Content is loading
Siirry sisältöön

Kuka Suomessa voi vaurastua? Danske Bank kysyi tätä suomalaisilta

Suomalaiset uskovat, että koulutus oikeisiin ammatteihin tuottaa parhaat mahdollisuudet vaurastua. Todennäköisimmin vaurastuminen onnistuu yritysjohtajalta, lakimieheltä tai lääkäriltä.

Varmin tie vaurastumiseen on suomalaisten arvion mukaan oikein valittu ala. Eniten suomalaiset uskovat yritysjohtajan, lääkärin, juristin ja huippu-urheilijan vaurastumiseen. Danske Bankin YouGovilla teettämän tutkimuksen mukaan yli 50 prosenttia suomalaisista pitää näiden ryhmien edustajien vaurastumisen todennäköisyyttä erittäin suurena. Suomalaiset uskovat myös poliitikoiden vaurastumiseen, jonka todennäköisyyttä 46 prosenttia pitää suurena. Tavallisen suomalaisen vaurastumiseen uskoo 18 prosenttia suomalaisista.

Tutkimuksen mukaan vauraus merkitsee suomalaisille taloushuolista vapaata elämää.

”Tulot ovat tärkeä osa ihmisten taloudellisessa tilanteessa. Silti kuva ei ole niin yksinkertainen kuin voisi ajatella. Suomalaisille vauraus merkitsee eniten tilannetta, jossa ei tarvitse huolehtia rahasta. Tätä voi kutsua taloudelliseksi mielenrauhaksi. Tällaista vaurautta kaikkien suomalaisten pitäisi pystyä rakentamaan”, sanoo varallisuudenhoidon johtaja Kimmo Laaksonen Danske Bankista.

Todennäköiset vaurastujat kerryttävät omaisuutensa palkkatuloilla, suomalaiset arvioivat. Palkkatulot ovat todennäköisin keino vaurastua kaikille yritysjohtajalle, lakimiehelle, lääkärille, urheilijalle, poliitikolle ja insinöörille. 

”Tulos osoittaa suomalaisten uskovan perinteisesti korkeatuloisena pidettyihin ammatteihin vaurauden synnyttäjänä. Tulos on ennakoitava, mutta jättää varjoonsa monia muita tapoja vaurastua ja saavuttaa taloudellista mielenrauhaa”, Laaksonen toteaa.

Sijoittamisen merkitys liian pieni

Suomalaiset eivät itse koe voivansa vaurastua. Tutkimuksen mukaan vain 11 prosenttia uskoo voivansa suurella tai erittäin suurella todennäköisyydellä vaurastua jossain vaiheessa elämäänsä. Todennäköisimmiksi vaurastumiskeinoikseen suomalaiset arvioivat säännöllisen säästämisen ja kulukurin sekä lottovoiton.

”Suomalaiset eivät usko, että voivat vaurastua palkkatuloillaan. Sijoittamalla vaurastumiseen uskoo 18 prosenttia suomalaisista. Tämän osuuden pitäisi olla suurempi, sillä säännöllisellä säästämisellä ja sijoittamisella vauraus kertyy todennäköisemmin kuin lottovoitolla”, Laaksonen sanoo. 

Laaksosen mukaan sijoittamisen merkitystä vaurauden luomisessa kannattaisi tukea myös pitkäjänteisillä veroratkaisuilla, jotka asettavat eri sijoitusmuodot tasa-arvoiseen asemaan. Hän uskoo, että nyt hallituksessa oleva osakesäästötili antaisi paitsi lisävälineen tuottavaan sijoittamiseen myös signaalin sijoittamisen tärkeydestä.

”Kyse ei ole jo rikkaiden tukemisesta. Esitetty osakesäästötili hyödyttäisi tavallisia suomalaisia, jotka ovat vasta aloittamassa osakesijoittamista”, Laaksonen sanoo.

Tieto tutkimuksesta

Tämän kyselytutkimuksen Danske Bankille on toteuttanut YouGov Finland. Tutkimukseen vastasi 1507 suomalaista 30.10.-2.11. Kyselin virhemarginaali kokonaistuloksissa n 2,3 prosenttia.
Vain prosentti uskoo tavallisella suomalaisella olevan suuri mahdollisuus vaurastua ja 17% pitää mahdollisuutta kohtalaisena, loput vähäisinä tai olemattomina.
Yritysjohtajan, lakimiehen, lääkärin, huippu-urheilijan ja myös poliitikon vaurastumismahdollisuuksiin uskotaan eniten, noin 90% uskoo heidän vähintään kohtalaisiin mahdollisuuksiin vaurastua.
11 prosenttia suomalaisista uskoo voivansa suurella tai erittäin suurella todennäköisyydellä vaurastua jossain vaiheessa elämäänsä. Todennäköisimmiksi vaurastumiskeinoiksi suomalaiset sanovat säännöllisen säästämisen ja kulukurin (46 prosenttia), lottovoiton (39 prosenttia), säännöllisen työssä käymisen nuoresta pitäen (23 prosenttia) ja perinnön (22 prosenttia).

Lisätietoa: 

Kimmo Laaksonen, varallisuudenhoidon johtaja, Danske Bank, 050 324 5006, kimmo.laaksonen@danskebank.fi

Josi Tikkanen, lehdistöpäällikkö, Danske Bank, 050 326 9701, josi.tikkanen@danskebank.fi