Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Investor Relations

På våra Investor Relations-sidor hittar du kvartalsrapporter och årsredovisningar med finansiella resultat och information, liksom våra faktaböcker som innehåller ekonomisk statistik, makroekonomi och allmänna fakta om våra kunder, affärsenheter och marknader.

Här finns också uppdaterade data om Danske Bank-aktien och ytterligare information för aktieägare, analytiker och investerare av eget kapital och skulder.

Läs mer

Helårsrapport 2021: 

Danske Bank Sverige levererar ett stabilt rörelseresultat för helåret 2021 som uppgick till 4 580 miljoner kronor före skatt. Exklusive engångskostnader** uppgick resultatet till 5 060 miljoner kronor vilket var en ökning med 34 procent i jämförelse med 2020. Kreditreserveringarna uppgick till 279 miljoner kronor, vilket var betydligt lägre än 2020. De realiserade kreditförlusterna var fortsatt låga.
**Kostnaderna för 2021 belastas av engångskostnader om 480 mkr avseende momsärende i Sverige, beslutat av EU-domstolen

Läs mer

Aktier

Danske Bank-aktien är noterad på NASDAQ OMX Köpenhamn. Se det senaste aktiepriset, historiska aktiedata och information om utdelningar, aktieägare och värderingar.
Mer om aktier

Regleringar

Uttalanden och kommentarer från danska finansinspektionen och information om de europeiska stresstesterna, EBA, kapitalkravsförordningen och kapitalkravsdirektivet.
Mer om regleringar

Skulder

Vi utfärdar skuldinstrument på de internationella finansmarknaderna, och de är bland de högst rankade i Europa.
Mer om skuldinstrument