Content is loading
Siirry sisältöön

Danske Bank luopuu kivihiili- ja turve-energiaa tuottavien yritysten rahoittamisesta

Danske Bank luopuu vaiheittain kivihiilellä ja turpeella energiaa tuottavien yritysten rahoittamisesta ja niihin sijoittamisesta. Linjaus noudattaa kansainvälisiä suosituksia ja on osa pankin tiukentuvaa linjaa fossiilisiin polttoaineisiin.

Danske Bank tiukentaa entisestään linjaustaan fossiilisiin polttoaineisiin. Finanssisektorilla on merkittävä rooli pyrkimyksessä siirtyä vähähiiliseen talouteen. Danske Bank haluaa toimia vastuullisena kumppanina siirtymässä kohti vähähiilisiä energialähteitä.

Osa energialähteistä on erityisen vahingollisia. Tämän takia Danske Bank luopuu vaiheittain kivihiiltä ja turvetta energian lähteenä käyttävien yritysten rahoittamisesta eikä myöskään tee sijoituksia näihin yrityksiin.

“Kivihiili ja turve ovat erityisen vahingollisia tapoja tuottaa energiaa. Ymmärrämme, että näiden polttoaineiden korvaamisessa sekä niiden kaivamisen lopettamisessa on kiire. Tämän takia luovumme vaiheittain kivihiiltä ja turvetta energian tuotannossa käyttävien yritysten rahoituksesta”, sanoo Danske Bankin kestävän rahoituksen johtaja Samu Slotte.

Linjauksen aikataulu noudattaa YK:n ilmastopaneelin suositusta, jonka mukaan kaikki kivihiiltä käyttävät voimalaitokset suljetaan EU- ja OECD-maissa vuoteen 2030 mennessä ja muualla maailmassa 2040 mennessä.

Ensimmäisessä vaiheessa Danske Bank ei tarjoa rahoitusta tai sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli viisi prosenttia koostuu kivihiilikaivostoiminnasta tai kivihiilen ja turpeen polttamisella tuotetusta energiasta. Rahoitusta voidaan jatkaa, jos yrityksillä on konkreettinen suunnitelma laskea osuus alle viiteen prosenttiin.

”Lainauspuolella Danske Bankin ydinmarkkinat ovat Pohjoismaat. Pohjoismaissa ilmastopolitiikka on vahvaa, joten suuri osa pankin asiakkaista on jo lakannut käyttämästä kivihiiltä tai turvetta tai on luopumassa niiden käytöstä. Pankin rooli kivihiili- ja turve-energian tuotannossa on jo valmiiksi pieni”, Slotte sanoo.

Voimakkaampi kanta fossiilisiin polttoaineisiin

Luopuminen kivihiilen ja turpeen tuotannon rahoittamisesta on osa Danske Bankin tiukempaa linjausta fossiilisiin polttoaineisiin.

“Danske Bank tavoittelee kahta asiaa runsashiilisen energiantuotannon rahoituksen vähentämisellä. Se auttaa maailmaa kiihdyttämään ilmastomuutoksen vastaista taistelua ja Danske Bankia rakentamaan kestävämpää liiketoimintaa vähentämällä rahoitusta ja sijoituksia yhtiöihin, joiden arvo voi laskea merkittävästi, kun sääntely kiristyy ja kysyntä laskee”, Slotte sanoo.

Uusi linjaus vähentää myös Danske Bankin rahoitusta öljy- ja kaasuteollisuudessa. Danske Bank ei tarjoa finanssipalveluita yrityksille, joiden liikevaihdoista yli viisi prosenttia syntyy öljy- ja kaasuvarojen etsimisestä ja tuottamisesta ympäristön kannalta herkillä alueilla, kuten syvänmeren ja arktisilla alueilla. Linjaus koskee myös tervahiekan ja liuskekiven uuttamista, jolla voi olla monenlaisia vaikutuksia ympäristölle.

“Öljy- ja kaasuteollisuudella tulee olemaan iso rooli globaalissa energiantuotannossa myös jatkossa. Kannatamme kuitenkin järjestelmällistä siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja tämän takia emme tarjoa finanssipalveluita öljy- ja kaasualan yrityksille, jotka etsivät tai tuottavat öljyä tai kaasua ellei yrityksellä ole konkreettista suunnitelmaa toimintansa muuttamiseksi tavalla, joka sopii Pariisin sopimuksen tavoitteisiin vuoteen 2023 mennessä. Uusi linjauksemme on vain yksi askel oikeaan suuntaan ja tulemme jatkuvasti tarkastelemaan kantaamme fossiilisia polttoaineita käyttäviin aloihin”, Slotte sanoo.

Lisätietoja:
Lehdistöpäällikkö Josi Tikkanen, 050 32 69 701, josi.tikkanen@danskebank.fi