Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Suomen tammi-kesäkuu 2021: Vakaata kasvua

Danske Bankin Suomen liiketoiminnan kokonaistuotot kasvoivat 2 prosenttia 307,7 miljoonaan euroon tammi-kesäkuussa 2021 (300,3 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2020), kun antolainaus yrityksille kehittyi edelleen hyvin.

  • Liiketoiminnan kulut pienentyivät 6 prosenttia vuoden 2020 ensimmäiseen puolikkaaseen verrattuna, mikä oli tulosta kustannusten johdonmukaisesta hallinnasta.
  • Nettoluottotappiot olivat 25,9 miljoonaa euroa (58,4 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2020), ja luottokannan laatu pysyi hyvänä. Vain pieni osa makronäkymien takia vuonna 2020 kirjatuista luottotappiovarauksista on toteutunut todellisina alaskirjauksina.
  • Tulos ennen veroja oli 77,0 miljoonaa euroa (23,8 milj. euroa).

“Danske Bank Suomi jatkoi vakaata kasvua vuoden 2021 ensimmäisellä puolikkaalla, kun keskimääräinen lainananto kasvoi ja alla olevat palkkiotuotot kehittyivät myönteisesti. Kannattavuuden parantumista tukivat myös luottotappiovarausten terve taso ja kustannusten jatkuva hallinta.

Suomen listautumismarkkina on aktiivinen, ja aktiviteetti oli hyvää myös yritysjärjestely- ja joukkovelkakirjamarkkinoilla. Olen iloinen, että Danske Bankilla on vahva asema Suomen investointipankkitoiminnassa ja että olemme toistuvasti kärkisijoilla suuryritysten ja institutionaalisten asiakkaiden asiakastyytyväisyystutkimuksissa”, sanoo Danske Bank Suomen maajohtaja Stojko Gjurovski.

Danske Bank Suomen avainluvut*

Danske Bank Suomi*

 

 

Indeksi

 

 

Indeksi

Milj. €

1–6/2021

1–6/2020

2021/2020

Q2 2021

Q1 2021

Q2/Q1

Korkokate

174,8

166,8

105

88,9

85,9

104

Nettopalkkiotuotot

109,5

108,9

101

51,9

57,5

90

Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot

21,9

24,1

91

10,6

11,4

93

Muut tuotot

1,5

0,5

292

0,5

0,9

57

Tuotot yhteensä

307,7

300,3

102

152,0

155,7

98

Liiketoiminnan kulut

204,7

218,1

94

102,7

102,1

101

Tulos ennen luottotappiota

103,0

82,2

125

49,3

53,7

92

Luottotappiot netto

25,9

58,4

44

20,8

5,2

401

Tulos ennen veroja

77,0

23,8

323

28,5

48,5

59

Verot

14,3

6,1

232

6,3

7,9

80

Nettotulos

62,8

17,7

355

22,2

40,6

55

Kulut/tuotto-suhde (C/I), %

67 %

73 %

92

68 %

66 %

103

Luottokanta**

25 221,7

25 973,4

97

25 221,7

25478,6

99

Talletukset

21844,3

22 403,9

98

21 844,3

24116,5

91


* Sisältää: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Danske Kiinnitysluottopankki Oy, Danske Finance Oy, Danske Invest Fund Management Oy ja MobilePay Suomi Oy..
** Bruttolainat

Tuloslaskelman esittämistapaa on muutettu aikaisemmista raporteista. Uusi esitystapa on linjassa Danske Bankin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen kanssa (Financial Highlights). Erot IFRS- tilinpäätökseen liittyvät muutoksiin esitystavassa, mutta Nettotulos on sama taloudellisissa avainluvuissa ja IFRS-tuloslaskelmassa. Danske Bankin vuoden 2020 vuosikertomuksen liitetiedossa G3 (sivulla 95) kuvataan tarkemmin taloudellisten avainlukujen ja IFRS-tilinpäätösten väliset erot.

Lisätietoja: 
Anu Ilvonen, viestintäjohtaja, 050 376 0438

Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa palveluita noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle. Danske Bank Suomi on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia. 

Danske Bank on pohjoismainen pankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Olemme jo yli 145 vuotta auttaneet ihmisiä ja yrityksiä pohjoismaissa toteuttamaan haaveensa. Tänä päivänä palvelemme henkilö-, yritys- ja instituutioasiakasta, joille tarjoamme pankkipalveluiden lisäksi henki- ja eläkevakuutuksia, varainhoitoa, kiinteistönvälitys- ja leasing-palveluita.

Haluamme tuottaa pitkäaikaista arvoa kaikille sidosryhmille - asiakkaillemme, osakkeenomistajille sekä yhteisöille joiden osana toimimme. Tavoitteemme on tulla tunnetuksi luotetuimpana taloudellisena kumppanina tekemällä tärkeät taloudelliset ratkaisut ja päivittäisasioinnin helpoksi.

Danske Bank A/S–konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa. 

www.danskebank.com