Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Investor Relations

På våra Investor Relations-sidor hittar du kvartalsrapporter och årsredovisningar med finansiella resultat och information, liksom våra faktaböcker som innehåller ekonomisk statistik, makroekonomi och allmänna fakta om våra kunder, affärsenheter och marknader.Här finns också uppdaterade data om Danske Bank-aktien och ytterligare information för aktieägare, analytiker och investerare av eget kapital och skulder.
Läs mer

Finansiell kalender

Aktier

Danske Bank-aktien är noterad på NASDAQ OMX Köpenhamn. Se det senaste aktiepriset, historiska aktiedata och information om utdelningar, aktieägare och värderingar.
Mer om aktier

Regleringar

Uttalanden och kommentarer från danska finansinspektionen och information om de europeiska stresstesterna, EBA, kapitalkravsförordningen och kapitalkravsdirektivet.
Mer om regleringar

Obligationer

Vi utfärdar obligationer på de internationella finansmarknaderna och de är bland de högst rankade i Europa.
Mer om skuldinstrument