Content is loading
Siirry sisältöön

Naisten aktiivisuuden ero miehiin Suomessa Pohjoismaiden pienin: ”Sijoittamisessakin mansplainaus kannattaa unohtaa”

Suomalaiset naiset sijoittavat toiseksi eniten pohjoismaalaisista naisista. Eniten sijoituksia tekevät ruotsalaiset. Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto iloitsee naistenpäivänä suomalaisnaisten sijoitusinnon kasvamisesta.

Suomessa sukupuolten sijoittamisaktiivisuus eroaa vähiten Pohjoismaista, kertoo Danske Bankin taloudellinen mielenrauha -tutkimus. Suomessa miehistä kertoo sijoittavansa 42 prosenttia, kun naisilla osuus on 30 prosenttia. 

Aktiivisempia naissijoittajia löytyy vain Ruotsista, jossa naisista sijoittaa 38 prosenttia. Ruotsalaisista miehistä sijoittajia on 51 prosenttia.

”Suomalaisnaiset ovat etenkin viime vuosina lähteneet aktiivisesti perehtymään sijoittamiseen, ja tämä varmastikin heijastuu näihin lukuihin. Ruotsalaisnaisten sijoittaminen selittyy paljolti maan yleisellä sijoittamisinnolla. Kaikista ruotsalaisista 44 prosenttia kertoo sijoittavansa, kun Suomessa tämä osuus jää 36 prosenttiin”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Kivipelto muistuttaa, että sijoittaminen on myös naisille hyvä tapa varautua yhä piteneviin elämiin.

”Naisten pienemmät ansiot selittävät varmasti osittain eroa miesten ja naisten välillä. Matalammat ansiot kuitenkin myös tarkoittavat matalampaa eläkettä samalla, kun naiset tyypillisesti elävät pidempään. Tässä yhtälössä pitkäaikainen sijoittaminen voi olla hyvä apu naiselle”, Kivipelto sanoo.

Taloudellinen mielenrauha -tutkimuksen mukaan yleisin syy olla sijoittamatta on ylimääräisen rahan puute. Naisille korostuvat tämän lisäksi itseluottamuksen puute ja sijoittamisen vaikeaselkoisuus.

Mihin naiset sijoittavat?

Tänä vuonna suomalaisnaisista aikoo säästää ja sijoittaa 54 prosenttia. Tästä valtaosa jää kuitenkin enemmän säästämiseksi, sillä 38 prosenttia aikoo säästää tilille. Osakkeisiin aikoo sijoittaa 11 prosenttia ja rahastoihin 21 prosenttia. Luvut sisältävät päällekkäisyyksiä, sillä tutkimuksessa vastaaja sai valita useita sijoituskohteita.

”Tilille säästäminen on hyvä alku sijoittamiselle. Se osoittaa, että naisilla on kykyä suunnitella talouttaan siten, että säästöön jää rahaa. Ongelma on kuitenkin se, että nykyisillä koroilla inflaatio uhkaa syödä tilillä olevia säästöjä. Siksi sijoitussuunnitelma ja riittävän pitkä sijoitusaika olisivat iso askel eteenpäin.”

Ero miehiin on selvä: miehistä 64 prosenttia aikoo säästää ja sijoittaa. Erot muodostuvat juuri perinteisestä sijoittamisesta: miehistä yli viidennes sijoittaa osakkaisiin ja yli neljännes rahastoihin.

”Sijoituspuhe on edelleen järkyttävän miehistä, jossa kerskutaan omasta osaamisesta syntyneillä onnistumisilla ja jätetään kertomatta epäonnistumiset. Tämä mansplainaus kannattaa unohtaa, hahmottaa oma osaaminen ja tarpeet ja tarvittaessa hakea neuvontaa sijoitussuunnitelman tekemiseen. Sijoittajina naisten vahvuus on rauhallisuus, harkittu riskinotto hosumisen sijaan.”

Tietoa tutkimuksista
Danske Bank on teettänyt tutkimukset tutkimus YouGovilla. 
Pohjoismaista sijoittamisaktiivisuutta koskeva osuus tehtiin maalis-huhtikuussa 2018.  Suomessa toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 3035 yli 18-vuotiasta suomalaista. Pohjoismaissa vastaajia oli yhteensä noin 16 000.
Tämän vuoden sijoittamista koskeva kysely tehtiin web-kyselynä 21.12.2018 – 3.1.2019 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Vastaajia oli 1511 yli 18-vuotiasta suomalaista.
Suomalaisista osakkaisiin, rahastoihin tai vastaaviin sijoittaa 36 prosenttia. Miehillä osuus on 42 ja naisilla 30 prosenttia.
Ruotsalaisista osakkaisiin, rahastoihin tai vastaaviin sijoittaa 44 prosenttia. Miehillä osuus on 51 ja naisilla 38 prosenttia.
Tanskalaisista osakkaisiin, rahastoihin tai vastaaviin sijoittaa 32 prosenttia. Miehillä osuus on 38 ja naisilla 25 prosenttia.
Norjalaisista osakkaisiin, rahastoihin tai vastaaviin sijoittaa 33 prosenttia. Miehillä osuus on 41 ja naisilla 26 prosenttia.
Suomalaisnaisten syyt sijoittaa ovat taloudellisen puskurin luominen (66 prosenttia) ja parempi tuotto (47 prosenttia). Syyt olla sijoittamatta ovat ylimääräisen rahan puute (59 prosenttia), taitojen puute omasta mielestä (28 prosenttia) ja liika riskialttius (20 prosenttia).
Suomalaisnaisista aikoo säästää ja sijoittaa tänä vuonna osakkeisiin 11 prosenttia, rahastoihin 21 prosenttia, sijoitusasuntoon kaksi prosenttia ja tilille 38 prosenttia.

Lisätietoja:

Lehdistöpäällikkö Josi Tikkanen, Danske Bank, josi.tikkanen@danskebank.fi, 050 32 69 701