Content is loading
Siirry sisältöön

Suomalaiset tuntevat hyvin puolisoidensa taloustilanteen – nuoret puhuvat raha-asioista, varttuneemmat sopivat niistä

Lähes kaikki suomalaiset pariskunnat kokevat tuntevansa puolisoidensa yleisen taloudellisen tilanteen hyvin ja puolet jopa erittäin hyvin, selviää Danske Bankin teettämästä Raha & rakkaus -kyselytutkimuksesta. Noin puolet suomalaisista kertoo tuntevansa puolisoidensa tulot, velat ja varallisuuden erittäin hyvin.

Vastaajista 94 prosenttia kertoo tuntevansa puolisonsa yleisen taloudellisen tilanteen vähintään melko hyvin ja joka toinen (51 %) erittäin hyvin. Vain kuusi prosenttia kertoo tuntevansa puolisonsa yleisen taloudellisen tilanteen melko tai erittäin huonosti. Yhdeksän prosenttia kokee tuntevansa melko tai erittäin huonosti, miten paljon puolisollaan on velkaa.

“Yllätyimme positiivisesti, miten hyvin suomalaiset tuntevat puolisonsa talouden. Tutkimuksen mukaan reilu kolmannes suomalaisista kokee erittäin tärkeäksi tuntea puolisonsa taloudellisen tilanteen. Meidän mielestämme tämä luku voisi olla pyöreä sata prosenttia. Erityisen tärkeää toisen talouden tunteminen ja siitä sopiminen on nuorissa perheissä, jotta kumpikin osallistuu oikeudenmukaisesti perheen kuluihin”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Yleisimmät syyt puolison raha-asioiden tuntemiseen ovat toisen oma halu kertoa itse raha-asioistaan ja sopimukset yhteisistä rahoista. Vastaajista 42 prosenttia kertoo sopineensa puolisonsa kanssa, että talouden rahat, velat ja omaisuus ovat kokonaan tai pääosin yhteisiä.
Ikä vaikuttaa siihen, onko raha-asioista puhuttu vai sovittu. Mitä nuorempi vastaaja, sitä useammin syynä puolison raha-asioiden tietämiselle on puolison oma halu kertoa asioista. Yli 60-vuotiaat ovat tutkimuksen ainoa ryhmä, joka tietää puolisonsa raha-asiat enimmäkseen sopimisen vuoksi. Usein yli 60-vuotiaat ovat sopineet, että raha-asiat ovat yhteisiä.

Isot elämänmuutokset ja asumismuoto vaikuttavat yhtä lailla tilanteeseen. Erityisesti avioituneet tuntevat puolisoiden keskinäisen taloudellisen tilanteen muita paremmin.

“On luontevaa, että avioliitossa yhteisen talouden hoito tuo rahapuheen vahvemmin arkeen. Avioliitto on myös taloudellinen sopimus, joka tuo mukanaan myös puolisoiden välisen elatusvelvollisuuden. Omasta taloudesta on hyvä puhua avoimesti jo suhteen alkumetreillä ja pysyä siitä perillä talouden kehittyessä. Rahapuhe on rakkausteko, joka rakentaa yhteistä taloudellista mielenrauhaa”, sanoo Danske Bankin sijoittamisesta ja säästämisestä vastaava johtaja Ville Orava.

 

Danske Bankin Raha & rakkaus -kyselyn teki YouGov. Tiedot kerättiin sähköpostikyselynä 17.7. – 24.7.2023 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Tutkimuksessa on pyritty löytämään syitä muun muassa siihen, miten hyvin puolisot tuntevat toistensa taloudellisen tilanteen, miten pariskunnat säästävät ja sijoittavat yhdessä ja mitä yhteisestä varallisuudesta on sovittu mahdollisen eron koittaessa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset, jotka elävät parisuhteessa. Kokonaistuloksissa (N=1008 parisuhteessa elävää) keskimääräinen virhemarginaali on noin ± 3 prosenttiyksikköä.