Investor Relations

På våra Investor Relations-sidor hittar du kvartalsrapporter och årsredovisningar med finansiella resultat och information, liksom våra faktaböcker som innehåller ekonomisk statistik, makroekonomi och allmänna fakta om våra kunder, affärsenheter och marknader.

Här finns också uppdaterade data om Danske Bank-aktien och ytterligare information för aktieägare, analytiker och investerare av eget kapital och skulder.

Läs mer

Årsresultat 2019: Stabila intäkter trots ett utmanande år

Under 2019 fortsatte tillväxten för Danske Bank i Sverige, både inom privat- och företagsmarknaden, dock i något långsammare takt än tidigare. Rörelseresultat före skatt för perioden uppgick till 4 170 Mkr, vilket är 33 procent lägre än rörelseresultatet 2018. Resultatet påverkades negativt som en följd av ett minskat ränte- och handelsnetto men även på grund av att kreditreserveringar och kostnader som ökade under perioden.
Läs mer

Aktier

Danske Bank-aktien är noterad på NASDAQ OMX Köpenhamn. Se det senaste aktiepriset, historiska aktiedata och information om utdelningar, aktieägare och värderingar.
Mer om aktier

Regleringar

Uttalanden och kommentarer från danska finansinspektionen och information om de europeiska stresstesterna, EBA, kapitalkravsförordningen och kapitalkravsdirektivet.
Mer om regleringar

Skulder

Vi utfärdar skuldinstrument på de internationella finansmarknaderna, och de är bland de högst rankade i Europa.
Mer om skuldinstrument