Investor Relations

På våra Investor Relations-sidor hittar du kvartalsrapporter och årsredovisningar med finansiella resultat och information, liksom våra faktaböcker som innehåller ekonomisk statistik, makroekonomi och allmänna fakta om våra kunder, affärsenheter och marknader.

Här finns också uppdaterade data om Danske Bank-aktien och ytterligare information för aktieägare, analytiker och investerare av eget kapital och skulder.

Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2020: Hög aktivitet i ett tufft marknadsläge 

Trots den kraftiga inbromsningen i svensk ekonomi i spåren av Covid-19 fortsatte Danske Bank i Sverige att växa med fler kunder och ökade volymer inom såväl privat- som företagsmarknaden. Rörelseresultat före skatt för perioden uppgick till 489 Mkr, vilket är 69 procent lägre än rörelseresultatet för första kvartalet 2019. Lägre handelsintäkter, något svagare räntenetto, ökade kostnader och betydligt högre reserveringar för kreditförluster som en effekt av bland annat Covid-19 krisen, påverkade resultatet negativt.
Läs mer

Aktier

Danske Bank-aktien är noterad på NASDAQ OMX Köpenhamn. Se det senaste aktiepriset, historiska aktiedata och information om utdelningar, aktieägare och värderingar.
Mer om aktier

Regleringar

Uttalanden och kommentarer från danska finansinspektionen och information om de europeiska stresstesterna, EBA, kapitalkravsförordningen och kapitalkravsdirektivet.
Mer om regleringar

Skulder

Vi utfärdar skuldinstrument på de internationella finansmarknaderna, och de är bland de högst rankade i Europa.
Mer om skuldinstrument