Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank Suomen tammi-maaliskuu 2021: Kannattavaa kasvua

Danske Bankin Suomen liiketoiminnan kokonaistuotot kasvoivat 3 prosenttia 155,7 miljoonaan euroon tammi-maaliskuussa 2021 (151,2 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2020) korkokatteen kasvun ansiosta.

Liiketoiminnan kulut laskivat 2 prosenttia vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Laskun taustalla oli johdonmukainen kustannusten hallinta.
Luottotappiot olivat 5,2 miljoonaa euroa (51,0 milj. euroa), kun luottokannan laatu pysyi hyvänä ja uudet arvonalentumisvaraukset ovat palanneet normaalille tasolle. Vain pieni osa makronäkymien takia vuonna 2020 kirjatuista luottotappiovarauksista on toteutunut todellisina alaskirjauksina.

Tulos ennen veroja oli 48,5 miljoonaa euroa (-3,8 milj. euroa).

 

Danske Bank Suomen avainluvut*

 

 

 

Muutos

 

 

 

Muutos

Milj. €

Q1 2021

Q1 2020

21/20

 

Q1 2021

Q4 2020

Q1/Q4

Korkokate

85,9

80,9

6 %

 

85,9

89,3

-4 %

Nettopalkkiotuotot

57,5

56,4

2 %

 

57,5

38,2

50 %

Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot

11,4

13,8

-17 %

 

11,4

22,2

-49 %

Muut tuotot

0,9

0,2

382 %

 

0,9

0,6

64 %

Tuotot yhteensä

155,7

151,2

3 %

 

155,7

150,3

4 %

Liiketoiminnan kulut

102,1

104,1

-2 %

 

102,1

116,4

-12 %

Tulos ennen luottotappiota

53,7

47,1

14 %

 

53,7

34,0

58 %

Luottotappiot netto

5,2

51,0

-90 %

 

5,2

2,9

78 %

Tulos ennen veroja

48,5

-3,8

 

 

48,5

31,1

56 %

Verot

7,9

0,8

928 %

 

7,9

-2,2

 

Nettotulos

40,6

-4,6

 

 

40,6

33,2

22 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulut/tuotto-suhde (C/I), %

66 %

69 %

-3 %

 

66 %

77 %

-12 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Luottokanta**

25478,6

25326,1

1 %

 

25478,6

25667,7

-1 %

Talletukset

24116,5

21854,1

10 %

 

24116,5

25636,8

-6 %

 

* Sisältää: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Danske Kiinnitysluottopankki Oy, Danske Finance Oy, Danske Invest Fund Management Oy ja MobilePay Suomi Oy.

.** Bruttolainat

Tuloslaskelman esittämistapaa on muutettu aikaisemmista raporteista. Uusi esitystapa on linjassa Danske Bankin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen kanssa (Financial Highlights). Erot IFRS- tilinpäätökseen liittyvät muutoksiin esitystavassa, mutta Nettotulos on sama taloudellisissa avainluvuissa ja IFRS-tuloslaskelmassa. Danske Bankin vuoden 2020 vuosikertomuksen liitetiedossa G3 (sivulla 95) kuvataan tarkemmin taloudellisten avainlukujen ja IFRS-tilinpäätösten väliset erot.

Lisätietoja:

Anu Ilvonen, viestintäjohtaja, 050 376 0438


Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa palveluita noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle. Danske Bank Suomi on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia.

Danske Bank on pohjoismainen pankki, jolla on vahvat alueelliset juuret ja tiivis yhteys ympäröivään maailmaan. Olemme jo yli 145 vuotta auttaneet ihmisiä ja yrityksiä pohjoismaissa toteuttamaan haaveensa. Tänä päivänä palvelemme henkilö-, yritys- ja instituutioasiakasta, joille tarjoamme pankkipalveluiden lisäksi henki- ja eläkevakuutuksia, varainhoitoa, kiinteistönvälitys- ja leasing-palveluita.

Haluamme tuottaa pitkäaikaista arvoa kaikille sidosryhmille - asiakkaillemme, osakkeenomistajille sekä yhteisöille joiden osana toimimme. Tavoitteemme on tulla tunnetuksi luotetuimpana taloudellisena kumppanina tekemällä tärkeät taloudelliset ratkaisut ja päivittäisasioinnin helpoksi.

Danske Bank A/S–konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa.

www.danskebank.com