Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Suomen tammi-syyskuu 2021: Hyvää kehitystä tuotoissa ja kuluissa

Danske Bankin Suomen liiketoiminnan kokonaistuotot kasvoivat 4 prosenttia 465,4 miljoonaan euroon tammi-syyskuussa 2021 (449,3 milj. euroa tammi-syyskuussa 2020), kun palkkiotuotot kasvoivat hyvän pääomamarkkina-aktiviteetin ja hallinnoitavien varojen hyvän kehityksen myötä.

Liiketoiminnan kulut pienentyivät kustannusten johdonmukaisen hallinnan ansiosta 6 prosenttia vuoden 2020 tammi-syyskuuhun verrattuna.
Nettoluottotappiot olivat 13,5 miljoonaa euroa (52,5 milj. euroa tammi-syyskuussa 2020), ja luottokannan laatu pysyi hyvänä. Vuonna 2020 kirjatut luottotappiovaraukset liittyivät pääosin makrotalouden näkymiin, ja vain pieni osa niistä on toteutunut todellisina alaskirjauksina.
Tulos ennen veroja oli 154,1 miljoonaa euroa (79,3 milj. euroa).

“Danske Bank Suomen vakaa kehitys jatkui vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä hyvän pääomamarkkina-aktiviteetin ja hallinnoitavien varojen hyvän kehityksen myötä. Jatkoimme asiakkaidemme neuvomista ja tukemista matalassa korkoympäristössä toimimisessa niin talletusten, sijoitusten kuin asuntolainauksen osalta. Olemme käyneet henkilöasiakkaidemme kanssa aktiivista vuoropuhelua heidän taloudellisesta mielenrauhastaan, ja olemme nähneet, että asuntolainojen korkojen suojaaminen on asiakkaillemme yhä tärkeämpää. Yli 40 prosenttia uusista asuntolainoista on nyt suojattu korkoputkella.

Danske Bankin hyvä aktiivisuus pääomamarkkinoilla jatkui: meillä oli merkittävä rooli useissa pörssilistautumisissa ja joukkovelkakirja-anneissa, ja pidimme johtavan aseman kestävässä rahoituksessa. Haluan kiittää asiakkaitamme heidän luottamuksestaan ja siitä että voimme tukea heitä kestävässä siirtymässä”, sanoo Danske Bank Suomen maajohtaja Stojko Gjurovski.

Danske Bank Suomen avainluvut*

Danske Bank Suomi*

 

 

Indeksi

 

 

Indeksi

Milj. €

1-9

/2021

1-9

/2020

2021/2020

Q3 2021

Q2 2021

Q3/Q2

Korkokate

261,6

251,4

104

86,7

88,9

98

Nettopalkkiotuotot

171,0

161,9

106

61,5

51,9

118

Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot

31,5

34,7

91

9,6

10,6

91

Muut tuotot

1,3

1,2

104

-0,2

0,5

Tuotot yhteensä

465,4

449,3

104

157,7

152,0

104

Liiketoiminnan kulut

297,7

317,4

94

93,0

102,7

91

Tulos ennen luottotappioita

167,7

131,8

127

64,7

49,3

131

Luottotappiot netto

13,5

52,5

26

-12,4

20,8

Tulos ennen veroja

154,1

79,3

194

77,1

28,5

270

Verot

30,6

17,6

174

16,3

6,3

257

Nettotulos

123,6

61,7

200

60,8

22,2

274

 

 

 

 

 

 

 

Kulut/tuotto-suhde (C/I), %

64 %

71 %

91

59 %

68 %

87

 

 

 

 

 

 

 

Luottokanta (kauden lopussa)**

24820,0

25915,8

96

24 820,0

25221,7

98

Talletukset (kauden lopussa)

20448,5

23896,2

86

20448,5

21844,3

94


 

* Sisältää: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Danske Kiinnitysluottopankki Oy, Danske Finance Oy, Danske Invest Fund Management Oy ja MobilePay Suomi Oy..

** Bruttolainat

Tuloslaskelman esittämistapaa on muutettu aikaisemmista raporteista. Uusi esitystapa on linjassa Danske Bankin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen kanssa (Financial Highlights). Erot IFRS-tilinpäätökseen liittyvät muutoksiin esitystavassa, mutta Nettotulos on sama taloudellisissa avainluvuissa ja IFRS-tuloslaskelmassa. Danske Bankin vuoden 2020 vuosikertomuksen liitetiedossa G3 (sivulla 95) kuvataan tarkemmin taloudellisten avainlukujen ja IFRS-tilinpäätösten väliset erot.


Lisätietoja:

Anu Ilvonen, viestintäjohtaja, 050 376 0438


Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa palveluita noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle. Danske Bank Suomi on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia.

Danske Bank on pohjoismainen pankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Olemme jo yli 150 vuotta auttaneet ihmisiä ja yrityksiä pohjoismaissa toteuttamaan haaveensa. Tänä päivänä palvelemme henkilö-, yritys- ja instituutioasiakasta, joille tarjoamme pankkipalveluiden lisäksi henki- ja eläkevakuutuksia, varainhoitoa, kiinteistönvälitys- ja leasing-palveluita.

Haluamme tuottaa pitkäaikaista arvoa kaikille sidosryhmille - asiakkaillemme, osakkeenomistajille sekä yhteisöille joiden osana toimimme. Tavoitteemme on tulla tunnetuksi luotetuimpana taloudellisena kumppanina tekemällä tärkeät taloudelliset ratkaisut ja päivittäisasioinnin helpoksi.

Danske Bank A/S -konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa.

www.danskebank.com/fi