Content is loading
Siirry sisältöön

Moni pitää itseään parempana rahankäyttäjänä kuin puolisoaan – näistä asioista parit riitelevät

Suomalaiset riitelevät hyvin arkisista raha-asioista. Dansken tuoreen Raha & rakkaus -kyselytutkimuksen mukaan moni parisuhteessa oleva suomalainen uskoo olevansa puolisoaan parempi rahankäyttäjä.

Suomalaiset pitävät itseään keskimäärin harkitsevampana, säästäväisempänä ja raha-asioista kiinnostuneempana rahankäyttäjänä kuin puolisoaan. Tämä selviää Danske Bankin Raha & rakkaus -kyselytutkimuksesta.

Esimerkiksi niistä vastaajista, jotka kuvailevat itseään harkitseviksi rahankäyttäjiksi (54 %), vain 45 prosenttia kuvaa puolisoaan harkitsevaksi rahankäyttäjäksi. Itsensä raha-asioista kiinnostuneeksi kokee 38 prosenttia vastaajista, kun taas puolisoaan raha-asioista kiinnostuneeksi kuvaili vain 27 prosenttia vastaajista.

“Enemmistö vastaajista liittää itseensä positiivisempia määreitä rahankäyttäjänä kuin puolisoonsa. Monen vastaajan kohdalla voi olla fiksua vilkaista peiliin: onko oma rahankäyttö todella pääosin järkevää, ja huonoista talouspäätöksistä vastaa puoliso? Rahankäytön järkevyyttä arvioidaan usein ostettujen lattekahvien määrässä, kun oikeasti säästämisessä ja rahankäytössä huomion pitäisi kiinnittyä talouden isoon kuvaan”, Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto toteaa.

Kolme viidestä (61 %) vastaajasta kokee melko tärkeäksi sen, että oma puoliso on rahankäytöltään samankaltainen kuin itse on.

Monet suomalaisparit ovat jo sisäistäneet, että avoimuus raha-asioissa on olennaista, mutta pienelle osalle rahapuhe on edelleen vaikeaa. Danske Bankin sijoittamisesta ja säästämisestä vastaavan johtajan Ville Oravan mukaan suunnitelmallisuuden avulla voi välttää turhaa riitelyä ja lisätä taloudellista mielenrauhaa.

“Kun yhteiset menot menevät yhteiseltä tililtä, ei esimerkiksi sähkölaskun maksajasta tarvitse kinastella kerran kuussa. Sama pätee kaikkiin yhteisiin menoihin, esimerkiksi asumiseen ja ruokaan. Pariskunta voi säästää myös yhdessä esimerkiksi yllättäviä menoja tai vaikkapa lomamatkaa varten”, sanoo Orava.

Noin puolet pariskunnista riitelee rahasta

Raha & rakkaus -tutkimuksen mukaan suomalaiset pariskunnat puhuvat raha-asioista säännöllisesti, mutta Suomessa osataan myös riidellä rahasta: lähes joka toinen (48 %) vastaajista kertoo riitelevänsä rahasta joskus puolisonsa kanssa.

Yleisimmät riidanaiheet ovat rahankäyttötyylin erot (19 %), päivittäisiin hankintoihin liittyvät raha-asiat (18 %) ja menojen vähentäminen (18 %). Vähiten vastaajat riitelevät perintösuunnitteluun liittyvistä asioista.

Avoliitossa olevat riitelevät rahasta enemmän kuin avioliitossa olevat vastaajat. Ylimmässä tuloluokassa rahasta riiteleminen oli yleisintä, mutta toisaalta pienituloisimmissa talouksissa keskustellaan useimmista raha-asioista harvemmin kuin isotuloisissa talouksissa.

 

Danske Bankin Raha & rakkaus -kyselyn teki YouGov. Tiedot kerättiin sähköpostikyselynä 17.7. – 24.7.2023 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Tutkimuksessa on pyritty löytämään syitä muun muassa siihen, miten hyvin puolisot tuntevat toistensa taloudellisen tilanteen, miten pariskunnat säästävät ja sijoittavat yhdessä ja mitä yhteisestä varallisuudesta on sovittu mahdollisen eron koittaessa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset, jotka elävät parisuhteessa. Kokonaistuloksissa (N=1008 parisuhteessa elävää) keskimääräinen virhemarginaali on noin ± 3 prosenttiyksikköä.