Investor Relations

På våra Investor Relations-sidor hittar du kvartalsrapporter och årsredovisningar med finansiella resultat och information, liksom våra faktaböcker som innehåller ekonomisk statistik, makroekonomi och allmänna fakta om våra kunder, affärsenheter och marknader.

Här finns också uppdaterade data om Danske Bank-aktien och ytterligare information för aktieägare, analytiker och investerare av eget kapital och skulder.

Läs mer

Delårsrapport januari – september 2020: Hög aktivitet i ett utmanande läge 

Den pågående pandemin fortsatte att sätta sina spår vilket påverkade resultatet för tredje kvartalet negativt. Den höga volatiliteten på de globala finansmarknaderna bidrog dock positivt till resultatet men motverkades av ökade kostnader och högre förväntade kreditförluster. Aktiviteten på både företags- och privatmarknaden har dock varit hög med stor efterfrågan på flexibla finansiella lösningar och kvalificerad rådgivning. Under kvartalet har fler än 250 företagskunder valt banken till sin husbank.
Läs mer

Aktier

Danske Bank-aktien är noterad på NASDAQ OMX Köpenhamn. Se det senaste aktiepriset, historiska aktiedata och information om utdelningar, aktieägare och värderingar.
Mer om aktier

Regleringar

Uttalanden och kommentarer från danska finansinspektionen och information om de europeiska stresstesterna, EBA, kapitalkravsförordningen och kapitalkravsdirektivet.
Mer om regleringar

Skulder

Vi utfärdar skuldinstrument på de internationella finansmarknaderna, och de är bland de högst rankade i Europa.
Mer om skuldinstrument