Investor Relations

På våra Investor Relations-sidor hittar du kvartalsrapporter och årsredovisningar med finansiella resultat och information, liksom våra faktaböcker som innehåller ekonomisk statistik, makroekonomi och allmänna fakta om våra kunder, affärsenheter och marknader.

Här finns också uppdaterade data om Danske Bank-aktien och ytterligare information för aktieägare, analytiker och investerare av eget kapital och skulder.

Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2019: Stabilt resultat och stort inflöde av nya kunder

Danske Bank i Sverige fortsätter att vara en utmanare på den svenska marknaden med ett stort inflöde av nya kunder både inom privat- och företagsmarknaden. För första kvartalet 2019 levererade Danske Bank i Sverige ett rörelseresultat före skatt på 1 573 Mkr vilket är 18 procent lägre än rörelseresultatet för samma kvartal 2018 men 9 procent högre än rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018.
Läs mer

Aktier

Danske Bank-aktien är noterad på NASDAQ OMX Köpenhamn. Se det senaste aktiepriset, historiska aktiedata och information om utdelningar, aktieägare och värderingar.
Mer om aktier

Regleringar

Uttalanden och kommentarer från danska finansinspektionen och information om de europeiska stresstesterna, EBA, kapitalkravsförordningen och kapitalkravsdirektivet.
Mer om regleringar

Skulder

Vi utfärdar skuldinstrument på de internationella finansmarknaderna, och de är bland de högst rankade i Europa.
Mer om skuldinstrument