Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Investor Relations

På våra Investor Relations-sidor hittar du kvartalsrapporter och årsredovisningar med finansiella resultat och information, liksom våra faktaböcker som innehåller ekonomisk statistik, makroekonomi och allmänna fakta om våra kunder, affärsenheter och marknader.Här finns också uppdaterade data om Danske Bank-aktien och ytterligare information för aktieägare, analytiker och investerare av eget kapital och skulder.
Läs mer

Finansiell kalender

Om Danske Bank

I över 150 år har Danske Bank eftersträvat att vara en drivskraft för tillväxt och utveckling i samhället.
Läs mer om Danske Bank

Vårt syfte

Danske Bank syfte är centralt i vår identitet, hur vi samarbetar med varandra och hur vi bedriver vår verksamhet - för våra kunder, medarbetare, investerare och vårt samhälle.
Läs mer om vårt syfte