistaa 100-vuotiasta Suomea, ja samalla omaa 130-vuotista pankkitaivaltaan Suomessa, tukemalla nuorten talousosaamista ja ainutkertaisia unelmia, ja auttamalla unelmien muuttamista suunnitelmiksi. Sen sijaan, että nuorille sanottaisiin: ”Elä nyt hulluja puhu”, sanotaan: ”Elä nyt.” Danske Bankin Elä nyt -hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. Hankkeen yhteydessä tuotetaan myös tietoa sekä nuorten että päättäjien näkemyksistä siitä, millaisia unelmia 100-vuotiaan Suomen nuorilla on ja millaiset mahdollisuudet heillä on toteuttaa unelmiaan.

* Tutkimusraportissa esitellyn Elä nyt! -kyselytutkimuksen nuorten unelmista ja unelmien mahdollistajista toteutti Danske Bankin toimeksiannosta Aula Research Oy. Sähköiseen kyselyyn vastasi 4.4–24.4.2017 yhteensä 614 15–29-vuotiasta suomalaista nuorta.

Koko tutkimusraportti luettavana osoitteessa:
http://www.danskebank.fi/PDF/fi/Henkiloasiakkaat/Kampanjat/Nuorisotutkimusraportti_2017.pdf

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: 
Anita Nousiainen, viestintäpäällikkö, Danske Bank Suomi, p. 040 766 82 95, anita.nousiainen@danskebank.fi