Investor Relations

På våra Investor Relations-sidor hittar du kvartalsrapporter och årsredovisningar med finansiella resultat och information, liksom våra faktaböcker som innehåller ekonomisk statistik, makroekonomi och allmänna fakta om våra kunder, affärsenheter och marknader.

Här finns också uppdaterade data om Danske Bank-aktien och ytterligare information för aktieägare, analytiker och investerare av eget kapital och skulder.

Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2019: Stark tillväxt på företagsmarknaden och i storstäderna

Danske Bank i Sverige fortsätter att växa på den svenska marknaden med ett inflöde av nya kunder både inom privat- och företagsmarknaden. Tillväxttakten har dock bromsat in framförallt på privatmarknaden. För första halvåret 2019 levererade Danske Bank i Sverige ett rörelseresultat före skatt på 2 451 Mkr vilket är 29 procent lägre än rörelseresultatet för samma period 2018. Resultatet påverkades negativt av periodens kostnader som ökade med 15 procent,  främst drivet av åtgärder för utveckling och satsningar inom det regulatoriska området. Ökade kreditreserveringar för perioden kan till stor del hänföras till ett enskilt engagemang. 
Läs mer

Aktier

Danske Bank-aktien är noterad på NASDAQ OMX Köpenhamn. Se det senaste aktiepriset, historiska aktiedata och information om utdelningar, aktieägare och värderingar.
Mer om aktier

Regleringar

Uttalanden och kommentarer från danska finansinspektionen och information om de europeiska stresstesterna, EBA, kapitalkravsförordningen och kapitalkravsdirektivet.
Mer om regleringar

Skulder

Vi utfärdar skuldinstrument på de internationella finansmarknaderna, och de är bland de högst rankade i Europa.
Mer om skuldinstrument