Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Suomi tammi-joulukuu 2020: Lainananto kasvoi ja asiakastyytyväisyys vahvistui

Danske Bank Suomen tulos vuodelta 2020 on julkistettu.

Danske Bankin Suomen toimintojen tuotot kasvoivat 3 prosenttia 599,6 milj. euroon tammi-joulukuussa 2020 (582,2 milj. euroa 1–12/2019), kun etenkin yritysrahoitus kasvoi vahvasti.

 

Liiketoiminnan kulut kasvoivat 4 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna, mihin vaikuttivat pääasiassa compliance-kulujen kasvu sekä yhtiön muutosohjelmaan liittyvät kustannukset.

 

Luottotappiot olivat 55,4 milj. euroa (105,7 milj. euroa 2019), mistä suurin osa kirjattiin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Luottotappiokirjaukset johtuivat pääosin makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyvistä luottotappiovarauksista, kun taas vertailukaudella arvonalentumistappiovaraukset liittyivät tiettyihin yritysasiakkaisiin. Vuoden 2020 lopulliset luottotappiot säilyivät matalalla tasolla.

 

Tulos ennen veroja oli 110,3 milj. euroa (59,6 milj. euroa).

 

”Vuotta 2020 leimasi koronapandemia, joka teki toimintaympäristöstä merkittävästi epävarmemman niin kotitalouksille kuin yrityksille. Pandemia on vaikuttanut tähän mennessä Suomen talouteen pelättyä vähemmän, mutta yksityinen kulutus on kärsinyt ja vientiteollisuuden kysyntänäkymät ovat edelleen heikot. Talletusten poikkeuksellinen kasvu heijastaakin asiakkaiden varovaisuutta ja pyrkimystä vähentää riskejään.

 

Danske Bankin yritysluotonanto kasvoi läpi vuoden, kun kysyntä kasvoi pitkäaikaisten asiakkaidemme keskuudessa samaan aikaan kun voitimme uusia asiakkaita. Vuonna 2020 asiakkaidemme sitoutuminen kestävän kehityksen edistämiseen näkyi vihreän rahoituksen vahvana kasvuna. Suuryritysasiakkaidemme uuslainanannosta jo 20 prosenttia oli vihreää lainaa.

 

Pystyimme pandemian puhjettua muuttamaan toimintatapojamme nopeasti ja auttamaan asiakkaitamme muun muassa 15 000 henkilöasiakkaan lyhennysvapailla. Vahvistimme myös asiakastyytyväisyyttä kaikissa asiakassegmenteissä. Olen erityisen ylpeä, että suuryritykset antoivat meille Prospera-mittauksessa pankeista Suomen parhaat arvosanat tuestamme koronapandemian aikana”, sanoo Stojko Gjurovski, Danske Bank Suomen maajohtaja.

 

Danske Bank Suomen avainluvut*

 

Danske Bank Suomi

 

 

 

Milj. €

1-12/2020

1-12/2019

muutos

Korkokate

376,7

339,7

11 %

Nettopalkkiotuotot

200,5

221,0

-9 %

Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot

11,9

17,9

-33 %

Muut tuotot

10,5

3,6

194 %

Tuotot yhteensä

599,6

582,2

3 %

Liiketoiminnan kulut

433,8

416,9

4 %

Voitto ennen luottotappioita

165,8

165,3

0 %

Luottotappiot netto

55,4

105,7

-48 %

Voitto ennen veroja

110,3

59,6

85 %

 

 

 

 

Kulut/tuotto -suhde (C/I), %

72 %

72 %

1 %

 

 

 

 

Luottokanta

25 377,7

24 097,1

5 %

Talletukset

25 636,8

19 130,5

34 %


* Sisältää: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, Danske Finance Oy, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ja MobilePay Finland Oy.

Lisätietoja:

Anu Ilvonen, viestintäjohtaja, 050 376 0438