Content is loading
Siirry sisältöön

Sijoita kuin nainen: ”Naiset toimivat miehiä yleisemmin ammattisijoittajien tavoin”

Naiset eivät ole sijoittajina yksinäisiä susia, vaan hakevat tietoa ja neuvoa ammattilaisilta. Senioristrategin mukaan nainen markkinoilla muistuttaa usein enemmän ammattisijoittajaa kuin mies. Danske Bank tutustui naistenpäivän kunniaksi naisiin sijoittajina.

Danske Bank jakoi sijoittajat viime vuonna tehdyssä tutkimuksessaan* kolmeen ryhmään: neuvoa hakeviin, mutta itse päätöksen tekeviin, valtuuttajiin ja kaupankävijöihin, jotka itse valitsevat sijoituskohteensa arvopaperitasolla oman tiedonhaun avulla. Naisista suurin osa kuuluu neuvoa hakeviin sijoittajiin. 64 prosenttia naisista haluaa saada sijoitusneuvontaa ammattilaiselta, mutta tehdä sijoituspäätökset itse. Miehistä tähän ryhmään kuuluu noin 40 prosenttia. Naisista noin viidennes toimii markkinoilla itsenäisesti. Miehillä tämä osuus on kaksinkertainen.

”Näyttäisi siltä, että naiset toimivat miehiä yleisemmin ammattisijoittajien tavoin. Erään tutkimuksen mukaan miehet tekevät 45 prosenttia enemmän osakekauppoja vuodessa kuin naiset. Paljon kauppaa käyvät saattavat ainakin kokea hallinnan tunnetta sijoituksistaan, ja uskovat saavansa aktiivisella toiminnalla parempaa tuottoa. Näin ei kuitenkaan tutkimusten mukaan ole, vaan esimerkiksi samassa tutkimuksessa huomattiin miesten menettäneen kaupankäyntikulujen vuoksi tuottoa vuodessa lähes prosentin enemmän kuin naisten”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Mitä salkusta löytyy?

Perinteinen käsitys naisista varovaisina sijoittajina ei täysin näy sijoituskohdevalinnoissa. Naisilla on enemmän uskallusta tähyillä kotimarkkinoita kauemmaksi. Miehistä yli 50 prosenttia pitää kiinnostavimpana sijoituskohteena kotimaisia osakkeita. Naisista noin 40 prosenttia piti kiinnostavimpina kotimarkkinoita, mutta myös kehittyvien maiden osakkeita. Tämä ei tule täysin esiin salkun sisällöstä, sillä yli 70 prosentilla salkusta löytyy lähinnä suomalaisia osakkeita.

Naiset suosivat eniten osakerahastoja, yhdistelmärahastoja, jotka pitävät sisällään sekä osakkeita että joukkovelkakirjoja, ja osakkeita.

Kuinka suuri on sitten naisten sijoitussalkun koko? Danske Bank kysyi tutkimuksessaan myös, kuinka paljon vastaajilla on sijoitusomaisuutta. Kaikkien vastaajien keskiarvo on 101 000 euroa. Naisilla keskiarvo on 73 000 euroa. Miesten sijoitusomaisuus on keskimäärin 124 000 euroa.

Voiko siis sanoa, että naisen euro sijoittamisessa on 58 senttiä?

”Naisten ja miesten sijoitusvarallisuuden koko heijastaa varmasti tuloeroja ja erilaista urakehitystä, mutta myös miesten kiinnostusta talouteen ja sijoittamiseen. Useiden tutkimuksien mukaan naiset ovat sijoittajina menestyvämpiä kuin miehet. Kannustan siksi naisia rohkaistumaan ja miettimään mahdollisuuksiaan sijoittaa”, Kivipelto sanoo.

Naisten ja miesten tavoitteet sijoittamiselle

Danske Bank kysyi viime syksynä teettämässään tutkimuksessa syitä sijoittamiselle. Vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja.

Naisten tärkeimmät syyt
1.Kartutan puskuria pahan päivän varalle: 67 prosenttia
2.Jotta minulla olisi varaa toteuttaa unelmiani: 34 prosenttia
3.Haluan varmistaa, että voin aikanaan jättää perintöä: 7 prosenttia

Miesten tärkeimmät syyt
1.Kartutan puskuria pahan päivän varalle: 61 prosenttia
2.Jotta minulla olisi varaa toteuttaa unelmiani: 31 prosenttia
3.Sijoittaminen on minulle harrastus: 25 prosenttia

*) Danske Bankin Kantar Sifo Prosperalla teettämään verkkopaneelikyselyyn vastasi syyskuussa 2017 1000 suomalaisen edustava otos.