Gå till huvudinnehåll

Danske Bank i ditt land

Vi finns i 15 länder med fokus på den nordiska marknaden och med starka kopplingar till resten av världen.
Hitta ditt lands webbplats nedan och läs mer om våra erbjudanden och tjänster.

Globala webbplatser

Corporates & Institutions  
Corporates & Institutions arbetar med de mest komplexa finansierings- och transaktionsbehoven hos stora företagskunder och institutioner.

Glogal webbplats
På vår globala webbplats finns information för investerare, analytiker, aktieägare, myndigheter, journalister, jobbsökande och andra aktörer som är intresserade av att veta mer om Danske Bank.

Besök vår globala webbplats

Våra andra marknader

Nordirland
I Nordirland är Danske Bank en av de ledande finansinstituten. Vi vänder oss till privat- och  företagskunder samt stora institutionella kunder genom 46 kontor och fyra regionala finanscentrum.

Privatkunder
Företagskunder
Private Banking

Lettland 
I Lettland, vår filial i huvudstaden i Riga, vänder vi oss till företags-och privatkunder från Baltikum och Norden. 

Företagskunder
Privatkunder

Litauen
I Litauen vänder vi oss till företags- och privatkunder från Baltikum och Norden.

Företagskunder
Private Banking

Estland
I Estland vänder vi oss till företags- och privatkunder från Baltikum och Norden.

Privatkunder
Företagskunder

Tyskland
Från vårt kontor i Hamburg vänder vi oss till nordiska företagskunder med affärer och dotterbolag i Tyskland samt tyska och internationella affärer i Norden.

Läs mer

Luxemburg
Från vårt kontor i Luxemburg erbjuder vi till internationella Private Banking-lösningar, förmögenhetsplanering och tillgångs- och skuldhantering till utland som bor i länder utanför Norden.

Läs mer

Irland
På den irländska marknaden vänder vi oss till de största företagskunderna och institutionella kunder. Vi använder vårt internationella nätverk för att hjälpa både lokala och internationella organisationer från vårt irländska huvudkontor i Dublin.

Läs mer

Polen
Från vårt kontor i Warszawa vänder vi oss till nordiska kunder och dotterbolag till nordiska företag som gör affärer i Polen.

Läs mer

Ryssland
Från våra kontor i Moskva och St. Petersburg vänder vi oss till nordiska kunder och dotterbolag till nordiska företag som gör affärer i Ryssland.

Läs mer

Storbritannien
Från vårt kontor i London vänder vi oss till nordiska företagskunder som är verksamma på den brittiska marknaden samt stora brittiska företag med verksamhet i Norden. Vi erbjuder även internationella Private Banking-lösningar, förmögenhetsförvaltning och investeringar till utlänningar som bor i Storbritannien.

Läs mer

USA
Från vårt kontor i New York ger vi tillgång till amerikanska institutionella investerare att investera i värdepapper som handlas på de nordiska och europeiska börserna och marknaderna.

Läs mer