Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bankin Suomen tammi-joulukuu 2018: Hyvä luotonannon kasvu jatkui koko vuoden

Danske Bank Suomen toiminnot kehittyivät vakaasti vuonna 2018, vaikka Suomen kansantalouden kasvun vauhti alkoi hidastua.

Luotonannon kysyntä oli hyvä, ja asiakastyytyväisyys säilyi vakaana. Luotonannon kasvu jatkui koko vuoden vakaana, erityisesti yritysasiakkaiden luotonannon kasvaessa voimakkaasti. Pankin kokonaisluottokanta kasvoi 5 %.

Danske Bank Suomen liiketoiminnan kokonaistuotot olivat 612,4 miljoonaa euroa vuonna 2018 (2017: 645,4 miljoonaa euroa). Nettopalkkiotuotot ja arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot pienentyivät lähinnä rahoitusmarkkinoiden haastavien olosuhteiden, sisäisten palkkiorakenteiden muutosten ja paikallisten riskipositioiden siirtämisen vuoksi. Nettokorkotuotot olivat edellisvuoden tasolla. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 21 %, pääasiassa uuteen Mandatum Life -yhteistyösopimukseen liittyvien kertaluontoisten erien vuoksi. Tulos ennen veroja oli 174,1 miljoonaa euroa, heijastaen muun muassa näitä kertaluontoisia eriä.

”Vuosi 2018 oli monella tapaa haastava toimintaympäristö pankeille, kun alhaiseen korkotasoon yhdistyivät epävarmuus rahoitusmarkkinoilla sekä tiukka kilpailu kaikissa asiakassegmenteissä. Danske Bankin Suomen henkilö- ja yritysasiakasliiketoiminnoissa luottokysyntä oli vilkasta, ja uudet sijoituspalvelumme kiinnostivat asiakkaita laajasti. Lisäksi laajensimme ja vahvistimme kumppanuussopimustamme Akavan ja sen liittojen kanssa, mikä mahdollistaa yhä useammille suomalaisille kilpailukykyisen asuntolainan ja sijoituspalvelut”, sanoo Danske Bankin Suomen maajohtaja Leena Vainiomäki.

Danske Bankin Suomen toimintojen avainluvut

Milj. €

2018

2017

muutos

Korkokate

355,7

357,3

0 %

Nettopalkkiotuotot

233,9

250,9

-7 %

Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot

20,1

18,0

11 %

Muut tuotot

2,7

19,2

-86 %

Tuotot yhteensä

612,4

645,4

-5 %

Liiketoiminnan kulut

445,7

368,0

21 %

Voitto ennen arvonalentumistappioita

166,7

277,4

-40 %

Arvonalentumistappiot luotoista

-7,4

-0,8

-

Voitto ennen veroja

174,1

278,2

-37 %

Kulut/tuotto -suhde (C/I), %

73 %

57 %

16 %

Luottokanta

23 165,5

22 046,4

5 %

Talletukset

19400,1

22321,8

-13 %

 

Lisätietoja:

Maajohtaja Leena Vainiomäki, Danske Bank Suomi, puh. 010 546 6675